Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.05 (csb)

  Opublikowano 6 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  W pòmòrsczim rosce lëczba zatrëców tlenkã wãgla – taczich przëtrôfków je ò 5% wicy niż łoni. Zarzut òstawieniô dzecka ùczëła białka, chtërny córkã òsta nalazłô we wtórk na trapach jednégò z bloków na gdińsczim Òbłëżim. Chto ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.05 (csb)

  Opublikowano 5 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  Projinwesticjowi i z piãcmilionowim deficytã – gmina Strãżëca mô ju bùdżet na przidny rok. Wëdôwómë corôz wicy dëtków na ekòlogiczne produktë. Równak wcyg certifikòwóné zjestkù to blós 0,3 % z przedôwónëch spòżëwczich wërobów. Twòrzą mùzykã ë ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.04 (csb)

  Opublikowano 5 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  Kaszëbsczi dzejarze corôz głosny gôdają ò trzecym Kaszëbsczim Kòngresu, chtëren bë miôł ùstalëc cziérënk rozwiju naszi spòlëznë. „Wiedno redosny ë wiesół. Drãgò je ùwierzëc, że ju gò ni ma” – tak ò smiercë Daniela Czapiewsczégò gôdô ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.04 (csb)

  Opublikowano 5 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  „Wiedno redosny ë wiesół. Drãgò je ùwierzëc, że ju gò ni ma” – tak ò smiercë Daniela Czapiewsczégò gôdô wójt gminë Stãżëcë Tomôsz Brzoskòwsczi. Twórca Centróm Edukacje ë Promòcje Regionu w Szimbarkù ùmarł dzysô òb noc. ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.03 (csb)

  Opublikowano 4 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  Sztopają dzurë w bùdżece, biorą nowé kreditë ë za darmò dôwają bùdinczi ò wôrtnoscë dwa ë pół milióna złotëch? Ò tim gôdają radny kòscérsczégò krézu. Stacjonarné hòspicjum dlô dzecy ë młodzeznë w Gdinie ju je òtëmkłé. ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.03 (csb)

  Opublikowano 4 grudnia, 2013 | przez n.landowska

  Stacjonarné hòspicjum dlô dzecy ë młodzeznë w Gdinie ju je òtëmkłé. Chcész kùpic chójkã na Gòdë? Môsz prawò żądac dokôzu, że òna je z legalnégò zdrzódła. Płënie gaz w Lewinie w gminie Lëniô – warô produkcjowi ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.12.02 (csb)

  Opublikowano 2 grudnia, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Łukôsz Grãdzëcczi je znowù przédnika Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. W Rédze bãdą wpierac wielodzecné familie – w stëcznikù rëszi programa Rodzina na plus Zwikszenié kòntrolów lesnych terenów ë targòwisków, na chtërnych przedôwóné są chójczi – zapòwiôdô wejrowskô Gardowô ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.29 (csb)

  Opublikowano 29 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Wicy dëtków dostóną w przidnym rokù bùtenrządowé òrganizacje z kartësczégò krézu. Czasu je corôz mni, a 129 familiów żdaje jesz na pòmòc – za tidzéń finał „Szlachetnej Paczki”. Galą Satirë rozpòczną sã witro Dnie Gminë Gniewino ... czytaj dalej


  Back to Top ↑