Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.10.02 (csb)

  Opublikowano 2 października, 2013 | przez n.landowska

  Ò pòmòc pòlsczégò rządu dlô Stocznie Gduńsk prosy ùkrajińsczi ùdzélowc Siergiej Taruta. Jednôsce miliónów eùrodëtków na remònt sztrasów w Lãbòrgù – bãdą nowé drodżi ë dreptôczi na Kùsocëńsczégò ë Mieszka I. 10 nowich aùtobùsowich lëniów òstało ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  no image

  Klëka 2013.10.01 (csb)

  Opublikowano 1 października, 2013 | przez n.landowska

  Jaż 72% mieszkeńców môlów, na chtërnych je kòpanié gazu z széfrów je przëstojnikama ti dzejalnotë. To efektë baderowania, chtërné pòwstało dzãka minysterialny kampanie „Chcemë pògadac ò széfrach”. Za niedofùlowanié òbrzeszkù dozéru nad dzeckã òdpòwié mëma szesc ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  no image

  Klëka 2013.09.30 (csb)

  Opublikowano 1 października, 2013 | przez n.landowska

  Młodi kaszëbsczi pisarze mùszą pòmëszlëc ò témie gender, równoscë pëłcë – gôdalë ùczestnicë lëteracczégò pleneru na Głodnicë. Ùrzãd gminë Wejrowò zmieni sedzbã – radzëcele dôlë wójtowi zelony wid do negòcjacje w sprawie kùpieniô bùdinkù przë sztrasie ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.30 (csb)

  Opublikowano 30 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Kaszëbsczi, lëteracczi kònkurs miona Jana Drzéżdżona dobéł aùtór pòwiescë ò seksu, pòlitice ë dëtkach – Artur Jabłońsczi. Jesz blós do kùńca tidzénia przëjimané są zgłoszenia w Kònkùrsu Pòmòrsczi Biznesplan 2013. Nie bãdze rozebarniô ùszkòdzonégò przez wëbùchniãcé ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.27 (csb)

  Opublikowano 30 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Premier je lëchò jinfòrmòwóny ò sytuacje Stoczni Gduńsk – gôdają związkòwcë. Do retowaniô firmë jich zdanim brekòwnô je dobrô wòla ë dogôdanié sã ùdzélowców. Dzysô na Głodnicã przëjadą lëdze, chtërni pisza pò kaszëbskù, cobë wëmienic sã ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.27 (csb)

  Opublikowano 27 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  W Kòscérznie òśtôł pòdrëchòwóny latny kòncertowi sezón. Bëło wnetka 70 rozegracëjów, w chtërnych wzãło ùdzél czilenôscë tësãcy lëdzy. Òd trzëdzesce lat jistnieje ju na Kaszëbach – nôwiãkszô w Pòlsce – szczëtowò – pómpòwô elektrowniô „Żôrnówc”. Akcjô ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.26 (csb)

  Opublikowano 27 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Decyzje zapôdają na górze, a na nas nicht nie wzërô – gôdają robòtnicë Stocznie Gduńsk, chtërni nie dostalë òbiecóné ratë swòjégò wënôdgrodzeniô. W stocznie warô sztrajk. Pòstãpné pòprôwczi na òdnowionych – 2 lata nazôd- sztrasach stôrégò ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.25 (csb)

  Opublikowano 26 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  27 rujana bãdą kònsultacje w sprawie pòdzeleniô gminë Kartuzë na miejską ë wsową. Mieszkeńcë Kòscérznë ë 19 jinszich gminów Związkù Wierzëca dożdają sã harmònogramów ë pasownych zbiérników na smiecë. Ë to do 1 rujana – zagwësnywają ... czytaj dalej


  Back to Top ↑