Słuchaj Radia Kaszebe

  Opublikowano 11 sierpnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Naja Szkòła – tradicjowé wôrtnotë, mòderné ùmiejãtnotë

  Naja szkòła – priwatnô dwajãzëkòwô szkòła we Wejrowie, w jaczi òd séwnika sã zaczną lekcje zachãcywô do zapisywaniô swòjëch dzôtków do klasów I-IV spòdlëczny szkòłë i przedszkòlnëch karnów.

  „Dzeckò mùszi sã naùczëc kòrzëstac z technologiów, cobë nie bëło tak, że je dostnie i zabądze ò całim swiece.” – klarëje rolã nôrzãdłów Google w placówce szkólnô Édita Jónkòwskô-Germk.

  W mùrach placówczi mdą miałë leżnosc zanurzëc sã w kaszëbsczim jãzëkù i kùlturze, le téż dobëc ùmiejãtnotë w òbrëmienim òdpòwiedzalnégò kòrzëstaniô z móbilnëch technologiów, pòtkac  sã z czekawima lëdzama i swòje taleńtë rozwijac. Wiôldżi cësk më dôwómë na ùczbã cëzëch jãzëków – òsoblëwie anielsczégò, jaczégò znajemnota je mùszebnô w dzysdniowim swiece – przekònywała w aùdicje Na widnikù Kaszëbë Édita Jónkòwskô-Germk, anglistka w Naji Szkòle.

  Kòżdi ùczniôk, jaczi na zôczątkù séwnika zacznie ùczbã we wejrowsczi placówce dostnie móbilné ùrządzenié, na jaczim mdze wëkònywało dzél swòjëch dokazów. Miast czasochłonnëch domôcëch zadaniów pedagògicznô kadra bédëje jindidiwuané pòdchôdanié i doskònalenié ùmiejãtnotów nômłodszich. Chãtny do zapisaniô swòjégò dzecka do ti mòderny szkòłë mògą ju to zrobic. Wicy wiadłów wa nalézeta na stronie najaszkola.eu.

  Na Widnikù Kaszëbë, 10.08.2017

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑