Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 6 listopada, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.11.06 (csb)

  • Pùstonocné spiéwë zaprezeńtowôł chùr Discantus na kòńcerce w Serakòjcach.
  • W gminie Lëniô òni kùpią tabletë bezpłatno przeszkòlą z kòrzëstaniô z jinternetu.
  • Pòsłëchac Lesmiana pò kaszëbskù to mdze mógł w piątk we Wejrowie na pòéticczim gebùrstagù Jidë Czajinë.

  WTÓRK, 6 smùtana

  • Zwëk Pùsti Nocë przódë béł barżi pòwszédny – spòminelë w Serakòjcach słëchińcowie kòńcertu „Ach mój smutku, ma żałości”.

  W zabëtkòwim kòscele wëstąpił chłopsczi dzél chùru Discantus z Gòwidlëna. Prezeńtowôł piesnie, co przódë blësczi i drësze ùmarłégò spiéwelë na noc przed pògrzebã. Na kòńcerce w Serakòjcach pùstonocné piesnie òdspiéwelë w czilenôsce melodiach z rozmajitëch strón.

  • Chcesz të nagrac platkã, wëdac tomik wiérztów – abò stwòrzëc plasticzny wëstôwk?

  Wez złożë wniosk ò sztipendium pòmòrsczégò marszôłka. Nabiér w kòżdorocznym kònkùrsu ò wespiarcé ùtwórców kùlturë bądze dérowôł do kùńca smùtana. To je nót wëpisac wniosk z òpisã projechtu, jaczi mô bëc zrealizowóny i dołączëc artisticzny żëcopis i dokùmeńtacjã donëchczasnégò ùtwórczégò ùróbkù. Za wzorã i wicy jinfòrmacjama jô òdsélóm do pòrtalu pòmòrsczégò wòjewództwa pomorskie.eu

  • W gminie Lëniô òni kùpią tabletë i przeszkòlą – z kòrzëstaniô z jinternetu.

  To sã jesz mòże zapisac na bezpłatné kùrsë. Òne mdą w òbrëmienim programë „Jô w jinternece”, z jaczégò gmina zwëska ùdëtkòwienié – dëcht jak m. jin. Rëmiô, Wiôlgô Wies czë gmina Kòscérzna. To sã mòże naùczëc jak prowadzëc geszeft w sécë, seniorowie pòznają spòlëznowé pòrtale, a starszi sã doznają jak chronic dzecë przed cyberprzemòcą. To dô téż ùczbã wëpisywaniô przez jinternet wniosków dlô gbùrów. Szkòlenia mdą w sedzbach spòdlëcznëch szkòłów gminë Lëniô, zaczną sã pòd kùńc smùtana. Zapisywac to sã mòże w Ùrzãdze Gminë.

  • Pòsłëchac Lesmiana pò kaszëbskù to mze móg – w piątk we Wejrowie.

  W Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi to dô pòéticczi gebùrstach dolmaczérczi i pòétczi Jidë Czajinë. Òna przëszła na swiat 50 lat nazôd w Kamieńcë Szlachecczi w kartësczim krézu. Jakno pòétka òna zadebiutowa w cządnikù Tatczëzna w 1990 rokù. Na kaszëbsczi jãżrk przełożëła m. jin. dramã Williama Szekspira „Rómeò i Julia”. Ji wiérztë bëłë dolmaczoné m. jin. na fińsczi jãzëk. Przédny pąkt ùroczëznë to mdze promòcjô „W malënowim chróscewim i wëbróné baladë” – zbiérkù wiérztów Bòlesława Lesmiana przetłómaczonëch na kaszëbsczi przez Jidã Czajinã a jich mésterskô recytacjô w wëkònanim aùtórczi. To dô téż kòncert Agnes Kòstenccz i Andrzej Marczińsczégò ë tuńcowi wëstãp ùczniaków ze Spòdlëczny Szkòłë w Lëniewie. Pòtkanié mdze 9 smùtana ò 6 wieczór we Wejrowie.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑