Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 10 grudnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.12.10 (csb)

  • Nie jachac na pamiãc przez Celbòwò wòjewódzką 216-tką më radzymë szoféróm w pùcczim krézu.
  • Kòła Wiejsczich Gòspòdëniów òbòwiązkòwò mùszą sã registrowac w Agencje Resztrukturizacje i Mòdernizacje Gbùrzëznë.
  • W Rëmi òni sã szëkùją do gòdowégò jôrmarkù i zamikają na tidzéń parkplac przë sztrasach Dąbrowsczégò i Stôrowiejsczi.

  PÒNiEDZÔŁK, 10 gòdnika

  • Nie jachac na pamiãc rzez Celbòwò – më radzymë szoféróm w pùcczim krézu.

  Tam ju są zamòńtowóné zygnalizacjowé widë na wòjewódzczi 216-tce. Mô zwikszëc bezpiek piechtnëch, ale téż pòlepszëc rëszbã na skrziżowanim ze szpùrã na Brudzewò. – To je wòjewódzkô jinwesticjô, le robòta tutészich radnëch – klarëje pùcczi starosta Jarosłôw Białk. Zygnalizacjô pòwsta téż na wëjazdach z Celbòwa i Brudzewa. To je wôżné, żebë ùpłinnic rëch w tim placu, nade wszëtkò w kònteksce planowóny bùdowë drodżi z Brudzewa do Wejrowa. Maja ò niã starã krézë: wejrowsczi i pùcczi. Zygnalizacjô na wòjewódzczi 216-tce przeszła ju techniczny òdbiér i je włączonô. Za wszëtkò przëszło wicy jak wiertel mëliona złotëch.

  • Wedle zôpòwiescë rządu Kòła Wiejscich Gòspòdëniów mdą mùszałë – zaregistrowac swòjã dzejalnosc.

  Wniosczi mdą przëjimac krézowé partë Agencje Resztrukturizacje i Mòdernizacje Gbùrzëznë. Karno Białków mùszi miec nômni 10 lëdzy ze wsë. Sztatus mòże téż zakładac, że nôleżniczczi są z czile môlëznów. Jistniejącé kòła bë miałë dostosowac sztatut do nowëch wëmôganiów i w 6 miesądzy òd wlézeniô w żëcé ùstawù złożëc wniosk. Mògą liczëc na célowé dotacje – gôda w aùdicje Dobri Dzéń Kaszëbë Jizabéla Jitrich-Hopa z pòmòrsczégò ARiMRu. A téż dzejalnosc zrzeszoną z aktiwizacją białków i rozwijã lëdowi i môlowi kùlturë. Do nowëch òbrzészków Kòłów mze nôleża ksãgòwòsc i mùszebnosc dôwaniô wiadłów ARiMRowi ò òsobòwim składze. Do Krajewégò Registru Kòłów Wiejsczich Gòspòdëniów to je nót sã jesz w tim tidzeniu zapisac. Do 27 gòdnika to mòże miec starã ò jednorazowé célowé dotacje. Rozmòwã z najim pòrénkòwim gòscã to jidze wësłëchac na radiokaszebe.pl

  • W Rëmi òni sã rëchtëją do gòdowégò – jôrmarkù.

  Temù z rëszbë je wëłączony parkplac przë sztrasach Dąbrowsczégò i Stôrowiejsczi. Jôrmark w Rëmi sã zacznie 14 gòdnika i bądze warôł 3 dnie. To mdze mógł zrobic sprawùnczi przed siãtama, le téż razã spiéwac kòlãdë, to dô téż zôbawë i animacje dlô dzôtków. Tak jak w ùszłëch latach stojiszcza staną na placu na zberkù Dąbrowsczégò i Stôrowiejsczi – gôdô prowadny Gardowi Radzëznë Ariél Sënicczi. Jôrmark sã zacznie w piątk i bądze dérowôł do niedzelë, le parkplac przë Dąbrowsczégò i Stôrowiejsczi mdze zamkłi òd 10 do 17 gòdnika.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑