Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.08 (csb)

  Opublikowano 8 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Môsz të pëtanie abò wątplëwòtë tikające sã gramaticzi ë òrtografie kaszëbsczégò jãzëka? Bãdzesz mógł to sprôwdzëc w Jinternetowi Pòradnie Kaszëbsczégò Jãzëka. Szlachta zjeżdziwającô sã na sejmiczi do Strzépcza, a w Mirachòwie nôwôżniészé starostwò – w ti ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.07 (csb)

  Opublikowano 8 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Żukòwò ë Brusë – to są dwie szczestlëwé gminë na Kaszëbach, chtërné dostóną w przidnym rokù dofinacòwanié na przebùdowã sztrasów. Gdiniô òtmëkô sã na lëdzy z wąsama – to je chłopskô òdpòwiesc na różëwą stążkã, symbol ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.07 (csb)

  Opublikowano 7 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Dzysô mijô 143 roczëzna ùrodzëniô jednégò z nôwikszich Kaszëbów, drëchã biédnych ë skromnych lëdzy – biskùpa Kònstantégò Domnika. Niebezpieczno je na sztrasach Kòscérznë. W slédnych 2 tidzeniach doszło jaż do 5 pòtrąceniów pieszich ë cyklistów. 30 ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.06 (csb)

  Opublikowano 7 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Bãdze kaszëbsczé memorandum do rządu w Warszawie w sprawie dodôtkòwich dëtków na ùrëchòmienié pierszégò kaszëbsczégò czérënkù na wëższi ùczëbnie. Jedno z nôlepszich prozatorsczich dokazów Lech Bądkòwsczégò bãdze witro promòwóné w Gduńsczim klubie Żak. Nie chcemë wstidzëc ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.11.04 (csb)

  Opublikowano 4 listopada, 2013 | przez n.landowska

  Blós Żukòwò, Brusë ë chònicczi kréz – to sa trzë kaszëbsczi samòrządzënë, chtërné w przidnym rokù dostóną dofinacòwanié w òbramienim tak zwónych schetënówków. Młodi hotelarze z Wejrowa wòlą robic za greńcą. Pò praktikach chcą jachac nazôd ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.31 (csb)

  Opublikowano 31 października, 2013 | przez n.landowska

  3 km nowich drogów na łączną wôrtnotã wicy jak 3 mln złotëch ùroczësto òstałë òddóné do ùżëtkù w Kòscérznie. Swiatło dlô hòspicjum w Pùckù, akcjô „Sztrëchólcka” w Kòscérznie ë wiele jinszich – w czasu lëstopadowëch swiãtów ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.30 (csb)

  Opublikowano 31 października, 2013 | przez n.landowska

  Môl Dąbrówka z gminë Starogard Gduńsczi ë zagrodô Marie ë Janusza Szczipirów z gminë Sérakòjce – to są nôpiãkniészé môle na Pòmòrzim, nôdgrodzoné dzysô w kònkùrsu Piaknô Pòmòrskô Wies 2013. Òpesejmë na złodzéjów ë zmienioną òrganizacjã ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.30 (csb)

  Opublikowano 31 października, 2013 | przez n.landowska

  Bãdą mnészé dietë dlô radnych ë òbniżonô pensjô starostë kòscérsczégò krézu. Zmianë òstałë przëjãtã òb czas wczorajszi sesjë. Kùńc tropów w centróm Wejrowa – òstało òtëmkłé dlô rësznotë przebùdowóné skrziżowanié 10 gromicznika, Senkiewicza ë sw. Jana. ... czytaj dalej


  Back to Top ↑