Słuchaj Radia Kaszebe

  Co słychać? „Serwisy”

  Serwisy

  zamek nidzica

  Klëka 2017.04.13 (csb)

  Opublikowano 13 kwietnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Òni mdą promòwac Kaszëbë na pôłnim Pòlsczi – gmina Gniewino mùzyczno sã zaprezeńtëje w gminie Łapsze Niżne i Skarżiskù Kamianny. Wieselné òbrzãdë to mòże pòznac w nowim fabùlarnym filmie. We wtórk premiéra. Dérëją gminowé eliminacje kònkùrsu ... czytaj dalej


  Serwisy

  kaszebsko zemia miesiecznik

  Klëka 2017.04.12 (csb)

  Opublikowano 12 kwietnia, 2017 | przez Radio Kaszëbë

  Pierwszy numer miesięcznika „Kaszëbskô zemia” już w internecie. W kaszubskiej obrzędowości ostatnie dni Wielkiego Tygodnia miały duże znaczenie – o czym przypomnimy w tej klece. Powstaje teledysk do utworu z nowej płyty grupy Fucus.   Środa, ... czytaj dalej


  Serwisy

  polityk z kaliforni

  Klëka 2017.04.11 (csb)

  Opublikowano 11 kwietnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Pòlitik z Kalifòrnie wizytowôł Pùck – szëkôł za swòjima kòrzeniama. Sprzedôż domôcëch produktów je corôzka wikszô – dokazã je kermasz „I Tradycje Wielkanocne w Kościerzynie”. Nabór kapelów òdemkłi – do czwiôrtégò Przezérkù Wieslnëch Karnów w Òstrzëcach. ... czytaj dalej


  Serwisy

  snaidanie wielkanocne kosierzyna

  Klëka 2017.04.10 (csb)

  Opublikowano 10 kwietnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Wicy jak sto lëdzy bëło na Jastrowim Frisztëkù dlô biédnëch w Kòscérznie. W Piôsznicë béł zaczãti piąti cykel Kaszëbë Biegają. Serakòjce jinspirëją na Jastrë – dzãka kermaszowi i pòkôzkòwi swiątecznégò stołu.   PÒNIEDZÔŁK, 10 łżëkwiata Wicy ... czytaj dalej


  Serwisy

  mlodi kaszebi

  Klëka 2017.04.07 (csb)

  Opublikowano 7 kwietnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Łączëc tëch co są aktiwny w kaszëbiznie z tima co jesz ni mają na to ùdbë mô Karno do sprawów Młodëch w Kaszëbskò Pòmòrsczim Zrzeszenim. To dô długò wëczekiwóny remòńt sanktuarium Królewi Familiów w Kòscérznie. Gmina ... czytaj dalej


  Serwisy

  droga krzyzowa wejherowo

  Klëka 2017.04.06 (csb)

  Opublikowano 6 kwietnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Rekòrdowô lëczba misterników przedstawi scenë mãczi i smiercë Christusa na wejrowsczi kalwarie. 10 kilométrów przebiéc w òtoczenim Kaszëbsczégò Krôjòbrazowégò Parkù to mdze mógł 23 łżëkwiata. W Redze òni mają ògłoszoné trzecą edicjã kònkùrsu na plakat z ... czytaj dalej


  Serwisy

  jednota efa

  Klëka 2017.04.05 (csb)

  Opublikowano 5 kwietnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Rok Kaszëbów strzód słowiańsczich nôrodów dôł leżnosc do blëższégò pòznaniô słowiańsczich miészëznów na Zjezdze EFA w Katowicach. Na zómkù w Bëtowie òni pòkôża pierszé kaszëbsczé słëchawiszcze science-fiction. Spiéwôczkã Damrokã më pònómë òd kùchnie – òna wëstąpia ... czytaj dalej


  Serwisy

  przyrost naturalny

  Klëka 2017.04.04 (csb)

  Opublikowano 4 kwietnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Nôwicy ùrodzeniów, nôwikszi nôtërny przërost i wnet nômni smierców -tak w òglowòpòlsczich statistikach sã przedstôwiô pòmòrsczé wòjewództwò. W Bòjanie i Kòleczkòwie w gminie Szëmôłd pòwstóną bòjiszcza ze sztëczną wiéchrzëzną. Jak zrobic jastrową palmã – sã ùczëlë ... czytaj dalej


  Back to Top ↑