Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  no image

  Klëka 2013.09.11 (csb)

  Opublikowano 12 września, 2013 | przez n.landowska

  Mieszkeńcë Kòsakòwa w pùcczim krézu nie chcą wicy kawern. Sztrida tikô sã bedénkù ùstawieniô pòdzemnych zbiérników gazë na kòle 500 hekatrach w òkòlim Rewë ë Mòstów. Stãżëca ë Sëlëczëno razã chcą wëremòntowac stegnã z Gapòwa do ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.11 (csb)

  Opublikowano 11 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Eùropejsczi Parlament chce zaòstrzëc przëpisë tikające sã szukaniégò ë kòpaniégò széfrowégò gazu. Jegò rozpòrzãdzenia bãdą miec wpłiw téż na sytuacjã na Kaszëbach. „Kùńc lekceważneniô spòlëznë” – pòd tim titlã dzysô w Warszawie zaczinają sã Òglowòpòlsczé Dnie ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  no image

  Klëka 2013.09.10 (csb)

  Opublikowano 11 września, 2013 | przez n.landowska

  W Kòsakòwie kòl Gdynie zaczãłë sã robòtë przë bùdacje nowégò gimnazjum. Jinwesticjô bãdze kòsztac 32 miliónë złotëch. Grafiti, nalémczi, nôdpisë na dreptakach – brzëmi jak dzejalnota wandalów, ale wszëtkò mô na célu wëbùdzëc wëstrzód lëdzy kaszëbską ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.10 (csb)

  Opublikowano 10 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Mieszkeńcë Kòscérznë mògą zgłôsziwôc swòjé bédënczi tikające sã jinwesticjów, jaczé bãdą realizowóné w przidnym gardowim pieniãżnym ùstôwkù. Zakôz łowieniégò slédzów dlô rëbôków do kùńca tegò rokù wprowôdzëło Minysterstwò Gbùrstwa. Wicy jak 100 dozéraczków z Pòmòrzégò witro ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  no image

  Klëka 2013.09.09 (csb)

  Opublikowano 10 września, 2013 | przez n.landowska

  Taczi jinicjatiwë na Kaszëbach jesz nie bëło – kaszëbsczi dzéjarze z Bëtowa nôpisalë ë zdobëlë dëtczi na wëdanié gwôsnégò ùczbòwnika do nôùczi ò bëtowsczich Kaszëbach.  W Serkòjcach òd dzysô mòżna òbzerôc wëstôwk ò kaszëbsczi partizantce – ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2013.09.09 (csb)

  Opublikowano 9 września, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Gdiniô bez szesc dniów bãdze sztolëcą pòlsczégò filmu – zaczinô sã Filmòwi Festiwal. Znóné folkòwé karno „Kapela ze Wsi Warszawa” miała swój wëstãp òb czas finału Kaszëbë Music Festiwal w Kartuzach. W stôri szkòle – dodóm ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  no image

  Klëka 2013.09.06 (csb)

  Opublikowano 6 września, 2013 | przez n.landowska

  Jaż 15 miliardów złotëch na nen sztót zajinwestowano z ùniowëch dëtków na Pòmòrzim. Witro zaczinô sã cząd rozëgracëjów promùjącëch ne jinwesticje. To bëłë barżi bezpieczné żinwa òd łońsczich. KRUS pòdrëchòwùje wielosc wëpôdków w rolnictwie- w kartëzczim ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  no image

  Klëka 2013.09.05 (csb)

  Opublikowano 6 września, 2013 | przez n.landowska

  Krokòwò mòże bëc pierszą samòrządzëną w pùcczim krézu, dze bãdą dwùjãzëkòwé tôfle pòzwów môlów. W Kartuzach pòwstôwô gwiôzdnô òbserwatorëjô. Jinszatalcjô bãdze na dachù Zrzëszë Szkòłów Òglowòsztôłcących. Dzysô swòjé swiãto òbchôdają niezwëczajné pòstacëje – krôsniãta, stolemë ë ... czytaj dalej


  Back to Top ↑