Słuchaj Radia Kaszebe
  Sport

  Opublikowano 6 marca, 2018 | przez Pioter Szëca

  Szëmón Sajnok – dobéł złoti medal Mésterstwów Swiata

  Dobéł złoti medal Mésterstwów Swiata w Nederlandach w sobòtã, a w pòniedzôłk sã chwôlëł nim w domôcëch Kartuzach.

  – Czej ten diameńt mdze jesz òszlifòwóny tej Szëmón mòże zdominowac tã discyplënã na lata lateczné – taksëje Wiesłôw Hërsz, czerownik kòlarsczi sekcje Cartusie Kartuzë.

  Pòchôdający z tegò gardu Szëmón Sajnok dobéł na mésterstwach w omnium, to je kòlarsczim wielebòju na torze. To je nôwikszô zwënéga w jegò kariérze. Młodi kòlôrz na kònferencje w Ùrzãdze Gardu przëbôcziwôł midzë jinyma że to w Kartuzach sã zacza jegò miłota do kòlarstwa. Szëmón Sajnok mô dopiérze 21 lat i czile zachtnëch sukcesów na kòńce. Òb czas kònferencje spòrtówc wiele razë pòdsztrichiwôł że je bùszny z tegò że òn je Kaszëba. Òbiécôł że sã naùczi bëlno gadac pò kaszëbskù, bò terô znaje le pôrã słowów.

  Klëka Radia Kaszëbë, 06.03.2018

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone

  Tagi:


  O zespole  Back to Top ↑