Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.23 (csb)

  Opublikowano 24 października, 2013 | przez n.landowska

  Projekt Pòmòrsczi Metropòlitarny Banë òstôł pòszerzony – pòwstóną midzë jinszima dodôtkòwé przëstónczi w Gdinie ë Gduńskù. Rosce téż kòszt bùdacje do wicy jak miliarda złotëch. W Baninie w gminie Żukòwò rëchtuje sã ùroczëstosc na bùdowie nowi ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.23 (csb)

  Opublikowano 23 października, 2013 | przez n.landowska

  Bôłtowi pòmùchel je zmiarti, ni ma dlô niegò dosc zjestkù – nôwòłiwają rëbôcë. W pòniedzôłk bãdą protestowac na rédach pòrtów, chcące zmniejszeniô paszowégò łowieniô. W krézowim starostwie w Wejrowie bãdą dzysô kôrbic ò zagrożbach ë zwëskach ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.22 (csb)

  Opublikowano 22 października, 2013 | przez n.landowska

  Dzysô je 106 roczëzna ùrodzeniô Jana Trepczika aùtora kaszëbsczégò himnu „Zemia Rodnô” ë jednégò z nôwiãkszich  kaszëbsczich dzejarzów ë pòétów. Chcą biôtkòwac z kiczã w òbronie kaszëbsczégò krôjmalënkù – w Kaszëbsczim Lëdowim Ùniwersytece rëszëłë warkòwnie dlô ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.11 (csb)

  Opublikowano 11 października, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  To ju je gwës. Nowim dyrektorã NFZ na Pòmòrzim bãdze Tadéùsz Jãdrzejczik. Ju w wicy jak 20 gardach w Pòlsce mieszkańcë wëspółdecydëją ò miejsczich wëdatkach. Jistno je w Kòscérznie. W Pùckù òstóną òdëmkniãté bòjiszcza, w Lëzënie ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.10 (csb)

  Opublikowano 11 października, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  W Kartuzach pòwstôwô Kòmitet Dialogù w sprawie szëkaniô ë kòpaniô gazu z széfrów. Spôdô pòpiarcé mieszkańców Pòmòrzô dlô bùdacje jądrowi elektrownie. Z mùzyką ë przë ùdzélu mieszkańców – dzysô òstała òficjalno òtemkłô pierszô w historie gminë ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.10 (csb)

  Opublikowano 10 października, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Jirlandczicë, Frizowie, Chòrwatowie ë 9 jinszich nôrodnosców w tim Kaszëbi pòtkalë sã wczorô w Lëzënie kòl Wejrowa, cobë kôrbic ò rozmajitoscë kùlturów ë jãzëków. Kòscérzna to je jedno z nôbarżi zasmieconych miastów Pòmòrzégò. Wëszëznë pòspólno z ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.09 (csb)

  Opublikowano 10 października, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Ùczniowie z Lëzëna ùczëlë dzysô – Jirlandczików, Frizów ë 10 jinszich nôrodnosców – ò Kaszëbach – a to wszëtkò w òbremienim miédzënôrodny wëmianë. Chòcle tak pò prôwdze są wsą, na dzysô mają sztatus miasta. Rozewie, Karwiô, ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.09 (csb)

  Opublikowano 9 października, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Precedensã nazywô socjolog profesor Mónika Mazurk łączenié fąksje przédnikã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô ë szefa strukturów òglowòpòlsczi partie. Pòwrócywómë do témë Łukasza Grãdzëcczégò. Ju je wstãpny rapòrt w sprawie katastrofë helikòptera w Wëgòninie. Òpùblikòwa gò Państwòwô Kòmisjô Baderowaniô ... czytaj dalej


  Back to Top ↑