Słuchaj Radia Kaszebe

  Co słychać? „Serwisy”

  Serwisy

  kasz taniec

  Klëka 2017.03.23 (csb)

  Opublikowano 23 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Katalonowie zdecydëją czë stwòrzëc państwò. Nowi bùdżet przewidiwô òrganizacjã refereńdum. Na kùrs regionalnégò tuńca rôczi Kaszëbsczi Lëdowi Ùniwersytet z Wieżëcë. Baszkarzë sã pòtkają 2 łżëkwiata w Lëni. Òrganizatorowie liczą na rekòrd frekwencje.   CZWIÔRTK, 23 strëmiannika ... czytaj dalej


  Serwisy

  ostrowo chata

  Klëka 2017.03.22 (csb)

  Opublikowano 22 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  50 tësący złotëch da gmina Wiôlgô Wies na rekònsztrukcjã zabëtkòwi chëczë w Òstrowie. Młodi z gimnazjum w Stãżëcë pòznôwelë fach gazétnika na „Warkòwniach z Radiã Kaszëbë”. Dwadzesce chùrów zaspiéwô na 23-cym Òglowòpòlsczim Festiwalu Piesnie ò Mòrzu. ... czytaj dalej


  Serwisy

  policja1

  Klëka 2017.03.21 (csb)

  Opublikowano 21 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Zatrzëmanim cedla na jachanié sã skùńcza kòńtrola szandarów z Pùcka w placu wskôzónym na Krajewi Kôrce Zagróżbów Bezpiekù. Rzemiãsnicë z Wejrowa ùtczëlë swiãto patrona sw. Józefa. Gard i jegò legeńdë to je przédnô téma nowégò numra ... czytaj dalej


  Serwisy

  DSC04115

  Klëka 2017.03.20 (csb)

  Opublikowano 20 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Przez malowanié pòrtretów bùdzëcela Kaszëb – béł ùtczony Florión Cenôwa na fejrowanim Dnia Jednotë Kaszëbów we Wiôldżi Wsë. Òni czëtelë, sã bawilë i céchòwelë – wszëtkò pò kaszëbskù. Tak dzecë wczora spãdzëłë Dzéń Jednotë Kaszëbó w ... czytaj dalej


  Serwisy

  fana 7

  Klëka 2017.03.17 (csb)

  Opublikowano 17 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  To je leżnosc do manifestowaniô kaszëbsczi jednotë – 19 strëmiannika më fejrëjemë nôrodné swiãto. W Pùckù mdą żdac dzesątczi czekawëch bédënków- ju w ten wtórk na Tôrgach Robòtë i Edukacje. W Stãżëcë òni mają wznowioné remòńtowé ... czytaj dalej


  Serwisy

  bieg jednote kaszebow

  Klëka 2017.03.16 (csb)

  Opublikowano 16 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Sztërë biedżi, trzë distanse – tak mdą w sobòtã fejrowac Dzéń Jednotë Kaszëbów we Wiôldżi Wsë. Chmielno je fardich na bicé akòrdionowégò rekòrdu. Szkòła i przedszkòla sã rëchtëją do fejrowaniô Dznia Jednotë.   CZWIÔRTK, 16 strëmiannika ... czytaj dalej


  Serwisy

  ug krokowa

  Klëka 2017.03.15 (csb)

  Opublikowano 15 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Jak mają brzëmiec pòzwë môlëznów w gminie Krokòwa – samòrząd pitô mieszkańców. Wnet 350 lëdzy sã wpisało na jinternetową lëstã Biégù Jednotë Kaszëbów we Wiôldżi Wsë. Za pamiątkama pò kòrtach òni we Wejrowie szëkają – chcą ... czytaj dalej


  Serwisy

  matura kaszubska

  Klëka 2017.03.14 (csb)

  Opublikowano 14 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  W Brusach, Pùckù i Kartuzach – tam nôwicy lëdzy mdze latos pisac maturã z kaszëbsczégò jãzëka. 40 tësący złotëch òd krézowégò starostwa zmòcniło kòńto wejrowsczégò Grifa. Nowi szpacérowi dreptôk w Rëmi òni pòstawią na Swiatowi Zjôzd ... czytaj dalej


  Back to Top ↑