Słuchaj Radia Kaszebe
  Nauka

  Opublikowano 23 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Sztudéra nalôzł nôstarszi znóny tekst ò apartnoscë kaszëbiznë

  Sensacjowé òdkrëcé w Nederlandach – młodi sztudéra nalôzł nôstarszi znóny tekst ò kaszëbsczim jakno apartnym jãzëkù.

  – Tekst z 1603 rokù wëzbiwô naju wątplëwòtów – ùczałi ju dôwno wiedzelë że kaszëbsczi to je òsóbny jãzëk – cwierdzy Macéj Bańdur.

  Pòchôdô z 1603 rokù, jegò titel to Thesaurus Polyglotus, jegò aùtór Heronymùs Megiser òpisywôł znóné so jãzëczi, w tim lëtewsczi, jaczi béł témą sympòzjum na Lejdzczim Ùniwersytece. Szczestlëwie sã złożëło, że profesór ze XVII stalata zakwalifikòwôł gò do słowiańsczi familie, dzãka czemù spòmniôł ò jinëch mòwach Słowianów na ti sami stronie. Czëstim przëpôdkã prawie strona, dze figùrëje kaszëbsczi jãzëk bëła pòkôzónô na prezentacje dlô sztudérów lingwisticzi. I czëstim przëpôdkã strzód nich je Kaszëba Macéj Bańdur, jaczi zarô zmerkôł, że kaszëbsczi jãzëk je òpisóny jakno apartny ò 180 lat rëchli niżle nama sã wëdôwô. Relacjonëje sensacjowé òdkrëcé Macéj Bańdur. Dodôwô, że mùszimë pamiãtac, co 17-stalatny lingwista òpisywôł kaszëbiznã czej òna wëstãpiwa na szerszim jak dzysô terenie, bò ùżiwónô bëła téż pòwszédno w òkòlim Słëpska, a jesz dali – dogadac sã mógł w Darłowie, Sławnie, a mòże i Kòszalënie. Sztudéra lingwisticzi je dbë, że w archiwach w zôpadny Eùropie to mòże nalézc jesz wiele tekstów jaczé òpisywają kaszëbsczi jãzëk sprzed pôrãset lat.

  Klëka Radia Kaszëbë, 23.05.2017

  Udostępnij: Share on Facebook136Share on Google+0Print this pageEmail this to someone

  Tagi:


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑