Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 7 listopada, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.11.07 (csb)

  • Pòmòrsczé wòjewództwò to lidéra wëdatkòwaniô Eùropejsczich Fùnduszów.
  • W Kartuzach sã skùńczëłë dogôdënczi w sprawie pòzwów sztrasów, skwerów i rońdów.
  • W Serakòjcach przë zabëtkòwim kòscele to mòże pòdzywiac wëstôwk Remùsa.

  STRZODA, 7 smùtana

  • Pòmòrsczé Wòjewództwò nôlepi wëzwëskiwô – Eùropejsczé Fùndusze.

  Dzãka tim strzodkóm rozwijô sã jinfrasztruktura, ale téż pòlepsziwô sytuacjô na rinkù robòtë, czë stón edukacje. To je “realnô realnota” jak głosy zéwiszcze kampanie, jakô dôwô do wiédzë ò realizowónëch jinwesticjach. Ò zwëskach z Fùnduszów i prognozach na nôblëższé lata më mielë gôdóné z wicemarszôłkã pòmòrsczégò wòjewództwa Wiesławã Bëczkòwsczim. Jak przekònywôł, nasz samòrząd wëprzédzył nié blós drëdżé wòjewództwa. W terôczasny bùdżetowi perspektiwie, chtërna zacza sã w 2014 rokù, a skùńczi za dwa lata realizowóné je donëchczas 5274 projechtë, jich wôrtnota to do gromadë wicy jak 15 mld zł. Przikładë dzejaniów jaczé dałë brzôd to zmiészenié bezrobòcô ò pòłowã w Nowòdwòrsczim Krézu, czë pòwstanié tësący placów w żłobkach i przedszkòlach. Jakno lidérowie Fùnduszów w Pòlsce më mòżemë rechòwac na premiã – zapòwiôdô Wiesłôw Bëczkòwsczi. W rozmòwie z gòscã padło téż pëtanié ò perspektiwë na pòsobné lata. Wësokòsc ùdëtkòwieniô z Eùropejsczich Fùnduszów zanôlégô midzë jinyma òd negòcjacjów rządu.

  • W Kartuzach sã skùńczëłë spòlëznowé dogôdënczi w sprawie daniô pòzwów – gardów, skwerów i rońdów.

  Przez miesądz mieszkańcowie mielë leżnosc przez pisemną ankétã sã wëpòwiedzec. Do ùrzãdu przëszło do gromadë 617 ankétów. Co òni mają ùdbóné? Òdpòwiesc znaje Pioter Szëca.

  • W Serakòjcach przë zabëtkòwim kòscele to mòże pòdzywiac – wëstôwk Remùsa.

  Òn je pòdzeloné na dwa partë. Pierszi to òdjimczi Piotra Zatonia – absolweńta Łódzczi Filmòwi Szkòłë. Peregrinëją pò Kaszëbach ju dłëgszi czas. Kòżdi z szesnôsce òdjimków je òpisóny wëjimk z romana prezeńtowónym pò kaszëbskù i pòlskù. Drëdżi dzél to je wëstôwk 12 sztaturów jaczé pòkazywają bòhatérów epòpeje. Wëstôwk to mdze mógł pòdzywiac do zymkù. Sztaturë mdą przeniosłé do Skrzeszewa, a plansze z òbrazama wrócą do Chmielna.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑