Słuchaj Radia Kaszebe
  • Jinfòrmacëje
  • Jinfòrmacëje
  • Jinfòrmacëje
  • Jinfòrmacëje
  • Jinfòrmacëje

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.05.26 (csb)

  Opublikowano 26 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Kaszëbsczi Flis 2017 skùńczony. Żeglarze z Jastarnie wrócëlë do domôcégò pòrtu. Ò miesąc sã przecygnie remòńt Żëtny sztrasë w Żelëstrzewie w gminie Pùck. Spãdzëc czas kòl jezorów i naùczëc sã kaszëbsczégò to mdze mógł na Latny ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.05.25 (csb)

  Opublikowano 25 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Żeglarsczi Pùchôr Kaszëb corôz mòcniészi. Latos zòrganizëje gò 6 gminów. Na 19 Swiatowi Zjôzd Kaszëbów mdze fardich – w Rëmi pòwstôwô dreptôk wedle Zagórsczi Strëdżi. Familijny geszeft z Chmielna nôdgrodzony w òglowòpòlsczim kònkùrsu.   CZWIÔRTK, 25 ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.05.24 (csb)

  Opublikowano 24 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  We Wielu sã zaczãło dëchòwé rëchtowanié do wiôldżégò òdpùstu i kòrunacje òbrazu Matczi Bòżi Pòceszbë. 46 finał kònkùrsu „Rodnô Mòwa” mdze w ten wikeńd w Chmielnie. Wicy jak 300 ùczãstników pòbiegnie w latosy Kaszëbsczi 15-tce w ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.05.23 (csb)

  Opublikowano 23 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Sensacjowé òdkrëcé w Nederlandach – młodi sztudéra nalôzł nôstarszi znóny tekst ò kaszëbsczim jakno apartnym jãzëkù. Mieszkańcowie Dzemión mògą zgłaszac bédënczi kańdidatów do nôdgrodë Hònórnégò Òbëwatela Gminë. Gardowi Strażnicë we Wejrowie wsôdają na kòła – to ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.05.19 (csb)

  Opublikowano 19 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Kùrsë jaczé pòmògą szkólnym stwòrzëc dobré programë nôùczi kaszëbsczégò òrganizëje Gduńsczi Ùniwersytet. Pòznają lëdzy i pòmëszlą co razã zrobic dlô swòjëch miészëznów – łużëcczi sztudérze wizytëją Kaszëbë. Strzód 10 bédënków mieszkańcowie Hélu mdą wëbiérac w latosy ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.05.18 (csb)

  Opublikowano 18 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  W Gniewinie sã zacznie trzëdniowé swiãto amatorsczégò teatru – Wieżowiskò. Zblëżiwô sã piąté Pòmòrsczé Drobiarsczé Fòrum – tą raą mdze w Chmielnie. Historiczné Mùzeùm Gardu Gduńska ùprzëstãpni jesz wicy swòjëch zbiérów w jinternece. 50 gãbów Redë ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.05.17 (csb)

  Opublikowano 17 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Noc Mùzeów we Wejrowie to mdze wiôldżi zjôzd brodatëch. Zaczãłë sã zapisë na dosztôłcywający kùrs dlô kaszëbistów jaczi mdze pòd kùńc czerwińca. Miónczi mòtórów, rôjd trëkrów i dzéń dzecka – to je dzél programë trzëdniowi rozegracje, ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.05.16 (csb)

  Opublikowano 16 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Wiôlgô Wies całi czas ni mô òdpòwiesc z minysterstwa w sprawie wprowadzeniô debëltnëch pòzwów môlëznów. W Stãżëcë òni rechùją dnie do trzecy Szlagrowi Majówczi – to ju w tã sobòtã. Kaszëbsczi teater i spòrt królowałë w ... czytaj dalej


  Back to Top ↑