Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.06.26 (csb)

  Opublikowano 26 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  W Rëmi jesz w lëpińcu sã zacznie przebùdowa bòjiszcza i bieżnie na sztadionie MOSiRu. W gminie Brusë sã zaczinô plener sztaturników pòswiãcony Józefòwi Chełmòwsczémù. Promòcjô Môłégò Princa mdze w Infoboxu w Gdinie ju w piątk. WTÓRK, ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.06.25 (csb)

  Opublikowano 25 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Pòjadą pòznac stón kaszëbiznë i gadac ò przińdnoce – delegacjô Kaszëbsczi Jednotë pòjawi sã w Kanadze. Złé bëło znikwioné, chòc nie trzeba bëło Kanie scynac. Za nama sobótkòwi hepening w Rëbaczówce w Dãbekach. Erba Królewsczich Prësów ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.06.22 (csb)

  Opublikowano 22 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Mają zreaktiwòwóné banowé sparłãczenié Czerska z Kòscérzną – na terô we wikeńdë we ferie. Jubileùsz 40-lecô ùtwórstwa bądze fejrowôł Stanisłôw Janka. W Żukòwie sã zaczął 8 Festiwal Kaszëbsczich Filmów. PIĄTK, 22 czerwińca Pò latach paùzë banë ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.06.21 (csb)

  Opublikowano 21 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Zacza sã rekrutacjô na kaszëbską etnofilologiã na Gduńsczim Ùniwersytece. W sobòtã rëbôcë pòjadą mòrzã do Pùcka w pielgrzimce na òdpùst sw. Apòsztołów Piotra i Paùla. W kaszëbską Hôwingã kùlturë sã zamieni we wikeńd Kaszëbsczi Plac w ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.06.20 (csb)

  Opublikowano 20 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  4,5 mln zł na kùpienié sprzãtu mediczny retowiznë dô pòmòrsczim Dobrowólnym Fòjerwéróm Minysterstwò Sprawiedlëwòtë. Teater z Lëzëna jakno jedurny z wòjewództwa na eliminacjach òglowòpòlsczégò przezérkù wiejsczich karnów. W pòmòrsczim wòjewództwie òficjalno rëgnãłë pierszé kąpielëszcza. STRZODA, 20 ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.06.19 (csb)

  Opublikowano 19 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Pùcczi kréz pòmôgô robòtodôwôczóm w twòrzenim nowëch placów robòtë. Gdińsczé Swiãto Mòrza sã zacznie w ten piątk i mdze trzë dnie warało. W Redze rëgnãłoKino pòd Gwiôzdama. WTÓRK, 19 czerwińca Samòrząd pùcczégò krézu pòmôgô robòtodôwôczóm – ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.06.18 (csb)

  Opublikowano 18 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Wicy dzecy mdze w Naji Szkòle òd nowégò rokù – rosce zajinteresowanié nowima metodama edukacje i sztôłtowanim swiądë młodëch. Kaszëbsczi Park we Wejrowie mdze rewitalizowóny. Artisticzną jinterpretacjã Scynaniô Kanie ju trzecy rôz zaprezeńtëją artiscë w happeningù ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.06.15 (csb)

  Opublikowano 15 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Gmina Wiôlgô Wies jakno pierszô w pùcczim krézu mô ju debëltné pòlskò – kaszëbsczé tôfle z pòzwama môlëznów. Wnet 1 mln 400 tës zł dô latos gard Wejrowò na ùcwiardzenié drogów platama Yomb. Skòrzëstôj z òglowòprzistãpnégò ... czytaj dalej


  Back to Top ↑