Słuchaj Radia Kaszebe
  • Jinfòrmacëje
  • Jinfòrmacëje
  • Jinfòrmacëje
  • Jinfòrmacëje
  • Jinfòrmacëje

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.09.19 (csb)

  Opublikowano 19 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  W Kartuzach i Żukòwie dérëje welowanié za nôlepszima projechtama Òbëwatelsczégò Bùdżetu na drëdżi rok. Za tidzéń w Pùckù òficjalno òdemkną nowé wielefąkcjowé bòjiszcze. Z kaszëbską nôpiartoscą mdą biôtkòwac ò brómczi – w Bólszewie pòwsta balowô akademiô ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.09.18 (csb)

  Opublikowano 18 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Wicy jak 6,5 mln zł wëdadzą w gminie Krokòwò na renowacjã tamtészich zabëtków. Kònferencją ò juwernoce mają ùtczoné roczëznã Widneńsczi Wiktorie Jidentitariscë – w programie to dało téż prelekcjã ò pòczëcym kaszëbskòscë. Smùtk, niezrozmienié, le téż ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.09.15 (csb)

  Opublikowano 15 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Całi czas mòżemë pòprzéc pòstawienié tôflów z kaszëbską pòzwą Wejrowa. Wczorajszô akcjô na rinkù pòkôza zajinteresowanié mieszkańców tą jinicjatiwą. Ksążczi w elektroniczny fòrmie i kùrsë bez jinternét – mô dlô swòjëch czëtińców Stacjô Kùltura w Rëmi. ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.09.14 (csb)

  Opublikowano 14 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Jesz latos mô rëgnąc robòta przë rewitalizacje stôrégò ceńtrum Żukòwa . Na stacje Przédny Gduńsk sã zacza mòdernizacjowô robòta – przebùdacjô peronu, demòńtowanié bansztrëczi, trakcje i wiatë. Òd pòniedzôłkù pòsobny etap Metropòlitalnégò Òbëwatelsczégò Bùdżetu – welowac mdą ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.09.13 (csb)

  Opublikowano 13 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Wejrowò zasłëgiwô na kaszëbską pòzwã – przekònywają jinicjatorowie wprowadzeniô debëltnëch tôflów i rôczą na kònsultacje w ti sprawie. W Łãczëcach òni chcą przebùdowac sztrasã i chòdniszcze przë szkòle – przë wespiarcym z tzw. schetinówków. Wicy jak ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.09.12 (csb)

  Opublikowano 12 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Pòpiarcé mieszkańców dlô kaszëbsczi pòzwë Wejrowa badérëją wëszëznë gardu. Żukòwò rozszérzô wespiarcé dozérnyma bònama – na starszich jaczich dzecë chòdzą do żłobka z bùtna gminë. Trzech przewòzników i jeden biliet – nowé rozrzeszenié mô wprowadzoné trzëgardzkô ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.09.11 (csb)

  Opublikowano 11 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Cykel pòtkaniów dlô pielgrzimów z kaszëbsczi grëpë mają zaplanowóné w parafie sw. Wòjcecha w Kartuzach. Ju òd 15 lat przez jinscenizacjã zblëżiwają do Bòga – Kaszëbsczi Misternicë fejrowelë w sobòtã swój gebùrstach. W lasach Biôłi w ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.09.08 (csb)

  Opublikowano 8 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Ò zwikszenié strzodków na òdnowã strzódpólnëch drogów apelëją wójtowie z gminów szkòdowónëch zélnikòwima chajama. Magiczny òbrząd sobótkòwégò òczëszczeniô znóny najim przódkóm – mdze pòkôzóny we filmie. W kòmédie ò peripetiach z letnikama – zagrelë mieszkańcowie Chlapòwa ... czytaj dalej


  Back to Top ↑