Słuchaj Radia Kaszebe

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.07.13 (csb)

  Opublikowano 13 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Do 20 lëpińca mòże sã registrowac na Kaszëbską Etnofilologiã na Gduńsczim Ùniwersytece. Më dôwómë głos lëdzóm co naju czekawią – gôdôł ùtwórca dokùmeńtu Żywioły 2 na Kaszëbsczim Filmòwim Festiwalu. Zakopower, Krãcbal i 4. Festiwal Biôłorusczi Kùlturë ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.07.12 (csb)

  Opublikowano 12 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Wzbùdzył procëmstawienié elitów, le sã sprzedôwô dobrze – Môłi Princ w rewòlucjowim pisënkù Macéja Bańdura. Wdzydze ju fardich na Jôrmark. W sobòtã tam sã zacznie nôwikszô fòlkloristnô rozegracjô na Kaszëbach. W Rédze òni żdżą za plakatama ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.07.11 (csb)

  Opublikowano 11 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Zaczãłë sã wëpłatë pierszich szkòdowaniów dlô miéwców priwatnëch lasów znikwionëch łońską chają w kòscérsczim krézu. Wiejskô Gmina bez tôklu so radzy z òrganizacją nôwikszi kaszëbsczi rozegracje – kòméńtérëją przebiég Zjôzdu wëszëznë Zrzeszeniô. We wikeńd w Òstrzëcach ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.07.10 (csb)

  Opublikowano 10 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Rozpoczęły się spotkania organizacyjne przed 28. Pieszą Pielgrzymką Kaszubską Diecezji Pelplińskiej. Dokument o Kaszubach z pasją i chęcią tworzenia – będzie prezentowany w najbliższej odsłonie Festiwalu Filmów Kaszubskich. Ogłoszono nabór kandydatów do Nagrody Powiatu Puckiego „Biôli ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.07.09 (csb)

  Opublikowano 9 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Wërazył wdzãcznosc, że më sã nie rozpłënãlë w pòlsczi spòlëznie – prezydeńt Andrzéj Duda na Zjezdze Kaszëbów. Na wëpòczink òb czas feriów to je wôrt jachac na terenë przez jaczé łoni chaja przeszła – przëbôcziwô pòmòrsczi ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.07.06 (csb)

  Opublikowano 6 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Gadac pò kaszëbskù to je wôżné – gôdają ùczãstnicë kùrsu kaszëbsczégò jãzëka co sã skùńcził w Kòscérsczim Dodomù Kùlturë. Akademiô nożny balë Cassubian mô za sobą pierszi sezón rozgriwków. Bezpłatno z prowadnikã to mòże zwiedzywac wiedno ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.07.05 (csb)

  Opublikowano 5 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  W Kòsôkòwie pòwstôwô rońdo na zbiégù sztrasów Chrzanowsczégò i Rzemiãsny – to je wëlotowi w stronã Gdinie ze skrótã do wòjewódzczi setczi. Pierszé mésterstwa w bùczce to pòsobnô spòrtowô atrakcjô Zjôzdu Kaszëbów w Lëzënie. Pòtrôwnicobranié na ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.07.04 (csb)

  Opublikowano 4 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Prezydeńt Andrzéj Duda sã pòjawi w Lëzënie na Zjezdze Kaszëbów. Wrãczenim diplomów i tradicjową żôkówką – w Kaszëbsczim Lëdowim Ùniwersytece mają skùczoné kùrs kaszëbsczégò tuńca. W Miszéwkù sã zaczinają pòkôzczi w òbrëmienim VII Festiwalu Kaszëbsczich Filmów. ... czytaj dalej


  Back to Top ↑