Słuchaj Radia Kaszebe
  Cëż je czëc

  Opublikowano 5 lutego, 2018 | przez Sylwia Bartosik

  LGD Bursztynowy Pasaż ogłosiła dwa nowe konkursy

  Na rozwijanie działalności gospodarczej oraz ogólnodostępnej bazy turystycznej lub kulturalnej – LGD Bursztynowy pasaż ogłosiła nowe konkursy. Nabór rozpocznie się 13 lutego i potrwa do końca miesiąca.
  Do podziału między mikro i małe przedsiębiorstwa jest nieco ponad 900 tysięcy złotych. Maksymalnie można pozyskać sto tys zł, ale nie więcej niż 70 procent kosztów kwalifikowanych. Uprawnione są firmy z siedzibą lub oddziałem na terenie gmin Gniewino i Wejherowo. Preferowane będą wnioski przedsiębiorców, którzy utworzą więcej niż jedno miejsce pracy oraz deklarujący zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy. Są to m.in bezrobotni do 34-go roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne czy z niskimi kwalifikacjami. W drugim konkursie w puli jest ponad 300 tys zł na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Preferowane są projekty, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska lub klimatu – jak wpływające na oszczędność energii, wody, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Mile widziane są też pomysły innowacyjne, a także wykorzystujące zasoby kulturalno – społeczne, historyczne lub przyrodnicze obszaru Lokalnej Grupy Działania.
  Bursztynowy Pasaż rozpocznie nabór wniosków 13-go a zakończy 28-go lutego.

  Klëka Radia Kaszëbë, 05.02.2018 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole  Back to Top ↑