Słuchaj Radia Kaszebe
  Kasz.-pol. tłumaczenia

  Opublikowano 29 maja, 2017 | przez Marcin Szczepański

  Pomorscy samorządowcy przyjęli Kartę Samorządności

  Przëjãcé Kôrtë Samòrządnoscë to je brzôd piątkòwégò zjôzdu wójtów, bùrméstrów i prezydeńtów gardów we Gduńskù. Leżnoscą do pòtkaniô béł przëpôdający w sobòtã Dzéń Teritorialnégò Samòrządu. Kôrta to je procëmstawienié dlô rëmnëch zmianów jaczé na nôniższim szczeblu wëszëznów planëje wprowadzëc rząd. W strëmiannikù Kôrtã przëja Zrzesz Pòlsczich Gardów, terô jednogłosno pòmòrsczi samòrządarze. Jak gôdelë – stwòrzenié samòrządów to bëła nôbarżi ùdónô refòrma pò zmianie ùstroju i kòżdé kómbinowanié przë ni dô lëchi efekt gminóm i jich mieszkańcóm. Prżédnik PiS sã wëcopôł prôwdac z wprowadzeniô tzw. nazôtny dwakadencjowòscë le w Kôrce bëło pòdsztrichniãté, że zagróżbów je wicy. – Wëpłókiwanié kòmpetencjów samòrządów czë zmianë w welowny òrdinacje rodzą niegwësnosc przińdnotë samòrządów – wërechòwiwôł pòmòrsczi marszôłk, Mieczisłôw Struk. Kòżdi rok òb czas swiãta samòrządarze tradicjowò wëznacziwają so téż cele na przińdnotã. – W kònteksce mòżlëwi rewòlucje w samòrządach to mdze wôżnô nié le skùtecznosc w dostôwanim dëtków – gôdôł prezydeńt Gduńska Paùel Admòwicz. Dzéń teritorialnégò samòrządu je fejrowóny 27 maja na wdôr pierszich samòrządowëch welacjów z 1990 rokù.

  Przyjęciem Karty Samorządności zaowocował w Gdańsku piątkowy zjazd wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Okazją do spotkania był przypadający w sobotę Dzień Samorządu Terytorialnego.

  Karta jest wyrazem sprzeciwu wobec szeroko zakrojonych zmian, jakie na najniższym szczeblu władzy planuje wprowadzić rząd. W marcu kartę przyjął Związek Miast Polskich, teraz jednogłośnie pomorscy samorządowcy. Szczegóły przybliży Marcin Szczepański.

  Foto: pomorskie.eu/Regionalne obchody Dnia Samorządu Terytorialnego/Sławomir Lewandowski

  Klëka Radia Kaszëbë, 29.05.2017

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone

  Tagi:
  Back to Top ↑