Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 5 listopada, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.11.05 (csb)

  • Teka wësziwów gduńsczi szkòłë – bądze do dostaniô jesz w tim miesądzu.
  • Ò sto tës zł. na założenié niégbùrsczi dzejalnoscë to mòże miec starã do 13 smùtana.
  • W Kòsôkòwie òni rôczą do ùdzélu w 13-tëch Gminowëch Biégach 11 smùtana.

  PÒNIEDZÔŁK 5 smùtana

  • Klëkã më zaczinómë òd krótczégò pòdrechòwaniô efektów – drëdżi turë samòrządowëch welacjów.

  Bez zmianów w Lãbòrgù, dze na pòsobną kadencjã bùrméstrã bądze Witóld Namëslôk i w gminie Pùck, dze wójtã dali je Tadéùsz Pùszkarczuk. Ti sami òstną téż włodarzowie Łebë, Gduńska i Stëdzeńc w bëtowsczim krézu. Ò zmianie mają zdecydowóné za to mieszkańcowie Hélu i gminë Kòłczëgłowë. Mirosłôw Wądołowsczi zastąpi Klémensa Kónkã, a Artur Kalinowsczi Wacława Kòzłowsczégò. Zmiana przëszła téż tam, dze wójtowie nie chcelë reelekcje. W gminie Chmielno dobiwca drëdżi turë to je Michôł Melibruda, w Kôlbùdach Andrzéj Chróscycczi i w Miastkù Danuta Karaszkewicz.

  • Nowô szkòła kaszëbsczégò wësziwù bądze zebrónô – w tece i òpùblikòwónô.

  Ji ùtwórcką je Ana Kónkel, jakô mdze téż spòmnionô w zbiérze. Na ten cél Chwaszczińsczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô dostôł 20 tësący złotëch z Minysterstwa Kùlturë. Sóm wësziwk sã skłôdô z trzech farwów – òdcéniów mòdrégò, co mô swòje historiczné ùzasadnienié – pòwiôdôł w aùdicje Dobri Dzéń Kaszëbë Tomôsz Fópka, direchtór Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi, chtërno wespółwëdôwô tekã. Wzorë òbrobiła ùczónka Frãcyszczi Majkòwsczi Ana Kónkel, wielelatnô nôleżniczka wejrowsczégò karna wësziwù “Tulipan”. Promòcjô teczi bądze 27 smùtana w mùzeùm we Wejrowie, towarzëc mù bãdze wëstôwk tôflôków tegò karna. Drëgô leżnosc do zapòznaniô sã z wzorama bądze 7 gòdnika w Stôromiejsczi Radnicë we Gduńskù.

  • Kąsk wicy jak tidzéń bądze dérowôł nabiér wniosków – ò sto tës. zł premie na założenié niégbùrsczi dzejalnoscë.

  Mògą ò to miec starã gòspòdarzë i jich domôcy ùbezpieczony w KRUS. Pòsobica dôwaniô pòmòcë zanôlégô òd dobëtëch pąktów – np. za jinowacyjnosc, lëczbã stwòrzonëch placów robòtë, czë wiek beneficjenta, mni jak 40 lat. Dôwają téż bôczenié na skalã bezrobòcô w krézu skąd wnioskùje. Sto tës. je dôwóné w dwùch ratach – 80% na jinwesticje i reszta pò zrealizowanim biznesplanu – klarowôł Łukôsz Kòrcz-Léwandowsczi z regionalnégò partu Agencje Resztrukturizacje i Mòdernizacje Gbùrzëznë w Gdinie. Nabiér wniosków ò sto tës zł premie na założenié niégbùrsczi dzejalnoscë bądze warôł do 13 smùtana.

  • Wicy jak 230 lëdzy zadeklarowało donëchczas ùdzél – w 13-tëch Gminowëch Biégach w gminie Kòsôkòwò.

  Elektronicznô registracjô mdze dérowa jesz 3 dnie, zapisac to sã mdze mógł téż przed sztartã – to je 11 smùtana. 13-tą edicjã gminowi rozegracje òni sparłãczëlë z fejrowanim setny roczëznë òdzwëskaniô samòstójnotë przez Pòlskã. Miónczi bądą w niedzelã na piechtno-kòłowi stegnie Kòsôkòwò-Pierwòszëno, biég OPEN na terenie fligerplacu ze sztartã i metą w Kòsôkòwie przë sztaturze na wdôw żôłnérzów co pòleglë na II Swiatowi Wòjnie. 13-té gminowé biedżi bądą przeprowadzoné w 6 kategòriach. Òd sto piãcdzesąt métrów dlô dzecy do 4 rokù żëcô, jaż do kategòrie OPEN 16+ na distantu 10 km. Na kùńc òni przewidzëlë dlô wszëtczich ùczãstników loteriã z nôdgrodama. Pòwrózk do elektronicznégò fòrmùlara to mòże nalézc m. jin. na jinternetowi stronie gminë Kòsôkòwò. To mdze sã mógł téż dopisac w biórze miónków w przédnym dómie Gimnazjum w Kòsôkòwie – 10 smùtana pò pôłnim i 11 smùtana przed miónkama.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑