Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.02.01 (csb)

  Opublikowano 1 lutego, 2019 | przez Adóm Hébel

  Gmina Kartuzë je krótkò dostaniô 45 mln zł na òczëszczenié jezorów We Wejrowie gardowi samòrząd dô do 90% bònifikatë przë przësztôłcanim ùżiwaniô wiecznégò gruńtu na gwôsnosc Szansa na naùczenié kaszëbsczégò. W Kòscérznie są jesz slédné place ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.12.30 (csb)

  Opublikowano 30 stycznia, 2019 | przez Adóm Hébel

  Zmiana sztatusu kaszëbsczégò? – Zrzeszenié bédëje zmianë, Jednota protestëje. Ùmarł znóny plesta z Wiela, Édmùńd Kónkòlewsczi. Béł 98 lat stôri. Sztudérze KPSW rôczą na Kònferencjã Kòła Zemia Rodnô. STRZODA, 30 stëcznika Kaszëbsczi mòże przestac bëc ùznôwóny ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.12.29 (csb)

  Opublikowano 29 stycznia, 2019 | przez Adóm Hébel

  W kartësczim krézu przëjimają zgłoszenia zajinteresowónëch bëcym w Strzodowiszczowim Dodomù Samòpòmòcë w Kòbùsewie. Wiedno wicy mieszkańców wejrowsczégò krézu, strzód gardów na pierszim placu Rëmiô. We Wejrowie zaczãlë cykel szkòleniów z kòrzëstaniô z jinternetu, jesz są wòlné ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.12.28 (csb)

  Opublikowano 28 stycznia, 2019 | przez Adóm Hébel

  5 mln zł bòrgù chcą latos spłacëc w gminie Krokòwò. W klëce poznamy laureatów Skier Ormuzdowych za poprzedni rok. W Chmielnie to mòże ju zgłaszac pòwiôstczi i wiérztë w corocznëch lëteracczich kònkùrsach. PÒNIEDZÔŁK, 28 stëcznika 5 ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.12.25 (csb)

  Opublikowano 25 stycznia, 2019 | przez Adóm Hébel

  Dzurã na drodze, skażoné widë, dewastacjã – to mòże w Pùckù zgłosëc przez Systemã Zgłoszeniów dlô Mieszkańców Nawet pół mln zł ùdëtkòwieniô mògą dostac gbùrze na pòstawienié swòji przetwórnie wërobinów W ti klëce sprawdzymë bédënk szrëcowiszcza ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.12.23 (csb)

  Opublikowano 23 stycznia, 2019 | przez Adóm Hébel

  Zwikszą turistny pòtencjal Dwòrów i Pałaców – w midzënôrodny projecht sã włączëłë kaszëbsczé strzodowiszcza. W Serakòjcach ju mają miernik kwalitetu lëftu. To mdze kùlturalny wikeńd w Mùzeùm Emigracje w Gdinie. STRZODA, 23 stëcznika Zabëtkòwé òbiektë mdą ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.12.21 (csb)

  Opublikowano 21 stycznia, 2019 | przez Adóm Hébel

  Ùczniacë z Miszewa ju czwiczą na nowi gimnasticzny zalë. Wëższé minimalné wënôdgrodzenié to wikszô socjalnô pòmòc – dôwô do wiédzë ZUS. Më mòżemë òdstąpic òd lëchi ùmòwë – przëbôcziwô senioróm pòlicjô i UOKiK. PÒNIEDZÔŁK, 21 stëcznika ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2019.01.18 (csb)

  Opublikowano 18 stycznia, 2019 | przez Adóm Hébel

  Radny Gminë Kòscérzna rëchtëją planë zagòspòdarzeniô. Pò jich ùchwôlenim gmina bądze òbjimniãtô planã w 100%. W Szëmôłdze bądze òbkrãżnica wsë. Midzënôrodné projechtë planëje latos realizowac LOT Nordowé Kaszëbë. PIĄTK, 18 stëcznika Gmina Kòscérzna rôczi do zajinteresowaniô ... czytaj dalej


  Back to Top ↑