Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.27 (csb)

  Opublikowano 30 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Premier je lëchò jinfòrmòwóny ò sytuacje Stoczni Gduńsk – gôdają związkòwcë. Do retowaniô firmë jich zdanim brekòwnô je dobrô wòla ë dogôdanié sã ùdzélowców. Dzysô na Głodnicã przëjadą lëdze, chtërni pisza pò kaszëbskù, cobë wëmienic sã ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.27 (csb)

  Opublikowano 27 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  W Kòscérznie òśtôł pòdrëchòwóny latny kòncertowi sezón. Bëło wnetka 70 rozegracëjów, w chtërnych wzãło ùdzél czilenôscë tësãcy lëdzy. Òd trzëdzesce lat jistnieje ju na Kaszëbach – nôwiãkszô w Pòlsce – szczëtowò – pómpòwô elektrowniô „Żôrnówc”. Akcjô ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.26 (csb)

  Opublikowano 27 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Decyzje zapôdają na górze, a na nas nicht nie wzërô – gôdają robòtnicë Stocznie Gduńsk, chtërni nie dostalë òbiecóné ratë swòjégò wënôdgrodzeniô. W stocznie warô sztrajk. Pòstãpné pòprôwczi na òdnowionych – 2 lata nazôd- sztrasach stôrégò ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.25 (csb)

  Opublikowano 26 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  27 rujana bãdą kònsultacje w sprawie pòdzeleniô gminë Kartuzë na miejską ë wsową. Mieszkeńcë Kòscérznë ë 19 jinszich gminów Związkù Wierzëca dożdają sã harmònogramów ë pasownych zbiérników na smiecë. Ë to do 1 rujana – zagwësnywają ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.25 (csb)

  Opublikowano 25 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Òstałë zwikszoné dzejania w célu òtëmkniãcy kaszëbsczé etnofilogie – zapòwaidają wëszëznë Gduńsczégò Ùniwersytetu. W turã do młodzeznë chce wërëszëc téż Kaszëbskô Jednota ë Radio Kaszëbë. Mieszkeńcë Mcëszejców są zadowòlniony – w jich wsë gmina Sëlëczëno wëbùdëje ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  no image

  Klëka 2013.09.24 (csb)

  Opublikowano 25 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Gmina Somònino twòrzi stegnã dlô kòłów ò pòzwie „Hùtniczô Tura”. Ùstawióné są ju jinfòrmacjowé tôfle na 28-kilométrowi stegnie. Wspòminczi amerikańsczich Kaszëbów chce òpùblikòwac w przidnym rokù wëdowizna Rost. Redachtór Eùgéniusz Prëczkòwsczi prawie przëjachôł nazôd z dwatidzéniowi ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.24 (csb)

  Opublikowano 24 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Gmina Kòscérzna zaczinô ju w wëmianã tôflów môlów na pòlskò-kaszëbsczi.  Na to ë na pòdpis minystra w ti sprawie żdaje jesz piãc gminów. Je corôz blëżi pòwstaniô Kòmitetów Dialogù, chtërné mają pògòdzëc przëstójników ë procëmników wëdobëcô ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.23 (csb)

  Opublikowano 24 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Szkólny nie są przërechtowóny do prowôdzeniô nowi  ùczbë – nôùczi ò historie ë kùlturze Kaszëb. To są wniosczi z warający na Gduńsczim Ùniwersytece kònferencje. Na Pòmòrzim je corôz wicy wôłków. Lesny ti zëmë dokładno je pòrëchùją. ... czytaj dalej


  Back to Top ↑