Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 8 listopada, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.11.08 (csb)

  • Wiadła ò 140 ksążkach më nalézemë w nônowszich Regionalnëch Nowinach.
  • Walkùszową kùznią pamiãcë – w Hòpòwie w gminie Somònino òni ùtczą Jerzégò Walkùsza w pierszą roczëznã jegò smiercë.
  • W Gniewinie trzë dnie mdą dérowałë gminowé ùroczëznë z leżnoscë setny roczëznë òdzwëskaniô samòstójnotë przez Pòlskã.

  CZWIÔRTK, 8 smùtana

  • Wiadła ò 140 ksążkach më nalézemë w – nônowszich Regionalnëch Nowinach.

  To ju 19-ti numer. Jinfòrmacje ò nowëch wëdôwiznach na témã szerok rozmiónégò Pòmòrzô zbiérô w nim Wòjewódzkô i Gardowô Pùblëcznô Biblotéka we Gduńskù i ùprzistãpniwô na swòji jinternetowi stronie. W smùtanowëch Regionalnëch Nowinach nôwicy to dało beletristiczi, za nią są title z historicnzą i spòlëznową témizną. I tą razą je wiele biografjów, pòzycjów dlô dzôtków i pùblikacjów z òbjimù kùlturë. To m. jin. roman Kamerdiner, je Pòmòrsczi Bestiariusz, zbiérk brawãdów „W krôjnie kaszëbsczich brawãdów” i „Môłi princ”. estawienié w elektroniczny wersje je ju przistãpné w jinternece.

  • Walkùszową kùznią pamiãcë – w Hòpòwie w gminie Somònino – òni ùtczą Jerzégò Walkùsza w pierszą roczëznã smiercë.

  Dwadniowé wëdarzenié sã zacznie 17 smùtana. Jerzi Walkùsz twòrził lëdowé jinstrumeńtë i òbrzãdowé rekwizytë. Òd wczasny młodoscë prowadzył grëpë kòlãdników. Wiele lat czerowôł Regionalnym Karnã Hòpòwianowie. Prowadzył warkòwnie i pòkôzczi kùmaniô w drzewie i kòwalstwa. W zabëtkòwi kôce pòstawiony przez jegò ópã żëczno przëjimôł wszëtczich zajinteresowónëch nają kùlturą. – Żebë ùtczëc pamiãc Jerzégò Walkùsza më rôczimë w mùzyczną i artistną rézã do swiata tradicjów i wôrtnotów, tak dlô niegò wôżnëch – gôdô Mariusz Mówka z Kaszëbsczégò Lëdowégò Ùniwersytetu we Wieżëcë. Wëdarzenié w Hòpòwie w gminie Somònino sã zacznie 17 smùtana ò 11:00 w kùznie Jerzégò Walkùsza. Na drëdżi dzéń bądze pòtkanié w remize OSP Hòpòwò ò 3:00 pò pôłnim. Wstãp je wòlny.

  • Wëstôwkama, szpëtôklã i festinã gmina Gniewino sã włącziwô – w ten wikeńd we fejrowanié.

  Jak na całëch Kaszëbach òni tam przërëchtowelë atrakcje zrzeszoné ze setną roczëzną dostaniô samòstójnotë przez Pòlskã.

  W Ceńtrum Kùlturë w Gniewinie to ju mòże òbezdrzec wëstôwk pòlsczich banknotów. – Tak tëch wëcopónëch z òbiégù jak i do niegò nie wprowadzonëch midzë jinyma przez wòjnowé chaje – klarëje direchtór placówczi Waldemar Szczipiór. 9 smùtana w pôłnié w gniewińsczim Ceńtrum Kùlturë bądze òdemkłi wëstôwk broni ùżiwóny w biôtce ò Westerplatte, a òb wieczór to dô wëkłôd na tã témã. W sobòtã Teater Pòd Wieżą wëstawi mònodramã „Kisielin”. W niedzelã pò ùroczëznach w Nadolim bądze festin we widzawiszczowi halë. Festin w widzawiszczowò – spòrtowi halë w Gniewinie zwieńczi w niedzelã trzëdniowé ùroczëznë. Zacznie sã ò 2:00.

  • Na drëdżi tidzéń bądą eliminacje do Òlimpiadë Młodëch Gbùrsczich Produceńtów – jak wiedno – we wszëtczich krézach równoczasno.

  To je kònkùrs w jaczim swòją wiédzą ò robòce w gòspòdarce czë zwëskiwanim eùrodëtków mògą sã pòpisac lëdze òd 17-égò do 40-égò rokù żëcô. Zgłaszac to sã mògą gbùrzë i ùczniacë co wespółprowadzą gòspòdarkã. Egzaminacjowé place i numrë telefònów do òrganizatorów òni mają òpùblikòwóné na stronie Pòmòrsczégò Òstrzódka Gbùrsczi Doradzëznë. Na przëmiôr w Kòscérznie Òlimpiada mdze w Kaszëbsczim Jinkùbatorzë Pòdjimnotë, a w Pùckù w Krézowim Ceńtrum Warkòwégò i Ùstawicznégò Sztôłceniô. Krézowé eliminacje bądą 15 smùtana ò 10:00. Wòjewódzczi finał je zaplanowóny na 12 gòdnika w Lubaniu.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.







  Back to Top ↑