Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.09 (csb)

  Opublikowano 10 października, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Ùczniowie z Lëzëna ùczëlë dzysô – Jirlandczików, Frizów ë 10 jinszich nôrodnosców – ò Kaszëbach – a to wszëtkò w òbremienim miédzënôrodny wëmianë. Chòcle tak pò prôwdze są wsą, na dzysô mają sztatus miasta. Rozewie, Karwiô, ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.09 (csb)

  Opublikowano 9 października, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Precedensã nazywô socjolog profesor Mónika Mazurk łączenié fąksje przédnikã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô ë szefa strukturów òglowòpòlsczi partie. Pòwrócywómë do témë Łukasza Grãdzëcczégò. Ju je wstãpny rapòrt w sprawie katastrofë helikòptera w Wëgòninie. Òpùblikòwa gò Państwòwô Kòmisjô Baderowaniô ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.08 (csb)

  Opublikowano 9 października, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Tragediô w Pùckù. Ópa mòlesterowôł 11 lat stôrą wnuczkã. Chłop je ju w aresce ë ùczëł zarzutë Zmarł profesor Andris Zbiersczi – archeòloga ë hònorny òbiwatel mieszkańc miasta Gduńska. Minyster Bënowich Sprawów broni znónëch ju pòlicjantów ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.08 (csb)

  Opublikowano 8 października, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Chùtkòscë nabiérô kampaniô w sprawie pòdzélu gminë Kartuzë na wiejsczi ë miejsczi dzél. Przëstojnicë ë procëmnicë zaczinają aktiwno przekònywac do swòjich racjów. Lech Wałãsa bãdze mediowac w sprawie Stoczni Gduńsk. Blós w czile przedszkòlach na Kaszëbach ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.07 (csb)

  Opublikowano 8 października, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Wiôlgą pòpùlarnotã w Jinternece ë òglowòpòlsczich mediach mô film z  niefòrtunny akcje pòlicjantów z Bëtowa. To ju wierã kùńc snieniów ò dokùńczenim wiôldżégò zómkù w Łapalicach kòl Kartuz. Tak bë mùszało bëc w kôżdi szkòle na ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.07 (csb)

  Opublikowano 7 października, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Kaszëbi mùszą piastowac wôżné fąkcje w pòliticznych partiach – ùwôżô przédnik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Łukôsz Grãdzecczi òstôł nowim przédnikã krézowych struktórów PO w Kartuzach. To ju wierã kùńc snieniów ò dokùńczenim wiôldżégò zómkù w Łapalicach kòl Kartuz. ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.04 (csb)

  Opublikowano 4 października, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Dobéwca prestiżowégò kònkùrsu spiéwów miona Agnesy Òsécczi -Paùel Ruszkòwsczi z Kòscérznë – na antenie Radia Kaszëbë zapòwiôdô swòją pierszą platkã, gdze nalézemë téż kaszëbskòjãzëkòwą mùzykã. Dzysô mijô czas na zgłoszenia do Pòmòrsczégò Biznesplanu 2013. Òstónië Krwiodôwcą, dołaczë do ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.03 (csb)

  Opublikowano 3 października, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Nie ùceklë dalek złodzéje, chtërni napadlë wczorô na jubilera w Gdynie – dzãka chùtczi reakcje swiôdków pò krótczim gónie òstalë zatrzrmóny przez pòlicjã. Pùckô sztrasa w Redze òstónie òdnowionô – w przidnym tidzéniu wëkònôwca pòdpisze ùgôdenk ... czytaj dalej


  Back to Top ↑