Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.19 (csb)

  Opublikowano 20 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Przeprowôdzë sã, cobë nalézc robòtã. Wòjewódzczi Ùrzãd Robòtë we Gduńskù zwrócy cë kòsztë zakwatérowaniô ë pòmòże nalézc robòtã w ramach projektu „Cziérënk na robòtã”. Kartëzczi Dodomòwé Hòspicjum szëkô za wolontérama Ni ma ju wòlnych placów na ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.19 (csb)

  Opublikowano 19 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  To bãdze drãdżi miesąc dlô mieszkeńców Łãżëców – zaczął sã remònt kòmpòstownie w zôkładze Ekodolëna, co òznacziwô zwikszenié brzëdczich wòniów w nôblëższich tidzeniach. Wicy jak 700 miónkarzów z 18 krajów przëjadze do Żukòwa na zaczinającé sã ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.18 (csb)

  Opublikowano 19 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Grozné przestãpczé karno òstało zatrzëmóné w Gdinie – jegò nôléżnicë mielë zmùsziwac do prostitucje nawetka cziledzesąt białków, przedë wszëtczim z òkòlégò Trzëgardu. Wójt Szemùda mô zastãpcã – robòtã na tim stanowiszczu ju zaczã Joana Panek. Familiowim ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.17 (csb)

  Opublikowano 18 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  W bòlece w Grificach ùmarła białka pòszkòdowónô òb czas wëbùchniãcô gazu w Waglikòjcach w gminie Kòscérzna. Jesz tą jesénią rëszi remònt wòjewódzczi dwastaszesnôstczi w Redze kòl Rekòwsczi Górczi. Do karierë z prowadnikã – dlô absolwentów z ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.17 (csb)

  Opublikowano 17 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Zwikszenié kòntrolów òbremieniów dlô pieców w priwatnych chëczach zapòwiôdô Gardowô Straż w Wejrowie. Dzesąti Swiatowi Zjôzd Sybiraków bãdze dzysô w Szimbarkù. Kaszëbi w kùncu dożdalë pierwszégò dzélu Wiôldżégò Słowôrza Pòlskò-kaszëbsczégò aùtorstwa Eùgeniusza Gòłąbka. Promòcjô ju dzysô ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.16 (csb)

  Opublikowano 16 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Wierã za miesąc bãdze znóny wstãpny rapòrt w sprawie przëczënów wëpôdkù helikòptera w Wëgòninie kòl Stôri Cziszewë w kòscérsczim  krézu. Film „Farwë Kaszëb” debeltnym dobiwcą kònkùrsu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszenia; zajął pierszi plac ë dobëł nôdgrodã òbzërników. Jednégò ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.12 (csb)

  Opublikowano 13 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Mieszkeńce Kaszëb pòpiérają związkòwców biorącëch ùdzél w Òglowòpòlsczich Dniach Protestu w Warszawie. Kaszëbsczé strzodowiszcza analizëją przëczënë nieòtemkniãcégò na Gduńsczim Ùniwersytece czierënkù kaszëbskô etnofilologiô. Miôł to bëc pierszi apartny kaszëbsczi czierënk sztudiów na wëższi ùczebnië. „Kòscérzna za ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.12 (csb)

  Opublikowano 13 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Kòscérzna wëbrała już wëkònôwcã bùdacjë Jinkùbatora Pòdjimnotë. Projekt bãdze kòsztac wicy jak 6 mln zł. Wicy jak 500 szkòłów w pòlsczim państwie i czilenôsce na Pòmòrzim zòrganizëje demòkraticzné welacje do ùczniowsczich samòrządzënów. „Ùsmiéwkã ë dobrã zdzejôsz ... czytaj dalej


  Back to Top ↑