Słuchaj Radia Kaszebe

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.09.18 (csb)

  Opublikowano 18 września, 2018 | przez Adóm Hébel

  Przedstôwcowie kaszëbsczich strzodowiszczów protestowelë pòd Gduńsczim Ùniwersytetã. Wëszëznë ùczbòwnie dërch nie chcą òdemknąc pòsobnégò rokù etnofilologie. W Żukòwie dérëje welowanié na projechtë zgłoszoné do Òbëwatélsczégò Bùdżetu. Chmieléńsczi GOPS zôs mdze aktiwizowôł lëdzy długò bezrobòtnëch, zagwësni warkòwnie ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.09.17 (csb)

  Opublikowano 17 września, 2018 | przez Radio Kaszëbë

  Dzwoniąc pod numer 997 połączymy się z operatorem nr 112. Zmiana przyspieszy reakcję służb ratunkowych. Pomnik Aleksandra Majkowskiego stoi w centrum Kościerzyny. Oficjalnie odsłonięto jego rzeźbę. Kandydaci na Kaszubskiego Idola intensywnie ćwiczyli przed półfinałem. Poniedziałek, 17 ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.09.14 (csb)

  Opublikowano 14 września, 2018 | przez Adóm Hébel

  We Wejrowie to dô drëdżé rońdo na 12-gò Marca – parłãcznik ze sztrasą Sykòrsczégò. Rëgnął jinternetowi plebiscyt REGIObohater – na przińdnëch patronów banów Polregio. Zakłôd Spòlëznowëch Ùbezpieczeniów òrganizëje bezpłatné szkòlenia z elektronicznëch lékarsczich zwòlnieniów. PIĄTK, 14 ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.09.13 (csb)

  Opublikowano 13 września, 2018 | przez Adóm Hébel

  W Lãbòrgù rëgna robòta w zemi przë stôwianim tunelu pòd bansztrëką co parłãczi banóf PKP ze sztrasą Żeromsczégò. Mùzeùm Pùcczi Zemi zwikszëło swój zbiér maszinów dlô kòniów i gbùsczich nôrzãdłów. Cykel bezpłatnëch badérowaniów i doradów „Pomorskie ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.09.12 (csb)

  Opublikowano 12 września, 2018 | przez Adóm Hébel

  Òd słów do ùczinków – aktiwiscë zapòwiôdają protest procëm nieòdemknieniémù Etnofilologie. Spiéwac mòże kòżdi, téż senior – do czegò zachãcywô stowôra Żyj godnie. Drogòwi skrót z Wiôldżi Wsë do Strzélna i Miereszëna zôs òdemkłi. STRZODA, 12 ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.09.11 (csb)

  Opublikowano 11 września, 2018 | przez Adóm Hébel

  Partnérowie etnofilologie i nôrodné òrganizacje protestëją. Do wëszëznów Ùniwersytetu czerowóné są pismiona w sprawie niéòdemkniãcô kaszëbsczégò czerënkù. W gminie Lëniô w 50 chëczach òni zamòńtëją òdnowialné zdroje energie. W gminie Chmielno òni mają wëmienioné lampë na ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.09.10 (csb)

  Opublikowano 10 września, 2018 | przez Adóm Hébel

  Akademiô nożny balë mô roczk – ju 80 młodëch spòrtowców trenëje balã i pòznôwô kaszëbiznã w Bólszewie. Dokùmeńtëją cobë pòdsztrichnąc wôżnosc Pòmòrsczi Chëczë – w dzejaniach Towarzëstwa Ùpiãksziwaniô Gardu Pùcka. Mãczenié zwierzãtów to je przesprawa – ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.09.07 (csb)

  Opublikowano 7 września, 2018 | przez Adóm Hébel

  Etnofilologiô latos nie mdze òdemkłô. Decyzã Gduńsczi Ùniwersytet klarëje za môłą lëczbą chãtnëch. Mùzeùm we Wejrowie ògranizëje kònkùrs na „Kaszëbską Lëteracką Nôdgrodã”. W Kòscérznie za tidzéń stanie sztatura Aleksandra Majkòwsczégò. PIĄTK, 7 séwnika Za mało chãtnëch ... czytaj dalej


  Back to Top ↑