Słuchaj Radia Kaszebe

  Opublikowano 15 grudnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Ks. Pioter Brzozowsczi – w swiãta dzelimë sã redotą

  Swiãta to dlô chrzescëjanów je czas redotë z przińdzeniô Bòga jaczi naju zachãcywô –  cobë tã redotã pòdskacywac téż w sercach drëdżich.

  Temù je òrganizowóné skòpicą charitatiwnëch akcjów w tim cządze. Caritas jak kòżdi rok mô przërëchtowóné wilijné swiéce, pòmòc më téż mòżemë przez przërëchtowanié rãczno robionégò miecha z higenicznyma strzodkama dlô bezdomnëch. W miechù mògą bëc mëdło, szampón, bërszta do zãbów i jiné nôrzãdła, jaczé dostną samòtné i bezdomné òsobë – gôdôł na naji antenie ks. Pioter Brzozowsczi z Caritas Gduńsczi Archidiecezje. Rãczno robioné abò kùpczé miechë ze strzodkama më mòżemë składac w placówkach Caritasu. Do pakétu dołącziwô sã téż kôrtkã ze swòjima żëczbama. Më téż mòżemë w òbrëmienim Wilijnégò Dokazu Pòmòcë Dzecóm kùpic swiécã z jaczi wzątk dôwô szansã na lepszą przińdnotã biédnym dzecóm.

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑