Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.05.30 (csb)

  Opublikowano 30 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Pierszi projecht pierszégò òbëwatelsczégò bùdżetu we Wiôldżi Wsë je fardich. Na Agrotôrdżi rôczimë nié blós gòspòdarzów – ju w ten wikeńd wiôlgô rozegracjô w Lubaniu. Na Dzéń Dzecka Trefliczi rôczą do Ergo Arenë. W programie kòńcert ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.05.29 (csb)

  Opublikowano 29 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Pòmòrsczi wójtowie, bùrméstrowie i prezydeńcë gardów jednogłosno przëjãlë we Gduńskù Kôrtã Samòrządnoscë – deklaracjã procëmstawieniô rządowim planóm. Wnet 20 tësący wiérnëch bëło na kòrunacje òbrazu Matczi Bòżi Pòceszbë we Wielu. Kaszëbsczé spòrtowé discyplënë sã robią módné. ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.05.26 (csb)

  Opublikowano 26 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Kaszëbsczi Flis 2017 skùńczony. Żeglarze z Jastarnie wrócëlë do domôcégò pòrtu. Ò miesąc sã przecygnie remòńt Żëtny sztrasë w Żelëstrzewie w gminie Pùck. Spãdzëc czas kòl jezorów i naùczëc sã kaszëbsczégò to mdze mógł na Latny ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.05.25 (csb)

  Opublikowano 25 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Żeglarsczi Pùchôr Kaszëb corôz mòcniészi. Latos zòrganizëje gò 6 gminów. Na 19 Swiatowi Zjôzd Kaszëbów mdze fardich – w Rëmi pòwstôwô dreptôk wedle Zagórsczi Strëdżi. Familijny geszeft z Chmielna nôdgrodzony w òglowòpòlsczim kònkùrsu.   CZWIÔRTK, 25 ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.05.24 (csb)

  Opublikowano 24 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  We Wielu sã zaczãło dëchòwé rëchtowanié do wiôldżégò òdpùstu i kòrunacje òbrazu Matczi Bòżi Pòceszbë. 46 finał kònkùrsu „Rodnô Mòwa” mdze w ten wikeńd w Chmielnie. Wicy jak 300 ùczãstników pòbiegnie w latosy Kaszëbsczi 15-tce w ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.05.23 (csb)

  Opublikowano 23 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Sensacjowé òdkrëcé w Nederlandach – młodi sztudéra nalôzł nôstarszi znóny tekst ò kaszëbsczim jakno apartnym jãzëkù. Mieszkańcowie Dzemión mògą zgłaszac bédënczi kańdidatów do nôdgrodë Hònórnégò Òbëwatela Gminë. Gardowi Strażnicë we Wejrowie wsôdają na kòła – to ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.05.19 (csb)

  Opublikowano 19 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Kùrsë jaczé pòmògą szkólnym stwòrzëc dobré programë nôùczi kaszëbsczégò òrganizëje Gduńsczi Ùniwersytet. Pòznają lëdzy i pòmëszlą co razã zrobic dlô swòjëch miészëznów – łużëcczi sztudérze wizytëją Kaszëbë. Strzód 10 bédënków mieszkańcowie Hélu mdą wëbiérac w latosy ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.05.18 (csb)

  Opublikowano 18 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  W Gniewinie sã zacznie trzëdniowé swiãto amatorsczégò teatru – Wieżowiskò. Zblëżiwô sã piąté Pòmòrsczé Drobiarsczé Fòrum – tą raą mdze w Chmielnie. Historiczné Mùzeùm Gardu Gduńska ùprzëstãpni jesz wicy swòjëch zbiérów w jinternece. 50 gãbów Redë ... czytaj dalej


  Back to Top ↑