Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.09.12 (csb)

  Opublikowano 12 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Pòpiarcé mieszkańców dlô kaszëbsczi pòzwë Wejrowa badérëją wëszëznë gardu. Żukòwò rozszérzô wespiarcé dozérnyma bònama – na starszich jaczich dzecë chòdzą do żłobka z bùtna gminë. Trzech przewòzników i jeden biliet – nowé rozrzeszenié mô wprowadzoné trzëgardzkô ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.09.11 (csb)

  Opublikowano 11 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Cykel pòtkaniów dlô pielgrzimów z kaszëbsczi grëpë mają zaplanowóné w parafie sw. Wòjcecha w Kartuzach. Ju òd 15 lat przez jinscenizacjã zblëżiwają do Bòga – Kaszëbsczi Misternicë fejrowelë w sobòtã swój gebùrstach. W lasach Biôłi w ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.09.08 (csb)

  Opublikowano 8 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Ò zwikszenié strzodków na òdnowã strzódpólnëch drogów apelëją wójtowie z gminów szkòdowónëch zélnikòwima chajama. Magiczny òbrząd sobótkòwégò òczëszczeniô znóny najim przódkóm – mdze pòkôzóny we filmie. W kòmédie ò peripetiach z letnikama – zagrelë mieszkańcowie Chlapòwa ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.09.07 (csb)

  Opublikowano 7 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  W ARiMRze rëgnął nabiér wniosków ò pòmòc gbùróm szkòdowónym przez żëwiołowé klãsczi. Kaszëbsczé òpòwiednie – pòznają ùczniacë spòdlëcznëch szkòłów w Mùzeùm Gardu Gdinie. W Chmielnie òni przëjimają zgłoszenia do Midzënôrodnégò Czôłenkòwégò Spłiwù „Złoté Lëstë”. CZWIÔRTK, 7 ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.09.06 (csb)

  Opublikowano 6 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Niecałi tidzéń òstôł na zgłoszenié sã na Kaszëbską Etnofilologiã – dodôwkòwi nabór dérëje do 12 séwnika. Wiérztë zaaranżowóné na jazz-fòlkòwò wëbrzmią w piątk we Gduńskù – na kòńcerce promùjącym platkã „Kamiszczi”. Òżniwinë pùcczégò krézu ju w ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.09.05 (csb)

  Opublikowano 5 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  “Kaszubie nie kradnij” – taczi òbrazlëwi nôdpis pòjawił sã na drzewie przë jednym z wczasowëch òstrzódków. Do Sëlëczëna, Serakòjców i Lëpùsza szkòdowónëch w chajach przińdze pòsobnô dëtkòwô pòmòc Témie zniszczeniów pò chajach je pòswiãcony nowi numer ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.09.04 (csb)

  Opublikowano 4 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Naja Szkòła we Wejrowie òdemkłô – pierszô spòdlëcznô szkòła z kaszëbsczim jakno wëkładowim W Kòscérznie wicy jak 2 i pół tësąca ùczniaków zaczãło nowi szkòłowi rok – żdałë za nima òdnowioné klasë Nimò deszczowégò lata to ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.09.01 (csb)

  Opublikowano 1 września, 2017 | przez Adóm Hébel

  Szkòłë Akademie Głodnica fardich na zôczątk rokù- symbòliczné dlô kaszëbsczi edukacje placówczi w pòniedzôłk wrôcają do przëblëżiwaniô młodim jich swiądë Krącą òdjimczi do Kamerdinérë – kaszëbskò-prësczi sadżi Méster Bëlnégò Czëtaniô mô nowégò òrganizatora. Ùmiejãtnotã pòprawnégò czëtaniô ... czytaj dalej


  Back to Top ↑