Mieszkańcy Gminy Linia czytają bajki La Fontaine’a