Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.02.02 (csb)

  Opublikowano 2 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  To je ju wiedzec jak mdze wëzdrza sztatura Aleksandra Majkòwsczégò jaczi mô stanąc latos w Kòscérznie. Stowôra “Siej ziarno” pòmôgô i ùczi pòmagac – na plasticznym kònkùrsu. W Kartuzach w pośredniaku przyjmują zapisy na spotkanie informacyjne ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.02.01 (csb)

  Opublikowano 1 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  We Wiôldżi Wsë gmina dô w arãd zemiã przë sztrądze na 12 lat – stôwiô równak cwiardé warënczi Zacza sã 31 edicjô Kònkùrsu Wiédzë ò Pòmòrzim – to sã mòże zgłaszac w pôrãnôsce wëżigimnazjalnëch szkòłach na ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.01.31 (csb)

  Opublikowano 31 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Pòstãpny kaszëbsczi szkólny są ju wnet wëszkòlony na Gduńsczim Ùniwersytece. Òb czas feriów na drogach më pòtkómë wicy pòlicyjnëch patrolów. Trzecy rôz przez wiodro sã nie dô zòrganizowac Mésterstwów Kaszëb w jachanim na Szlópie. STRZODA, 31 ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.01.30 (csb)

  Opublikowano 30 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Psalmë pò kaszëbskù – są na platce wëdóny dzãka Stowôrze Discantus z Gòwidlëna. „Dôj w darënkù swòje włosë Karolënie” – w kòscérsczim krézu zaczãlë akcjã pòmòcë dlô 9 latnégò dzeùsa ze Skòrzewa. We ferie òni stôwiają ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.01.29 (csb)

  Opublikowano 29 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Rekòrdowi Pòmòrsczi Kònkùrs Kaszëbsczi Gòdowi Piesnie – zaspiéwało 350 artistów. Kòsôkòwò to mdze gòspòdôrz latosy próbë bicô rekòrdu w równoczasny grze na akòrdionie. Zrobic swòjã pùpkã, szërtuszk abò karnawałową larwã to mdze mógł òb czas feriów ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.01.26 (csb)

  Opublikowano 26 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  160 tës zł pùcczé starostwò pòdzëlëło midzë bùtenrządowé òrganizacje. Pater Noster rozszérzô fòrmùłã – parafialné kòscołë na Kaszëbach mdą gòscëc chùrzistów z całi Pòlsce. W Kartuzach mô pòwstac widzawiszczowò-spòrtowô hala. PIĄTK, 26 stëcznika Pùcczé starostwò rozrzeszëło ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.01.25 (csb)

  Opublikowano 25 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  W gminie Krokòwò ò 60% drogszô òpłata za òdbiér òdpadów. Pòmòrskô pòlicjô fardich na akcjã „Bezpieczné ferie” – to sã mòże ùgadiwac na kòńtrole aùtokarów. We wejrowsczim mùzeùm to mdze mógł w niedzelã ùzdrzec artistną wizjã ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.01.24 (csb)

  Opublikowano 24 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  25 stëcznika mijô termin przësélaniô dokazów na Kònkùrs Kaszëbsczich Amatorsczich Filmów. Gmina Kòscérzna przëjimô wniosczi ò ùdëtkòwienié wëmianë piécka na wãdżel na niskòemisjowi zdrój. W Szëmôłdze w piątk mdze 13 Pòmòrsczi Kònkùrs Kòlãdów Kaszëbsczi Gòdowi Spiéwë. ... czytaj dalej


  Back to Top ↑