Słuchaj Radia Kaszebe

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.03.23 (csb)

  Opublikowano 23 marca, 2018 | przez Radio Kaszëbë

  Zapal znicz pamięci na Kaszubskiej Golgocie – zachęca Stowarzyszenie Rozwoju Władysławowa organizując wyjazd do Piaśnicy. W Kartuzach jak na szczycie Wieżycy? Jest pomysł by na Spiczastej Górze powstała wieża widokowa. Milion złotych na rozwój kultury rozdzielił ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.03.22 (csb)

  Opublikowano 22 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Wicy jak 27 mln zł na drogòwé jinwesticje pùdze do pòmòrsczégò wòjewództwa. W Rëmi skwer na zberkù Wëbicczégò i Derdowsczégò mdze piãkniészé. Mają ògłoszoné kònkùrs dlô architektów. Wicy jak 30 wëstôwców z Pòmòrzô przińdze w niedzelã ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.03.21 (csb)

  Opublikowano 21 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  70 kamerów gardowégò mònitoringù òni zamòńtëją latos w Pùckù. Fucus i Kòleczkòwianowie razã robią gebùrstach – to je kòńcertë we Wejrowie i gminie Szëmôłd. Katolëckô Szkòła w Kartuzach mdze rozbùdowónô. STRZODA, 21 strëmiannika Dzãka nima w ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.03.20 (csb)

  Opublikowano 20 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Më jesmë gòspòdarzama ti zemie i to pòdczôrchiwómë – gôdelë na spòntaniczny nôrodny manifestacje we Gduńskù z leżnoscë Dnia Jednotë Kaszëbów. Szkòła, jakô drëszno traktëje kòżdégò ùczniaka – tegò chcą starszi co przëszlë na Òdemkłi Dzéń ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.03.19 (csb)

  Opublikowano 19 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Rekòrd akòrdionystów nie pôdł, le fejrowanié Dnia Jednotë Kaszëbów w Kòsôkòwie sã ùdało. Nimò wiatru i zybù òni sã jednelë w biégù – ùczãstnicë Dnia Jednotë Kaszëbów we Wiôldżi Wsë. Kaszëbsczi ni mòże bëc ùczony jak ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.03.16 (csb)

  Opublikowano 16 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Gardowi Òstrzódk Spòlëznowi Pòmòcë w Rëmi szukô za chãtnyma do pòdnieseniô swòjëch warkòwëch kwalifikacjów. Kaszëbsczi Misternicë chcą dac sã pòznac – na filmòwim seansu dze mdze mógł òbezdrzec dokùmeńt ò próbach aktorów. Krézowé Tôrdżi Robòtë i ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.03.15 (csb)

  Opublikowano 15 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Wëmiana jinfrasztrukturë, nowé pùblikacje i òznaczenia szlachów – to plan na nôblëższé miesącë Wdzydzczégò Krajobraznégò Parkù. Rosnie zagrôżba chòroscą ASF na Pòmòrzim. Ò òstróżnotã do gbùrów apélëją szpektorzë weterinarii i robòtnicë Pòmòrsczégò Òstrzódka Gbùrsczégò Doradzywaniô. Artisticzny ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.03.14 (csb)

  Opublikowano 14 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  W Pòlsce Korwina je plac na miészëznë – zadeklarowôł kòntrowersjowi pòlitik na naji antenie. W sobòtã pòbiegną dlô nôrodu – na trzecym Biégù Jednotë Kaszëbów. Ùrząd Gminë w Kartuzach òrganizëje wëjôzd na Dzéń Jednotë Kaszëbów w ... czytaj dalej


  Back to Top ↑