Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 14 listopada, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.11.14 (csb)

  • Regionalné karno Kòleczkòwianowie brëkùje mùzykańtów i tuńcôrzów.
  • Wicy jak 23 tës. ksąków w elektroniczny wersje ùprzëstãpniwô Gardowô i Krézowô Pùblëcznô Bibloteka w Kartuzach
  • W Mùzeùm Emigracje w Gdinie bądze trzëdniowi cykel wëdarzeniów pòswiãcony Ùkrajinie.

  STRZODA, 14 smùtana

  • Regionalné Karno Kòleczkòwianowie – brëkùje grôjków i tuńcôrzów.

  Nabiér przeprowadzy m. jin. w niedzelã na kòńcerce z leżnoscë Szëmaùdzczich Dniów Kùlturowi Spôdkòwiznë.
  Kòleczkòwianowie fąkcjonëją ju 45 lat. W karnie je kapéla, tuńcarze i spiéwacë. To jedna òd nôbarżi aktiwnëch grëpów na Kaszëbach, równak terô tam je pòkòleniowô wëmiana. – Më szukómë za młodima co znają nasz jãzëk – gôdô Tadeùsz Dargôcz. Czerownik Kòleczkòwianów gôdô, że òni są jak familia. Spãdzywają ze sobą fùl czasu, m. jin. na zagreńcznëch kòńcertach. Slédnym czasã Kòleczkòwianowie grają wespół z karnã Fucus, òbadwie grëpë fejrëją swòje roczëznë. Òbònią tą razą Szëmaùdzczé Dnie Kùlturowi Spôdkòwiznë. Kòńcert mdze 18 smùtana ò 4:30 w halë w Szëmôłdze. Wstãp za pòkôzanié bezpłatnégò bilietu.

  • Chcesz të nagrac platkã, wëdac tomik wiérztów abò stwòrzëc plasticzny wëstôwk? – Wez złożë wniosk ò sztipendium pòmòrsczégò marszôłka.

  Nabiér w kòżdorocznym kònkùrsu ò wespiarcé ùtwórców kùlturë bądze dérowôł do kùńca smùtana. To je nót wëpisac wniosk z òpisã projechtu, jaczi mô bëc zrealizowóny i dołączëc artisticzny żëcopis i dokùmeńtacjã donëchczasnégò ùtwórczégò ùróbkù. Za wzorã i wicy jinfòrmacjama jô òdsélóm do pòrtalu pòmòrsczégò wòjewództwa pomorskie.eu.

  • Gardowô i Krézowô Pùblëcznô Biblotéka w Kartuzach rôczi – do wëpòżëczaniô… e-ksążków.

  Do wëbraniô je wicy jak 23 tësącë rozmajitëch titlów. Placówka zwikszëła bédënk pò zmianie sedzbë, òd lëpińca òna je w bùdinkù banhòfù PKP. Tam bądze mòdernô czëtnica, wëpòżëczalniô mùltimediów, gazétny nórcëk i kòmpùtrë. – Më mùszimë jic za zmianama w swiece – gôdô direchtórka Kadzmiéra Socha. Przez kùpienié miesãczny subskribcje to mòże miec przistãp do wszëtczich elektronicznëch pùblikacjów. Jak zagwësniwô direchtórka biblotéczi w Kartuzach strzód e-ksążków to dô nade wszëtkò pòpùlarną lëteraturã – bestselerë, nowinë, kriminałë, fantastikã, òbëczajowé pòwiescë i romansë.

  • W Mùzeùm Emigracje w Gdinie w piątk sã nacznie trzëdniowi cykel wëdarzeniów pòswiãcony Ùkrajinie – aùtorsczé pòtkania, filmòwi pòkôzk i kòńcert.

  Piãc lat pò rewòlucje na Majdanie Ùkrajina dërch mô òlér i próbùje sã na nowò zdefiniowac. Dérëje hibridowô wòjna w Donbasu, biôtka z kòrupcjąa nie dôwô efektów, a równizna żëcô je niskô. Mieszkańcowie Ùkrajinë są zmùszony pòdjimac czãżczé decyzje. Emigrëją przez sprawë pòliticzné i ekònomiczné, a Pòlskô to je jeden òd nôczãszczi wëbiérónëch richtągów. Przedstôwcowie ùkrajińsczi diaspòrë mieszkają i robią téż w Trzëgardze – pòdsztrichiwają w gdińsczim Mùzeùm Emigracje. Temù pòsobną edicjã lëteracczich pòtkaniów dedikùją prawie Ùkrajinie. Pòlsczi a ùkrajińsczi pisôrze mdą gôdelë ò tim jak wëzdrzi dzysdnia Ùkrajina i jaczé zadania mają ji mieszkańcowie. Pòtkania mdą bez trzë dnie – òd 16 do 18 smùtana w zalach: kinowi i mùltimedialny gdińsczégò mùzeùm. Wstãp je wòlny. Do te 17 smùtana ò 8 wieczór bądze pòkôzk nônowszégò filmù Siergieja Łoznicë – „Donbas”, tu téż wstãp je bezpłatny. Bilietowóny je za to kòńcert karna Haydamaky i Andrzeja Staszuka. To mdze 18 smùtana ò 7 wieczór.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑