Słuchaj Radia Kaszebe
  Zjazd Kaszubów

  Opublikowano 4 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Prezydeńt Andrzéj Duda sã pòjawi na Zjezdze Kaszëbów

  To ju gwës – gòscã Swiatowégò Zjôzdu Kaszëbów w Lëzënie bądze prezydeńt Andrzéj Duda. Głowa państwa w sobòtã weznie ùdzél w przemarszu i przëwitanim ùczãstników na przédnym placu wëdarzeniô.

  Kancelariô pòcwierdzëła ten beszit we wtórk. To mdze pierszi rôz, czej Andrzéj Duda sã pòjawi na Zjezdze, jakno prezydeńt. Slédny rôz na ti rozegracje we Wiôldżi Wsë béł jegò pòprzédca, Bronisłôw Kòmòrowsczi. Wizyta nôwëższégò państwòwégò ùrzãdnika mdze dérała tëli, wiele òficjalny dzél Zjôzdu zaczãti Mszą swiãtą. Przédnik lëzyńsczégò partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô pòdszrichiwô ùroczësti charaktér rozegracje.

  Przëwitanié zéńdzonëch na môlu krótkò spòrtowi halë mdze krótkò przed 2:00. W rozriwkòwim dzélu më ùczëjemë m. jin. Werónkã Kòrtas, Fucus czë Kaszëbsczégò Jidola. Spòrtowi akceńt, òkróm turnieru baszczi to mdą rozgriwczi w nożną balã i pòkôzk bùczczi. Mùzykalny charaktér wsë mdze pòdsztrichniony akcją Pòspólné Kaszëbów Spiéwanié.

  Klëka Radia Kaszëbë, 04.07.2018

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone

  Tagi:


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑