Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.07.28 (csb)

  Opublikowano 28 lipca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Wiedno bòkadniészi repertuar i rekòrdë frekwencje – skùńcził sã sódmi Festiwal Kaszëbsczich Filmów. Pierszi kònkùrs na òbrobienié karaòke rozrzeszony – dobéł bédënk z Katolëcczégò Gimnazjum w Kartuzach. Promòcją „Sadżi ò szwédzczi chëczë” bëła fejrowónô we Wiôldżi ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.07.27 (csb)

  Opublikowano 27 lipca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Pòwiesc “Namerkôny” przedolmaczonô na pòlsczi. Szlach Znónëch Kaszëbów mdze twòrzëc w kòscérsczim Krézu Môlowô Turistnô Òrganizacjô „Serce Kaszëb”. To je rekòrdowô edicjô Żeglarsczégò Pùcharu Kaszëb. W miónkach sztartëje strzédno 150 miónkarzów.   CZWIÔRTK, 27  lëpińca “Namerkôny” ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.07.26 (csb)

  Opublikowano 26 lipca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Wielefąkcjowé lodowiszcze to je kańdidat Wejrowa do titla Mòdernizacjô rokù2016 – wëszëznë gardu rôczą do welowaniô. Film „Żywioły” i rozrzeszenié Kònkùrsu Kaszëbsczé Karaòke to je téma slédnégò ju pòtkaniô Kaszëbsczégò Filmòwégò Festiwalu. Rézë do lasu, stôré ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.07.25 (csb)

  Opublikowano 25 lipca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Kaszëbsczé przeńdzenia dlô piechtnëch pòprowadzą do Kaszëbsczégò Parkù – w Pùckù robią nad jegò kòncepcją. Dobré wiadło dlô Łemków. Pò latach starë jich radio nadôwô w eterze. W Lãbòrgù òni bùdëją sztrasë do Słëpsczi Szpecjalny Ekònomiczny ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.07.24 (csb)

  Opublikowano 24 lipca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Kaszëbską juwernotã i kùlturã òni mielë promòwóné w Lãbòrgù na Jakóbòwëch Dniach. „Chcemë dac sebie drëdżim” – kampaniã promùjącą zôstãpczé wëchòwanié prowadzy Krézowi Ceńter Pòmòcë Familie w Kòscérznie. W Chmielnie pòwstôwô kino.   PÒNIEDZÔŁK, 24 lëpińca ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.07.21 (csb)

  Opublikowano 21 lipca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Młodi Kaszëbi zrëchtowelë zapisënk Braille’a dlô kaszëbsczégò jãzëka. Powstający film „Kamerdyner” był tematem czwartego spotkania Kaszubskiego Festiwalu Filmowego. Platka w kaszëbsczim jãzëkù òstała nagrónô w Kanadze.   PIĄTK, 21 LËPIŃCA Òstôł zrëchtowóné bédënk zapisënkù Brailla dlô ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.07.20 (csb)

  Opublikowano 20 lipca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Do 2050 rokù pò walijskù mô gadac dwa razë wicy lëdzy – zakłôdô nowô sztrategiô rozwiju tegò jãzëka. Nowi parkplac w ceńtrum w Serakòjcach do całownégò czëszczeniô – szpacą gò plamë òleju jaczi ceknie ze skażonëch ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.07.19 (csb)

  Opublikowano 19 lipca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Òsoblëwą kòlekcjã fòtografiów przedwòjnowëch méstrów òbiektiwù mają ùprzëstãpnioné we wejrowsczim mùzeùm. Ò filmie „Kamerdiner” mdze gôda na pòstãpny projekcje Kaszëbsczégò Festiwalu Filmòwégò. Hawaje, Portoryko i Rusëjô – mda m. jin. reprezeńtowóné na pôłniowëch Kaszëbach na Midzënôrodnym ... czytaj dalej


  Back to Top ↑