Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 20 listopada, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.11.20 (csb)

  • Blós w ten piątk w Kartuzach bądze dodôwkòwi nabiér wniosków ò pòmòc na założenié geszeftu.
  • Kaszëbskô Zrzesz Robòtodôwôczów apelëje do miéwców firmów ò ùtcëwé traktowanié robòtników zza greńcë.
  • Dlô nordowëch fërtlów Gdinie i gminë Kòsôkòwò za tidzéń na Òksëwim bądą Fërtlowé Tôrdżi Robòtë.

  WTÓRK, 20 smùtana

  • W kartësczim Krézowim Ùrzãdze Robòtë piątk to mdze dzéń nabiéru wniosków – ò pòmòc na założenié firmë.

  Leno w ten dzéń bbądą mòglë lëdze z ùdbą na swój geszeft zrobic fòrmalnoscë. Zwëskac to mòże do 16 tës zł – m. jin. na kùpienié sprzãtu pòtrzébnégò do założeniô gòspòdarczi dzejalnosćë. – Më planëjemë dac kòle 10 dotacjów z pùlë dodôwkòwëch pieńdzy na ten cél – dôwô do wiédzë direchtór kartësczégò pòstrzédniaka Barbara Kapica. Ùdëtkòwienié na założenié firmë mô trafic dlô lëdzy pò 30 rokù żëcô i tëch co mieszkają na wsë. Wniosczi bądą przëjimóné 23 smùtana w Krézowim Ùrzãdze Robòtë w Kartuzach.

  • Kaszëbskô Zrzesz Robòtodôwôczów apelëje do miéwców firmów – ò ùtcëwé traktowanié robòtników zza greńcë.

  Przekònywô, że òni są szansą na ùtrzëmanié wëtwórczégò pòtencjału pòdjimiznów. Kaszëbskô Zrzesz Robòtodôwôczów fąkcjonëje ósmi rok i zrzesziwô kòl 200 firmów z całëch Kaszëb. – Nasz apél je zrzeszony z drãgą sytuacją na rinkù robòtë – klarëje przédnik Zbigórz Jarecczi. Jak dodôwô – apél je czerowóny na zygnale ò lëchim traktowanim robòtników zza greńcë. Kaszëbskô Zrzesz Robòtodôwôczów apelëje ò taczé wënôdgrodzenié jak sã słëchô i legalizacjã zatrudnieniô. Dôwô téż bôczenié na to, żę w nôblëższi przińdnoce Miemcë sã chcą òdemknąc na robòtników z bùtna Ùnie – a to mòże sã skùńczëc òdpłëniãcym robòczi mòcë na zôpad.

  • Dlô nordowëch partów Gdinie i mieszkańców gminë Kòsôkòwò – za tidzéń na Òksëwim bądą Fërtlowé Tôrdżi Robòtë.

  Nowé wëzdrzenié na warkòwą aktiwizacjã to je efekt wespółrobòtë jinstitucjów w Gdinie. Tôrdżi są sczerowóné do bezrobòtnëch absolweńtów, lëdzy bez kómpetencjów i do szpecjalistów, a téż tëch co chcą rozwijac kariérã. – Stopa bezrobòcô je rekòrdowò niskô, ale te dërtle brëkùją òsoblëwi pòmòcë – klarëje Agnes Ruskòwiôk z Krézowégò Ùrzãdu Robòtë w Gdinie. Ùdba na Fërtlowé Tôrdżi Robòtë to je brzôd wespółrobòtë gdisczich jinstitucjów i stowôrów z Labòratorium Spòlëznowëch Jinowacjów przë projechce spòlëznowò-warkòwi aktiwizacje. Klarowała Bejata Prësôk z Labòratorium Spòlëznowëch Jinowacjów w Gdinie. Fërtowé Tôrdżi Robòtë mdą 27 smùtana w Sąsédzczim Ceńtrum Przystań Śmi, przë Smidowicza 49 na Òksëwim. Zaczną sã ò 3:30 i bądą dérowałë dwie gòdzënë.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑