Słuchaj Radia Kaszebe

  Opublikowano 6 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Krësztof Hildebrańt i Arkadiusz Kraszkewicz – òbëwatelsczi bùdżet we Wejrowie

  Co mùszą wiedzec ti co mają ùdbë na wëzwëskanié òbëwatelsczégò bùdżetu? Ò tim przedstôwcowie wëszëznów Wejrowa.

  „Pò ùszłëch edicjach je widzec, że ùdało sã zrealizowac jinwesticje w jinfrasztrukturze, terô mieszkańcowie chcą rozbùdowiwac rekreacjową zonã” – gôdôł Krësztof Hildebrańt, prezydeńt Wejrowa.

  Trzecy rôz Wejrów gard mdze realizowôł òbëwatelsczé projechtë zgłosziwóné do bùdżetu. Jich nabór pierszi rôz mdze realizowóny w òbrëmienim metropòlitalnëch òbëwatelsczich bùdżetów. Dzãka temù wicy lëdzy òdebierze jinfòrmacjã ò nabòrze projechtów i welowanim na przëmiôr òb czas jachaniô baną.

  Na òbëwatelsczi bùdżet gard dôł kòle mëliona złotëch pòdzelonëch na projechtë jinwesticjowé i niejinwesticjowé. Zgłoszoné projechtë mùszą miec pòdpisë pòpiarcô òd nômni 50 mieszkańców, lëczba dëtków na jeden projecht ni mòże przekroczëc 200 tësący zł w przëtrôfkù jinwesticjowégò, na niejinwesticjowi mòże dostac do 10 tësący złotëch. To je wôrt ju terô pòmëszlec, jak mòżemë zmienic swòje òkòlé na lepszé – zachãcywô kaséra Wejrowa Arkadiusz Kraszkewicz.
  Zajinteresowóny pisanim projechtu na òbëwatelsczi bùdżet mògą sã pòjawic we wtórk w gardowi biblotece na warkòwnie z pisaniô wniosków. Na welowanim kòżdi mieszkańc jaczi skùńcził 16 lat mdze mógł dac dwa głosë – pò jednym na projecht jinwesticjowi i niejinwesticjowi.

  Dobri Dzéń Kaszëbë, 06.03.2017

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑