Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 11 grudnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.12.11 (csb)

  • Sto kańdidatów na méstrów czëtaniô mdze na finale kònkùrsu we Wejrowie.
  • W Kartuzach w niedzelã mdze 3-cô Kaszëbskô Wilëjô.
  • W Gdinie w ten wikeńd bądze Kaszëbsczi Gòdowi Kermasz.

  WTÓRK, 11 gòdnika

  • Kańdidacë na méstrów czëtaniô – sã pòtkają we Wejrowie.

  Finał kònkùrsu Méster Bëlnégò Czëtaniô bądze 12 gòdnika w sedzbie Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi. Piąti rôz òn je robiony na wòjewódzczim szczeblu. W miónkach szkòłowëch, gminowëch i krézowëch eliminacjów wëbrelë 110 lëdzy. Méstrów czëtaniô wëbierze jury, ale mòże téż przińc i pòsłëchac – cobë so samémù wërobic pòzdrzatk i sã zajinspirowac. Kònkùrsowé przesłëchania sã zaczną ò 9:00 w sedzbie mùzeùm we Wejrowie.

  • To mdze nôwikszô w kartësczim krézu Wilëjô – w niedzelã na rinkù w Kartuzach.

  Òdemkłô dlô wszëtczich co chcą òsoblëwie przeżëc niedzélné pòpôłnié. Trzecą Kaszëbską Wilëjã òrganizëje Radzëzna Bùtenrządowëch Òrganizacjów Kartësczégò Krézu wespół z gminą Kartuzë. Më sã chcemë pòdzelëc òpłôtkã i symbòlicznym môltëchã – gôdô prowadny Radzëznë Mariusz Florczik. III Kaszëbskô Wilëjô bądze 16 gòdnika na rinkù w Kartuzach. Zacznie sã ò 4:00 pò pôłnim i bądze wara dwie gòdzënë.

  • W Chlapòwie skùńczëlë remòńt trapów na sztrąd – przë wlézenim nr 13.

  Zrobilë 3 biédżi z szesnôsce trapama i jedn z piãc. Jich szérzawa to dwa métrë, co je dostosowóné do szérzawë przeńdzeniô. To je zrobioné z ekòlogicznëch i esteticznëch wtórnëch sztëcznëch twòrzëwów – dała do wiédzë gmina Wiôlgô Wies. Remòńt drzewianégò dzéla trapów z bariérków kòsztôł kòl 110 tës zł.

  • W Gdinie w ten wikeńd bãdze Kaszëbsczi Gòdowi Kermasz. Òrganizëją gò wëcmanim – Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë i gdińsczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

  Jak sã na kermaszu słëchô, to mdze mógł kùpic drobnotë na swiąteczné geszenczi. To dô téż co na stół – kùlinarné wërobinë przërëchtëją Kòła wiejsczich Gòspòdëniów ze Sasëna i Kòsôkòwa. Do te w niedzelã przewidzelë pòtkaniw z Rudnikama i Hùtnikama ze Szląska, co òdwiedzą Gdiniã w òbrëmienim fejrowaniô roczëznë Gòdnika 70. Kermasz bądze w sedzbie Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë przë Aléje Piłsudzczégò 18 w Gdinie. Òn mdze òdemkłi 15 i 16 gòdnika w gòdzënach òd 11:00 do 5:00 pò pôłnim.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑