Słuchaj Radia Kaszebe
  DD Kaszuby SAM_5323

  Opublikowano 21 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Môrcën Hòrała – môlowé sprawë wôżniészé jak pòlitika

  Pòwstało Parlameńtarné Karno Drëchów Gdinie i Môłégò Trzëgardu. Jegò przédnikã je Môrcën Hòrała, a co wôżné – w jegò régach to dô lëdzy z rozmajitëch pòliticznëch òpcjów.

  „Wëapartnienié taczégò prawie terenu mô swòje ùzasadnienié” – przekònywôł Hòrała. Jidze ò S6 i tzw. Kaszëbsczi Szpùr jaczi prowadzy z Trzëgardu do Słëpska.

  Jegò zadanim mô bëc realizowanié nôwôżniészich, przede wszëtczim jinfrasztrukturowëch tôklów. 11 gromicznika pòsélc Môrcën Hòrała ògłosył pòwstanié Karna i stôł sã jegò przédnikã. Òkróm niegò do grëpë nôleżi Dorota Arcyszewskô Mielewczik i Janusz Śniadek z Prawa i Sprawiedlëwòscë, Platfòrmã reprezeńtëje midzë jinyma Kadzmiérz Plocka, je téż przedstôwca Nowoczesny. Kòżdémù zanôlégô na tim, cobë bëlno służëc mieszkańcóm, stądka më sã dogôdelë wëżi pòdzélów – gôdôł na naji antenie Môrcën Hòrała. Syg Karna to Gdiniô, Reda, Rëmiô i Wejrowò, a téż przëlégającé administracjowé jednostczi. Wëapartnienié taczégò prawie terenu mô swòje ùzasadnienié – przekònywôł Hòrała. Te pòspólné sprawë to midzë jinyma droga S6, a kònkretno tzw. Kaszëbsczi Szpùr jaczi prowadzy z Trzëgardu do Słëpska. Ji bùdacjô w terminie stanãła pòd merkã zapitaniô. Òb czas terôczasny kadencje pòjawiłë sã wiadła ò niemòżlëwòce wëkònaniô ti sztrategiczny jinwesticje. Pòliticë Prawa i Sprawiedlëwòscë brónią sã gôdającë, że planowónô S6 ju rëchli nie dosta finansowégò zapleczô. Terô to mô bëc jeden z przédnëch pòspólnëch célów pòsélców z tegò terenu. Òkróm tegò mają ùprawic sytuacjã banowiznë na dzélu midzë Trzëgardã a Kòscérzną, rozwij Wòjnowi Mariniznë, czë zając sã drogą OPAT. Parlameńtarné Karno Drëchów Gdinie i Môłégò Trzëgardu zrzesziwô na dzysô sédmë pòlitików i rôczą zajinteresowónëch z rozmajitëch òpcjów do wespółtwòrzeniô tegò cała.

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole  Back to Top ↑