Słuchaj Radia Kaszebe
  Gdiniô

  Opublikowano 15 marca, 2017 | przez Sylwia Bartosik

  Ponad 3 mln zł otrzymała Gdynia na rozwój usług społecznych

  Umowę w sprawie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego podpisali przedstawiciele samorządów: miejskiego i województwa pomorskiego.

  W projekcie ma uczestniczyć 331 mieszkańców Gdyni. Będą to: dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, młodzież i młodzi dorośli usamodzielniający się po opuszczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Głównym założeniem jest zintegrowanie i dopasowanie usług do konkretnych przypadków i potrzeb. M.in. powstać ma Klub Rodzica, Centrum Usług Społecznych, organizowane będą grupy samopomocy, zmodyfikowana zostanie oferta placówek wsparcia dziennego.

  W dofinansowanym programie Gdynię reprezentują Laboratorium Innowacji Społecznych i Zespół Placówek Specjalistycznych. Do współpracy przystąpiło dziewięć gdyńskich organizacji pozarządowych, specjalizujących się w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

  Klëka Radia Kaszëbë, 15.03.2017

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole  Back to Top ↑