Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.04 (csb)

  Opublikowano 4 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Blós Żukòwò, Brusë ë chònicczi kréz – to sa trzë kaszëbsczi samòrządzënë, chtërné w przidnym rokù dostóną dofinacòwanié w òbramienim tak zwónych schetënówków. Młodi hotelarze z Wejrowa wòlą robic za greńcą. Pò praktikach chcą jachac nazôd ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.31 (csb)

  Opublikowano 31 października, 2013 | przez n.landowska

  3 km nowich drogów na łączną wôrtnotã wicy jak 3 mln złotëch ùroczësto òstałë òddóné do ùżëtkù w Kòscérznie. Swiatło dlô hòspicjum w Pùckù, akcjô „Sztrëchólcka” w Kòscérznie ë wiele jinszich – w czasu lëstopadowëch swiãtów ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.30 (csb)

  Opublikowano 31 października, 2013 | przez n.landowska

  Môl Dąbrówka z gminë Starogard Gduńsczi ë zagrodô Marie ë Janusza Szczipirów z gminë Sérakòjce – to są nôpiãkniészé môle na Pòmòrzim, nôdgrodzoné dzysô w kònkùrsu Piaknô Pòmòrskô Wies 2013. Òpesejmë na złodzéjów ë zmienioną òrganizacjã ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.30 (csb)

  Opublikowano 31 października, 2013 | przez n.landowska

  Bãdą mnészé dietë dlô radnych ë òbniżonô pensjô starostë kòscérsczégò krézu. Zmianë òstałë przëjãtã òb czas wczorajszi sesjë. Kùńc tropów w centróm Wejrowa – òstało òtëmkłé dlô rësznotë przebùdowóné skrziżowanié 10 gromicznika, Senkiewicza ë sw. Jana. ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.29 (csb)

  Opublikowano 30 października, 2013 | przez n.landowska

  Na wicy jak 900 tës. zł. òstałë wëcenioné stratë pò ògniu w Kôłpinie, pòszkòdowóny w akcje ògniôrz czëje sã dobrze – jinfòrmùją ògniôrze z Kartuz. W Kòscérznie dzecë dostałë òdblôsczi w òbramienim charitatiwny akcje „Chroni sã ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.29 (csb)

  Opublikowano 29 października, 2013 | przez n.landowska

  Specjalisticzné Szpitale w Wejrowie ë na gduńsczi Zaspie bãdą spółkama – ò jich przesztôłcenim zdecydowalë radny z sejmikù pòmòrsczégò wòjewództwa. Mô bëc ekòlogicznô ë rozwiązac tôkle zafùlowónych klasów – wmùrowanim wãglowégò kama symbòliczno òstała wczorô zaczãtô ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.25 (csb)

  Opublikowano 25 października, 2013 | przez n.landowska

  Jidą lëché czasë dlô Kaszëbów ë nôrodnych ë etnicznych miészëznów. W przidnym rokù Minysterstwò Administracje chce jaż ò 20% òbniżëc dotacje na jich cele Półtora tësãca môlów robòtë, wnetka dwa kilometrë kòridorów ë wësztrichniony znãkòwnik „handlowé”. ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.24 (csb)

  Opublikowano 25 października, 2013 | przez n.landowska

  Bãdze mni strzodków na dotacje dlô nôrodnych ë etnicznych miészëznów w Pòlsce – przewidëjë projekt bùdżetowi ùstawë na 2014 rok. Jesmë sã spòdzewalë debatë, anie wëkładu – gôdalë w Wejrowie ùczestnicë pòtakniô na témã szukaniô gazu ... czytaj dalej


  Back to Top ↑