Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 30 listopada, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.11.30 (csb)

  • Wicy jak 700 mieszkańców Skòrzewa pòpiarło ùdbã bùdowë nowi szkòłë. Peticjã w ti sprawie złożëlë wëszëznóm gminë Kòscérzna.
  • Wejrowsczé Mùzeùm zwëskało wôrtną kòlekcjã sakralnëch drëków.
  • Pòmòrskô Pòlicjô rôczi w swòje rédżi. Wakatë są we wszëtczich krézowëch kòmeńdach.

  PIĄTK, 30 smùtana

  • Skòrzewianowie apelëją do wëszëznów gminë Kòscérznã – ò bùdowã nowi szkòłë.

  Wczora na òbradach Radzëznë Gminë złożëlë peticjã jaką pòdpisało przez 700 lëdzy. Pò wicy jak dwagòdzënowi diskùsje radny przëjãlë wniosk skòrzewianów do dalszi analizë. Terô dzecë w Skòrzewie sã ùczą w trzech rozmajitëch bùdinkach, z jaczich nôstarszi mô wicy jak sto lat. – Wąsczé kòridorë i môłé zale nie są dobré do ùczbë – gôdô Michalëna Lasota, co w miono mieszkańców mia wczora złożoné peticjã do wëszëznów gminë. Wëszëznë gminë bédowałë mieszkańcóm Skòrzewa jiné rozrzeszenié: termòmòdernizacjã stôrégò bùdinkù szkòłë, wëbùrzenié môłégò bùdinkù gimnazjum i pòstawienié na jegò placu nowégò òbiektu. To sã nie widzało mieszkańcóm wsë. Wójt Grégór Piechòwsczi nowi bédënk przëjimô ze zrozmienim, le nié bez wątplëwòsców. Wedle wstãpnëch òbrechùnków gminë, za pòstawienié nowi szkòłë to bë przëszło wicy jak 11 mln zł. Òna bë mògła pòwstac w nôblëższich 5-7 latach.

  • Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie – zwëskało kòlekcjã wnet tësąca sakralnëch drëków.

  Tam są m. jin. spiéwniczi, katézmùsë i liturgiczné knédżi. Nôstarszé egzemplérë są z pòłowë XVII stalata. To są zbiérë nié le katolëcczé, ale téż protestancczé strzód jaczich to jidze nalézc drëczi co nôleżałë do bp Kònstantégò Dominika, Anë Łajming, Józefa Cenôwë, czë Stanisława Pestczi. Më rôczimë wszëtczich – nôbarżi ùczałëch badérów – do przezéraniô materialów – pòdsztrichiwô kòòrdinatór projechtu Dariusz Majkòwsczi. Do niedôwna drëczi miôł prof. Józef Bòrzëszkòwsczi, òn je zbiérôł przez pôrãdzesąt lat. Dzãka ùdëtkòwieniémù Minysterstwa Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë i Wejrowsczégò Krézu mùzeùm kùpiło òd profesora ten zbiér. 150 nôwôżniészich drëków to mòże pòdzywiac na òdemkłim wëstôwkù w przédny sedzbie mùzeùm. Drëdżé elemeńtë są przistãpné dlô wszëtczich w Dzélu Lëteraturë i Gazétów przë Wałowi sztrasë we Wejrowie.

  • Pòmòrskô Pòlicjô rôczi w swòje rédżi – wakatë są we wszëtczich krézowëch kòmeńdach.

  Robòtã mògą dostac lëdze z pòlsczim òbëwatelstwã, z nieùczapónym żëcopisã, nômni strzédnym wësztôłcenim, nieskôzóné prawòmòcnym wërokã sądu. Przińdny fąkcjonariusze mùszą zaliczëc fizyczné i psychòlogiczné testë. Za to më zagwësniwómë czekawą i satisfakcjonëjącą robòtã i stałé zatrudnienié – gôdô Anéta Pòtrëkùs, gazétnô rzeczniczka Krézowi Kòmeńdë Pòlicje we Wejrowie. W pòmòrsczim wòjewództwie òd zôczątkù rokù przëjãlë ju 143 nowëch fąkcjonariuszów. Pòsobny nabiér bądze przeprowadzony 27 gòdnika. Tedë do służbë przëjimną pòsobnëch 97 szandarów.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑