Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.20 (csb)

  Opublikowano 23 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Jinternetowi Ùczbòwnik Historie Kaszëbów widzy sã szkólnym – chãtno sygają pò ùdbë témów pùblikòwóné co tidzéń na starnie stowôrë Kaszëbskô Jednota. Wicy jak 700 miónkarzów z 18 krajów przëjachało do Żukòwa –  zaczãłë sã Mésterstwa Swiata ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.20 (csb)

  Opublikowano 20 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Òstało jesz blós czile wòlnych placów na òrganziowóny przez stowôrã Kaszëbskô Jednota lëteracczi plener na Głodnicë. Ana ë Wiesłôw Cz. òstóną w sôdzë do 30 gòdnika – gdùńsczi Òkrãgòwi Sąd przedłëżił wczorô czas w kluze dlô ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.19 (csb)

  Opublikowano 20 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Przeprowôdzë sã, cobë nalézc robòtã. Wòjewódzczi Ùrzãd Robòtë we Gduńskù zwrócy cë kòsztë zakwatérowaniô ë pòmòże nalézc robòtã w ramach projektu „Cziérënk na robòtã”. Kartëzczi Dodomòwé Hòspicjum szëkô za wolontérama Ni ma ju wòlnych placów na ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.19 (csb)

  Opublikowano 19 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  To bãdze drãdżi miesąc dlô mieszkeńców Łãżëców – zaczął sã remònt kòmpòstownie w zôkładze Ekodolëna, co òznacziwô zwikszenié brzëdczich wòniów w nôblëższich tidzeniach. Wicy jak 700 miónkarzów z 18 krajów przëjadze do Żukòwa na zaczinającé sã ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.18 (csb)

  Opublikowano 19 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Grozné przestãpczé karno òstało zatrzëmóné w Gdinie – jegò nôléżnicë mielë zmùsziwac do prostitucje nawetka cziledzesąt białków, przedë wszëtczim z òkòlégò Trzëgardu. Wójt Szemùda mô zastãpcã – robòtã na tim stanowiszczu ju zaczã Joana Panek. Familiowim ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.17 (csb)

  Opublikowano 18 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  W bòlece w Grificach ùmarła białka pòszkòdowónô òb czas wëbùchniãcô gazu w Waglikòjcach w gminie Kòscérzna. Jesz tą jesénią rëszi remònt wòjewódzczi dwastaszesnôstczi w Redze kòl Rekòwsczi Górczi. Do karierë z prowadnikã – dlô absolwentów z ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.17 (csb)

  Opublikowano 17 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Zwikszenié kòntrolów òbremieniów dlô pieców w priwatnych chëczach zapòwiôdô Gardowô Straż w Wejrowie. Dzesąti Swiatowi Zjôzd Sybiraków bãdze dzysô w Szimbarkù. Kaszëbi w kùncu dożdalë pierwszégò dzélu Wiôldżégò Słowôrza Pòlskò-kaszëbsczégò aùtorstwa Eùgeniusza Gòłąbka. Promòcjô ju dzysô ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.16 (csb)

  Opublikowano 16 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Wierã za miesąc bãdze znóny wstãpny rapòrt w sprawie przëczënów wëpôdkù helikòptera w Wëgòninie kòl Stôri Cziszewë w kòscérsczim  krézu. Film „Farwë Kaszëb” debeltnym dobiwcą kònkùrsu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszenia; zajął pierszi plac ë dobëł nôdgrodã òbzërników. Jednégò ... czytaj dalej


  Back to Top ↑