Słuchaj Radia Kaszebe

  Przeglądasz: "Jinfòrmacëje"

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.02.27 (csb)

  Opublikowano 27 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  Wez zrobi co dobrégò dlô òkòlégò i dôj 1% na dzejalnosc môlowëch stowôrów – zachãcywają przedstôwcowie Òrganizacjów Pùblëcznégò Pòżëtkù. To ju nié do trzech, a do sztërzëch razë kùńszt. Gmina Kòscérzna jesz rôz spróbùje nalézc wëkònywacza ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.02.26 (csb)

  Opublikowano 26 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  „Bãdzë klerikã przez 3 dnie” – zachãcywô młodëch Dëchòwné Seminarium w Pelplënie Pòwiesc Jana Rąpsczégò ò drãdżich nôrodnëch wëbiérach mdze wëdónô ju w tã jeséń W Bëtowie òni mają zaczãté remòńt jedny z nôwikszich atrakcjów gardu. ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.02.23 (csb)

  Opublikowano 23 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  „Z Kaszëb do Aùstrie” pòd tim titlã sã pòkôza kòrespòndencjô lëteratów z aùtriacczim badérą Ferdinańdã Neureitrã W klëce rzeczemë ò kaszëbsczi kriptowaluce – Cassubian Dëtk to mdze pòwszédny strzodk hańdlowi wëmianë? W Kartuzach òni żdżą za ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.02.20 (csb)

  Opublikowano 20 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  W gminie Żukòwò òni pòstawią karnôlizacjowé i wòdocygòwé sécë za 87 mln zł Pòznac sylwetczi kaszëbsczich badérów to mdze mógł na III Kònferencje ùczałégò Kòła Zemia Rodnô Brusë ju 30 lat są gardã. Roczëznã mają ùtczoné ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.02.16 (csb)

  Opublikowano 16 lutego, 2018 | przez Anna Cupa-Dziemińska

  W Bëtowie pòwstôwô pierszi w historii gardu letkòatletny sztadion. Robòtë są ju na pòłowie. 4 tësące 300 złotëch bëło przekôzóné na dzecny jintegracjowi klub TAO we Wejrowie – na final akcji „Super Pùrcle pòmôgają dzecóm”. W ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.02.15 (csb)

  Opublikowano 15 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  Bëtowskô programa wespiarcô zôstãpczich familiów, dodomów dzecka i jich pòdòpiecznëch z mëlionowim ùdëtkòwienim. W pùcczim krézu òni chcą rôczëc bùtenrządowé òrganizacje do wespółrobòtë ze zagreńcznyma partnérama. W Serakòjcach pòwstónie Zakłôd Przetwòrziwaniô Kòmùnalnëch Òdpadów. CZWIÔRTK, 15 gromicznika ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.02.14 (csb)

  Opublikowano 14 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  W Dzemiónach zwëskelë pół mln zł na rekùltiwacjã dôwnégò składowiszcza òdpadów. To je kùńc pôrãnôsce latnégò dzejaniô. Szpëtôkel ò bùrzlëwi sytuacje bùten i bënë bòhatérë mdze wëstawiony w Rëmi. We Wiôldżi Wsë zaczãlë nabiér do zymkòwi ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.02.13 (csb)

  Opublikowano 13 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  IPN dôł beszit ò rëgniãcym docyganiô w sprawie nazystowsczich zbodniów w lagrze Stuthòf w Sztutowie. Nawet 20 tës. zł refùndacje na wëpòsażenié placu robòtë mògą dostac pòdjimarze z kartësczégò krézu. Wejrowsczé mùzeùm szëkùje wëstôwk ò kòmiksach. ... czytaj dalej


  Back to Top ↑