Klëka 2019.04.09 (CSB)

Adam Hebel 9 April 2019

  • Kùńc z pòdtopieniama w gminie Parchòwò dzãka rozbùdowie deszczowi karnôlizacje.
  • Szkólny kaszëbsczégò sã mògą zapisywac na kònferencjã w Słëpskù – „Film ò Kaszëbach. Nôrzãdło robòtë i zôbawa w szkòle”.
  • Nożnô bala w całi gminie Lëzëno – zaczął sã nabiér na dodôwkòwé zajmë dlô ùczniaków spòdlëcznëch szkòłów.

WTÓRK, 9 aprila

  • Kùńc z pòdtopieniama w gminie Parchòwò dzãka rozbùdowie deszczowi karnôlizacje

Kùńc z pòdtopieniama w gminie Parchòwò w bëtowsczim krézu. Bùdinczi i pòla pò szlagach òchroni systema òdprowadzywaniô òpadowëch wòdów. Gmina gò pòstawi na terenach niskò pòłożonëch. Wòda mdze szła do retencjowégò zbiérnika przë Dólny sztrase. On mô zmiescëc wnet 1 tës kùbikmétrów deszczówczi – gôdô wójt gminë Parchòwò Andrzéj Dołãbsczi. Systema karnôlizacje deszczowi miôł pòwstac ju łoni, òpóznienia to je efekt tôklów z wëbranim wëkònywacza robòtów. Kùńc kùńców za robòtã mô przińc 700 tës zł i sã skùńczëc w séwnikù.

  • Szkólny kaszëbsczégò sã mògą zapisywac na kònferencjã w Słëpskù – „Film ò Kaszëbach. Nôrzãdło robòtë i zôbawa w szkòle”

Jak wëzwëskac Film ò Kaszëbach jakno nôrzãdło robòtë i zôbawë w szkòle – szkólny kaszëbsczégò sã mògą doznac na pòtkanim w Słëpskù. To mdze 25 aprila, mòże sã jesz zapisac.
Metodiczną kònferencjã dlô szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka òrganizëją: Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié i Jinstitut Pòlonysticzi Pòmòrsczi Akademie w Słëpskù. Na plenarnëch wëkładach mdze gôdka ò „Filmach pò kaszëbskù i ò Kaszëbach” ë projechce Wirtualne Kaszuby. Pioter Zatóń rzecze téż ò robòce przë filmie – òd ùdbë do realizacje. Zaplanowelë téż czile warkòwniów dlô szkólnëch. One mdą pòswiãconé métlóm gôdaniô z bòhatérą filmòwégò repòrtażu, przërëchtowaniô scenarnika i technicznym aspektóm realizacje filmów. Kònferencjô mdze 25 aprila w Pòmòrsczi Akademie w Słëpskù – òd 9:00 do 3:00. Zgłoszenia są przëjimóné do 23 aprila. Sygnie napisac mejla na adresã edukacja@kaszubi.pl.

  • W Pòmieczënie delë do ùżëtkù môl do rekreacje i pòstawilë przë nim drogãPòwstałë dzãka ùdëtkòwieniémù zwëskónémù – przez Môlowé Rëbacczé Karno Kaszëbë.

Gôdka ò jezdnie i chòdniszczu z betonowi kòstczi co parłãczi sztrasë Kartëską i Szpacérową. Przë ni pòwstôł plac do czwiczeniów na swiéżim lëfce – gôdô wójt Przedkòwa Andrzéj Wërzëkòwsczi. Przë leżnoscë zagòspòdarzëlë téż błotkò, co mdze miało téż procëmògniową fąkcjã. Za jinwesticjã w Pòmieczënie przëszło 800 tës zł. Wnet 40% szło z eùrodëtków jaczé szłë dlô gminë Przedkòwò z LGR Kaszëbë.

  • Nożnô bala w całi gminie Lëzëno – zaczął sã nabiér na dodôwkòwé zajmë dlô ùczniaków spòdlëcznëch szkòłów

W gmine Lëzëno ògłosëlë nabiér na zajmë nożny balë dlô ùczniaków spòdlëcznëch szkòłów. To dodôwkòwi bédënk dlô młodëch fanów te spòrtu. Na trenindżi nie mdą darwelë dojéżdżac. Trenérowie mdą je prowadzëlë w Barłominie, Sychòwi, Kãbłowie, Zélewie, Lëzënie i Wëszëcënie. Zajmë są bezpłatné, w pòpôłnia rôz na tidzéń – zanôléżno òd szôłtëstwa we wtórczi, strzodë abò czwiôrtzi. Plan to mòże nalézc na faaccebookòwim profiluu i na jinternetowi stronie Gminowégò Ostrzódka pòrtu Rekreacje i Turisticzi w Lëzënie.

  • Jastrowi Kermasz mdze – w ten wikeńd w Gdinie.

Organizëje gò Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë i Gdińsczi Part KPZ. To mdze kermasz rãkòdzeła, etnodesignu i produktów nôrodny kùchnie bédowónëch przez KGW ze Sasëna i Dãbògòrza. Stojiszcza mdą ôpen 13 i 14 aprila òd 10 do 5:00. Cobë sã przërëchtowac do Jastrów sygnie przińc w tim czasu do Kaszëbsczgò Fòrum Kùlturë przë al. Marszôłka Piłsudsczégò 18 w Gdinie.

Klëka CSB

Jinfòrmacje z òkòlégò, kraju i swiata

More infoCurrent track

Title

Artist

Background