Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 19 listopada, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.11.19 (csb)

  • Ùmarł Bernat Hinca, zasłëżony dzejôrz.
  • Më nie jesmë tak òpòrządzony ze smiertelnoscą jak naji òjcowie bëlë – pòwiôdôł ks. Jón Perszón na wëkładze w Kartuzach.
  • Szymon Hołownia to mdze gòsc kònferencje co pòdrechùje projecht Piôsznica – kùltura placu.

  PÒNIEDZÔŁK 19 smùtana

  • Ùmarł 75 lat stôri Bernat Hinca. Òn sztamòwôł z gminë Przedkòwò – nôbarżi béł znóny ze swòji aktiwnoscë we wejrowsczim parce Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

  M. jin. dzãka jegò starze zaczãlë Msze swiãté z elemeńtama kaszëbsczi liturgie w kòscołach i na wejrowscczi kalwarie. Béł mòcno aktiw w Turistnym Klubie KPZ Wanożnik – òrganizowôł témòwé rôjdë dlô kòlarzów a òd niedôwna téż dlô mòtocyklistów. Béł téż zaangażowóny w Czôłenkòwé Spłiwë Szlachama Remùsa. Pògrzéb Bernata Hincë bądze w strzodã w Kartuzach, żałobné nôbòżéństwò bądze ò 1:00 pò pôłnim w kòlegiace.

  • Më nie jesmë tak przënãcony do smiertelnoscë jak naji òjcowie bëlë – òpisywôł ks. jón Perszón na òdemkłim wëkładze w Kartuzach.

  Strzód jegò słëchińców w kaszëbsczim Mùzeùm to dało wiele młodëch. Tegò pòtkaniô ni mòglë téż òminąc dzejarze. Ks. Jón Perszón to je teòlog i aùtór ksążczi pòswiãcony zwëkóm i wierzenióm zrzeszonym z pògrzebã i zôdëszkama. Pielgrzimòwie gò téż znają z prowadzeniô Piechtny Pielgrzimczi na Jasną Górã.

  • W nôblëższi czwiôrtk pòdrechùją przez 40 jinterdyscyplinarnëch pòtkaniów związónëch z témą – Piôsznicczégò mòrdarztwa w Eùropejsczim Ceńtrum Solidarnoscë.

  W ten spòsób artiscë chcą pòkazac historiczną zamkłosc bez mòwë nienawiscë. Cobë jesz lepi przeżëc czas refleksje òrganizatorowie chcą angażowac jak nôszërszé krãdżi lëdzy, ò czim bëło gôdóné w pòrénkòwi rozmòwie z òrganizatórką Aleksandrą Pitrą-Kox. Na kònferencje w Eùropejsczim Centrum Solidarnoscë bądze téż mòżlëwòsc diskùtérowaniô w apartnëch panélach, jaczé wezdrzą na témã hitlerowsczi zbrodnie z pòzdrzatkù rozmajitëch discyplënów. Szpecjalnym gòscã mdze Szymon Hołownia znóny òbzérnikóm stacje TVN.Pòtkanié w Eùropejsczim Centrum Solidarnoscë bądze w czwiôrtk òd 9:00 reno.

  • KGW Bòrkòwò latos je nôlepszé na Turnierze Wiejsczich Gòspòdëniów – Gminë Żukòwò.

  Miónczi jak wiedno bëłë sparłãczoné z dobrą zôbawą. Tak bëło w ùszłą sobòtã w widzawiszczowò-spòrtowi halë w Żukòwie. Relacjã z turnieru KGW w Żukòwie przërëchtowôł Pioter Szëca.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑