Słuchaj Radia Kaszebe
  NW Kaszëbë

  Opublikowano 28 lipca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Namerkôny pò pòlskù

  “Namerkôny” – pòwiesc Artura Jabłońsczégò przedolmaczonô na pòlsczi. Aùtorã dolmaczënkù je Róman Drzéżdżón. Wëjimk mòże ju przeczëtac na jegò blogù.

  „Namerkôny” pòwiôdô ò stegnie przédnégò bòhatérë – Amandusa do nalézeniô swòji juwernotë. Zmianë w Eùropie, demòkratizacjô Pòlsczégò Państwa, nôrodnô òdroda Kaszëbów – to je kòntekst, w jaczim je òsadzonô historiô. W ksążce nalézemë aùtobiografné wątczi, taczé jak pòwstanié Radia Kaszëbë, czë dzejalnosc w sztrukturach kaszëbsczich òrganizacjów. W ksążce faktë miészają sã z fantastiką, a wszëtkò òpisóné je w apartnym pisënkù, jaczi òdpòwiôdô bëlôcczim zwãkóm. Przełożenié dokazu zajãło dolmaczérze rok. Dzãka pòlsczi wersje ten wôżny dlô dzysdniowi patrijotny rësznotë tekst mô trafic do donëchczas niezajinteresowónëch òdbiérców. Róman Drzéżdżón na naji antenie przekònywô, że to je cwëk dolmaczëc taką kaszëbską lëteraturã i pòwiôdô, jak to je dolmaczëc na pòlsczi tak baro „rëbacczi” tekst.

  Jesz ni ma mòżlëwòtë przeczëtaniô całoscë, wëjimczi są ju przistãpné.

  Pëtanié ò cwëk taczich dolmaczënków nie bëło tôklã dlô najégò gòsca, jaczi wié, docz i do kògò to je.

  Na Widnikù Kaszëbë, 27.07.2017

   

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑