Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.26 (csb)

  Opublikowano 27 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Wpôdł w pòslëzg ë wjachôł do rowù. Z przëczënë wëpôdkù aùtokaru w Bòjanie 7 sztëk ùczniów trafiło do szpitala. Skromny ë wëjątkòwi człowiek, baro kòchający Kaszëbë ë Kaszëbsczi jãzëk – Jerzi Nacel wczorô òdebrôł nôwëższé kaszëbsczé ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.25 (csb)

  Opublikowano 25 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Nie bãdze nowich kawernów w gminie Kòsakòwò – tak zdecydowalë mieszkańcë òb czas wczorôjszégò referendum. Dlôcze Kartuzë ni mògą skòrzëstac z programù Mój rink ë òdnowic swòjégò targòwiska. Òdpòwiesc w ti Klëce. Nowich sztrasów ë drëptaków ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.22 (csb)

  Opublikowano 25 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Zamienilë łôwczi na zybówczi ë wigòdné zeslë – zalã kreatiwnoscë òstała òtëmkłô w Pùckù w Karnie Szkòłów miona Macéja Płażińsczégò. Gazocyg òplecé wicy jak pòłowã terenu gminë Przodkòwò – do kuńca 2015 rokù. Z Łãgòwa do ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.22 (csb)

  Opublikowano 22 listopada, 2013 | przez n.landowska

  80 tësãcy złotëch brekùją starszi 10 lat stôrégò Piotra z Pôłchòwa w gminie Pùck, cobë dac sënowi përznã samòdzelnotë – zbiérają dëtczi na wózyk dlô sparaliżowónégò knôpa. Aktiwista Greenpeace ze Gduńska Tomôsz Dzemianczuk wëszedł z sôdzë. ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.21 (csb)

  Opublikowano 22 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Gduńskô Archidiecezjô mùszi òddac 6 milionów 700 tës. zł Skarbòwi Państwa – zdecydowôł Apelacjowi Sąd we Gduńskù. Pòstãpny bòjowi wóz dostalë ògniôrzë z gminë Kòscérznë. Różnice midzë Niemcama a Kaszëbama – bëłë dzysô w Kartuzach jedną ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.21 (csb)

  Opublikowano 21 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Krësztof Czerkas nowim prezesã szpitala w Kòscérznie. W Kartuzach bãdze park miona Danutë Sédzykównë „Inki” – młodi sanitariuszczi ë łączniczczi Armie Krajowi. Szoféro, òpasëjë w zónie stôrégò miasta w Wejrowie. Gardowi strażnicë zapòwiôdają tam wikszé kòntrole, ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.20 (csb)

  Opublikowano 21 listopada, 2013 | przez n.landowska

  NFZ wëstôwi rechunczi pacjentom, chtërny lekarzëlë sã niepłaceniowò w przëchòdniach ë szpitalach nie mające ùbezpieczeniô. Rómeó ë Juliô wëznôwają sobie miłotã pò kaszëbskù – dzãka dolmaczënkòwi nôbarżi znóny szekspirowsczi dramë. W Redze dzysô skùńczą sã tôklë ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.20 (csb)

  Opublikowano 20 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Gduńskô prokùratura prowadzô pòstãpòwanié w sprawie smiercë pacjenta Ùniwersytëcczégò Klinicznégò Centróm. 57 lat stôri chłop ùmarł pò przetoczenim mù lëchi grëpë krwie. Nie żdają na gminã ë sami òtëmkną przedszkòlé – mieszkańcë Łebna w gminie Szemùd ... czytaj dalej


  Back to Top ↑