Słuchaj Radia Kaszebe

    Co słychać? „Rutki”

    Klëka 2013.11.12

    13 listopada, 2013 | przez n.landowska

    Méstrowie Kaszëbiznë nôdgrodzeni – dobiwcówie òstalë wëbróny w ju 12-ti edicje kaszëbsczégò diktanda. Ùpãmiãtnilë zabôczoną historiã Kaszëb ë Bëtowa. Dzãka    Back to Top ↑