Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.22 (csb)

  Opublikowano 22 listopada, 2013 | przez n.landowska

  80 tësãcy złotëch brekùją starszi 10 lat stôrégò Piotra z Pôłchòwa w gminie Pùck, cobë dac sënowi përznã samòdzelnotë – zbiérają dëtczi na wózyk dlô sparaliżowónégò knôpa. Aktiwista Greenpeace ze Gduńska Tomôsz Dzemianczuk wëszedł z sôdzë. ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.21 (csb)

  Opublikowano 22 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Gduńskô Archidiecezjô mùszi òddac 6 milionów 700 tës. zł Skarbòwi Państwa – zdecydowôł Apelacjowi Sąd we Gduńskù. Pòstãpny bòjowi wóz dostalë ògniôrzë z gminë Kòscérznë. Różnice midzë Niemcama a Kaszëbama – bëłë dzysô w Kartuzach jedną ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.21 (csb)

  Opublikowano 21 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Krësztof Czerkas nowim prezesã szpitala w Kòscérznie. W Kartuzach bãdze park miona Danutë Sédzykównë „Inki” – młodi sanitariuszczi ë łączniczczi Armie Krajowi. Szoféro, òpasëjë w zónie stôrégò miasta w Wejrowie. Gardowi strażnicë zapòwiôdają tam wikszé kòntrole, ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.20 (csb)

  Opublikowano 21 listopada, 2013 | przez n.landowska

  NFZ wëstôwi rechunczi pacjentom, chtërny lekarzëlë sã niepłaceniowò w przëchòdniach ë szpitalach nie mające ùbezpieczeniô. Rómeó ë Juliô wëznôwają sobie miłotã pò kaszëbskù – dzãka dolmaczënkòwi nôbarżi znóny szekspirowsczi dramë. W Redze dzysô skùńczą sã tôklë ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.20 (csb)

  Opublikowano 20 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Gduńskô prokùratura prowadzô pòstãpòwanié w sprawie smiercë pacjenta Ùniwersytëcczégò Klinicznégò Centróm. 57 lat stôri chłop ùmarł pò przetoczenim mù lëchi grëpë krwie. Nie żdają na gminã ë sami òtëmkną przedszkòlé – mieszkańcë Łebna w gminie Szemùd ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.19 (csb)

  Opublikowano 20 listopada, 2013 | przez n.landowska

  „Niepòrozmienié na tle gòspòdarczich dzejalnotów” bëło przëczëną nocny strzelaninë w Pruszczu Gduńsczim, jedna persóna nie żëje. Rosce réga chãtnëch na òdnowienié gbùrstw, a efektów ni ma – gbùrzë żdają na pòdzél dëtków ùniowégò rozdaniô. Kartësczé karno ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.19 (csb)

  Opublikowano 19 listopada, 2013 | przez n.landowska

  W szpitalach w Wejrowie ë Gduńskù znowù są Dnie Pãpòwinowi Krwie. Zëma nie zaskòczi wëszëznów Kòscérznë. Jak zagwësnywają – sa przerëchtowóny na ji rëchliszé przińdzenié. Wicy jak stu chãtnëch na dotacjã z Kaszëbsczégò Lëdowégò Ùniwersytetu na ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.18 (csb)

  Opublikowano 19 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Prawò do żeglowaniô na Môłim Mòrzu mô sã niedługò zaòstrzëc – co ùderzi w turistikã, żeglarsczé szkòłë ë rëbôków. Warają spòlëznowé kònsultacje w sprawie ùchwôlenkù, jaczi planëje sejmik pòmòrsczégò wòjewództwa. Pòtkania ùczniów z miéwcama firmów mają ... czytaj dalej


  Back to Top ↑