Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.20 (csb)

  Opublikowano 23 grudnia, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Żeglarsczé ë serfingòwé szkółczi mają òstac na Môłim Mòrzu – ekòlogóm ë mòtórwòdniakóm ùdało sã wërobic drãdżi ë krëchi kòmpromis. Wnetka 250 tësãcy złotëch kòsztôł gminã Kartuzë arkón Ksawiér – kòl 40% dëtków na zëmòwé utrzëmanié ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.20 (csb)

  Opublikowano 23 grudnia, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Zbiéranié dëtków na wózyk dlô sparaliżowônégò Piotra z Pôłchòwa je ju w połowie skùńczoné.  Wnetka 250 tësãcy złotëch kòsztôł gminã Kartuzë arkón Ksawiér – kòl 40% dëtków na zëmòwé utrzëmanié pòszło na pòkrëcé szkòdów.  Betlejemsczi wid ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.19 (csb)

  Opublikowano 23 grudnia, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Genaù sto sztërdzescë sztërë  lata nazôd ùrodzëł sã Antón Ôbram, nazywóny propagatorã pòlskòscë Pòmòrzô. Titël nen bùdzô kòntrowersje wëstrzód pasjonatów historie Kaszëb. Na smãtarzu w Srebrzëskù òstónie pòchòwóny swiãti pamiãcë Bruno Sënôk, pògrzéb bãdze w sobòtã. ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.18 (csb)

  Opublikowano 19 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  Wiedno redosny, miłi, kòchający Kaszëbë – tak wspòminają drësze zamrłégò dzysô proefesora Bruna Sënôka. Kaszëbsczã Abecadło pòwstónie, le dodôtkòwich pieńdzy dlô Grifa nie bãdze – to wniósczi z ùchwôlonégò wczorô finacòwégò planu dlô Wejrowa. Gòdowi stół ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.18 (csb)

  Opublikowano 18 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  Ùmarł porfesór Bruno Sënôk, kaszëbsczi ë samòrządzënowi dzejôrz. Stôrô Cziszewa w kòscérsczim krézu òbszczãdzywô cepło ë energiã. Gmina skùńczrła termòmodernizacjã pòstãpnych bùdinków. Nowô czãstotlëwòsc ë pòstãpny kònkùrs Kaszëbsczi Jidol – nowi rok halô dlô słëchińców Radia ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.17 (csb)

  Opublikowano 18 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  Dzemiónë ë Lëpùsz – òficjalno ju kaszëbsczé. W gminach òstałë ùstawióné dwajãzëkòwé tôfle z pòzwama môlów. Dezynfekcjô, òdkwaszanié ë szpecjalné filtrë procëmbiologiczné – w ti klëce zdradzywómë krëjamnotë renowacje nôdrogszich zabëtków pismieniznë z Mùzéùm w Wejrowie. ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.16 (csb)

  Opublikowano 18 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  Jednô persóna nie żëje, dwie trafiłë do szpitala – to bilans tragicznégò weekendu w kòscérsczim krézu. Drãgò sã gôdô ò przemòcë – półrocznô kampaniô pòkazała brekùnk taczich dzejaniów – w gminie Wejrowò pòdrëchòwalë akcjã Gminowégò Òstrzódka ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.13 (csb)

  Opublikowano 18 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  Afera w Ùrzãdze Cywilnégò Stanu w Kòscérznie. Ùrzãdnicë òb czas wëdawaniô aktu zgònu mielë reklamòwac jedną z dzejających na terenie miasta pògrzebòwich firmów. Przeszkòlëlë 250 sztëk lëdzy, z czegò co piąti nalôzł robòtã – w Szemùdze ... czytaj dalej


  Back to Top ↑