Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.03 (csb)

  Opublikowano 4 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  Sztopają dzurë w bùdżece, biorą nowé kreditë ë za darmò dôwają bùdinczi ò wôrtnoscë dwa ë pół milióna złotëch? Ò tim gôdają radny kòscérsczégò krézu. Stacjonarné hòspicjum dlô dzecy ë młodzeznë w Gdinie ju je òtëmkłé. ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.03 (csb)

  Opublikowano 4 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  Stacjonarné hòspicjum dlô dzecy ë młodzeznë w Gdinie ju je òtëmkłé. Chcész kùpic chójkã na Gòdë? Môsz prawò żądac dokôzu, że òna je z legalnégò zdrzódła. Płënie gaz w Lewinie w gminie Lëniô – warô produkcjowi ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.02 (csb)

  Opublikowano 2 grudnia, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Łukôsz Grãdzëcczi je znowù przédnika Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. W Rédze bãdą wpierac wielodzecné familie – w stëcznikù rëszi programa Rodzina na plus Zwikszenié kòntrolów lesnych terenów ë targòwisków, na chtërnych przedôwóné są chójczi – zapòwiôdô wejrowskô Gardowô ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.29 (csb)

  Opublikowano 29 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Wicy dëtków dostóną w przidnym rokù bùtenrządowé òrganizacje z kartësczégò krézu. Czasu je corôz mni, a 129 familiów żdaje jesz na pòmòc – za tidzéń finał „Szlachetnej Paczki”. Galą Satirë rozpòczną sã witro Dnie Gminë Gniewino ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.28 (csb)

  Opublikowano 29 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Miast sztrofnych pąktów wëższé dëtkòwé sztrofë mô wëmierziwac gardowô straż – to je bédënk zmianów w prawie w związkù z wëstawianim mandatów na spòdlim òdjimków z fòtoradarów. Òstónie pòd cëskã Rosje czë zwrócy sã w stronã ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  no image

  Klëka 2013.11.28 (csb)

  Opublikowano 28 listopada, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Z òdwiertu w Lewinie w gminie Lëniô płënie széfrowi gaz. Karno San Leon pòjinfòrmòwało ò zwëskanim wikszégò przepłiwù mòdrégò òpôłu, niżle rëchli bëło zaplanowóné. Òstónie pòd cëskã Rosje czë zwrócy sã w stronã Eùropejsczi Ùnie? Na ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.27 (csb)

  Opublikowano 27 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Łukôsz Grãdzecczi wierã òstónie przédnikã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Welacje ju w sobòtã, a jakô bãdze pòstãpnô kadencja? Rewòlucje w KPZ nie bãdze. „Niezwykłe – zwykłe zdjęcia Kaszub” to je titël nowégò albùmù Macéja Kòsycarza ò Kaszëbach òd ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.26 (csb)

  Opublikowano 27 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Ùrmë lëdzy w wùlkanizacjowich zakładach – zëma tą razą zaskòczëła nie blós drogòwców, ale téż szoférów. Skromny ë wëjątkòwi człowiek, baro kòchający Kaszëbë ë Kaszëbsczi jãzëk – Jerzi Nacel wczorô òdebrôł nôwëższé kaszëbsczé òdznaczenié – Medal ... czytaj dalej


  Back to Top ↑