Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 7 grudnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.12.07 (csb)

  • Ò segregòwanim òdpadów i nowinach w ti spawie w Szëmôłdze bądze jinfòrmacjowé pòtkanié.
  • Jak kùpiwómë geszenczi przez jinternet, tej chcemë sprawdzëc warënczi promòcje i dostawë.
  • Spòrtowé sztipendia żdżą – nabiér wniosków ògłosëła Gmina Kartuzë.

  PIĄTK 7 gòdnika

  • W gminie Szëmôłd òni chcą pògadac – z mieszkańcama ò segregòwanim smiecy.

  W tã strzodã to dô dwa pòtkania – reno dlô dzôków a wieczór dlô ùstnëch. Téma je wôżnô, bò jidze ò zwikszenié lëczbë sërowców z òdpadów. Dzãka temù më dbómë ò strzodowiszcze i tniemë kòsztë generowóné przë òstawianim smiecy w zakładach jich ùtilizacje. – W gminie Szëmôłd swiąda mieszkańców je wiôlgô, le mòże bëc jesz lepi – gôdô wójt Riszôrd Kalkòwsczi. W gminie Szëmôłd są dwa Pąktë Selektiwny Zbiérczi Kòmùnalnëch Òdpadów – w Szëmôłdze i Czelnie – òne mają bëc jesz rozbùdowóné. Pòmòc w wërobienim dobrëch zwëków mieszkańcowie dobãdą w strzodã na szkòlenim. Pòtkania w òbrëmienim kampanie „Ekòlogiczno, ekònomiczno, wëcmanim” bąą w Szëmôłdze 12 gòdnika. Nôprzód ò 9:45 dlô dzôtków, a ò 5:00 pò pôłnim òdemkłé pòtkanié w kòrekcjowi zalë Gminowégò Centrum Kùlturë, Spòrtu i Rekreacje.

  • Czej më kùpiómë darënczi przez jinernet tej chcemë dobrze sprawdzëc – warënczi promòcje i dostawë.

  Kùpianié w jinernece je wiedno barżi pòpùlarné, bò to ni mùszi stac w rédze, mòże wëbrac strzód wicy produktów, to je ejnfach pòrównac prizë. Jednak na przedswiątecznëch promòcjach to je wôrt sã nie spiészëc i pòmëszlec – tak jak òb czas wizytë w tradicjowëch krómach. Më nie lubimë zazérac do regùlaminów, a to je wôżné pòznac szczegółë promòcje. Nama sã czãsto milą naje ùstawòwé prawa z reglama promòcjowëch programów, czë marketingòwëch akcjów. Przedmiotë kùpioné przez jinternet ten co kùpił mùszi colemało òdesłac na swój kòszt. Më je mòżemë zwrócëc bez pòdaniô przëczënë w 14 dniów, chòc są wëjimczi òd ti reglë. Òne sã tikają m. jin. warów zrobionëch na szpecjalné òbdsztëlowanié, abò z krótczim terminã wôżnoscë.

  • Gmina Kartuzë ògłosëła nabiér wniosków ò danié spòrtowëch sztipeniów – bądze za nima żdac do 30 gòdnika.

  Comiesãczné dëtkòwé wespiarcé mòże dostac miónkôrz co mieszkô w gminie Kartuzë abò reprezeńtëje tamtészi spòrtowi klub. To je nót téż miec dobré efektë w midzënôrodnëch abò krajewëch miónkach – jindiwidualno abò w grach w karnie. Spòrtowi rozwij miónkarza bë miôł téż wskazywac na mòżlëwòtã dalszich zwënégów. Sztipendia są dôwóné na 12 miesądzy. Wniosczi to mùszi składac na fòrmùlarach co są m. jin. na jinternetowi stronie gminë Kartuzë. Termin skłôdaniô cedlów mijô latos 30 gòdnika.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑