Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  no image

  Klëka 2013.12.11 (csb)

  Opublikowano 12 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  Nie bãdze likwidacje szkòłë w Pôłchòwie, mòżlëwé, że bãdze rozbùdowô – radny Gminë Pùck pòdejmą decyzjã nôwczas w gromicznikù. Kaszëbsczi ksążãta dożdają sã swòjégò pòcztu – pòrtrétë Swiãtopełka II Wiôldżégò czë Ksãżniczczi Damroki namalëje malôrz z ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.11 (csb)

  Opublikowano 12 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  Biôtkùją z dimã nad Kòscérzną. Gardowi strażnicë ë ankieterzë Ùrzãdu Miasta sprôwdzywają czim pôlą mieszkańcë w swòjich piécach. Kaszëbsczi ksążãta dożdają sã swòjégò pòcztu – pòrtrétë Swiãtopełka II Wiôldżégò czë Ksãżniczczi Damroki namalëje malôrz z Rédë ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.10 (csb)

  Opublikowano 10 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  Kaszëbi ë Szlązacë mùszą miec stara ò ùznanié jich w pòlsczim prawie za etniczné miészeznë – tak przédnik stowôrë lëdzy kaszëbsczi nôrodnoscë Kaszëbskô Jednota kòmenterëje òbsądzenié Nôwëższégò Sądë w sprawie delegalizacje jedny ze szląsczich stowôrów. Do ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.09 (csb)

  Opublikowano 10 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  Co dali ze sztypendium dlô nôlepszégò matùrzistë z kaszëbsczégò jãzëka? Pitómë ò to fùndatora nôdgrodë – biznesmena z Rëmi Grégóra Szalewsczégò. Wicy jak tësąc dodomów na Kaszëbach nie ma jesz sztrumù. Nôgòrzi je w òkòlim Bëtowa ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.06 (csb)

  Opublikowano 6 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  Tragiczné kùńczi sã òrkón Ksaweri. Niedalek Łebë bùma spadło na aùtół, 3 lëdzy nie żëje. Òdwòłóné mikòłajkòwé rozegracje. Wiele môlów bez sztrumù. Tôkle na szaséjach. Redota dzecy na pediatricznym òddzélu w szpitalu w Wejrowie. Ju wczorô ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.05 (csb)

  Opublikowano 6 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  W pòmòrsczim rosce lëczba zatrëców tlenkã wãgla – taczich przëtrôfków je ò 5% wicy niż łoni. Zarzut òstawieniô dzecka ùczëła białka, chtërny córkã òsta nalazłô we wtórk na trapach jednégò z bloków na gdińsczim Òbłëżim. Chto ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.05 (csb)

  Opublikowano 5 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  Projinwesticjowi i z piãcmilionowim deficytã – gmina Strãżëca mô ju bùdżet na przidny rok. Wëdôwómë corôz wicy dëtków na ekòlogiczne produktë. Równak wcyg certifikòwóné zjestkù to blós 0,3 % z przedôwónëch spòżëwczich wërobów. Twòrzą mùzykã ë ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.04 (csb)

  Opublikowano 5 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  Kaszëbsczi dzejarze corôz głosny gôdają ò trzecym Kaszëbsczim Kòngresu, chtëren bë miôł ùstalëc cziérënk rozwiju naszi spòlëznë. „Wiedno redosny ë wiesół. Drãgò je ùwierzëc, że ju gò ni ma” – tak ò smiercë Daniela Czapiewsczégò gôdô ... czytaj dalej


  Back to Top ↑