Słuchaj Radia Kaszebe
  Kaszëbë

  Opublikowano 13 października, 2017 | przez Anna Cupa-Dziemińska

  Ùmarł jeden òd nôbëlniészich jãzëkòznajarzów prof. Édwôrd Bréza

  Ùmarł jeden òd nôbëlniészich jãzëkòznajarzów prof. Édwôrd Bréza. Béł 85 lat stôri. To béł profesór Gduńsczégò Ùniwersytetu, hònórny òbëwatél Kòscérznë, Dzemión i Lëpùsza.

  – Tak tedë ò profesorze gôdelë redachtór Dariusz Majkòwsczi i wójt Lëpùsza Mirosłôw Ebertowsczi.

  W jegò ùróbkù je wicy jak 2 200 ksążkòwëch i gazétnëch pòzycjów. Profesór Bréza sã zajimôł colemało badérowanim kaszëbsczégò jãzëka i ònomastiką – to je gwôsnyma pòzwama jak nôzwëstka czë pòzwë môlëznów. Pòchôdôł z Kaliszza w gminie Dzemiónë, a spòdlëczną szkòłã mô skùńczoné w sąsednym Lëpùszu. Tu łońsczégò rokù dostôł hònórné òbëwatelstwò gminë. Łoni na ùroczëznach daniô hònórnégò òbëwatelstwa gminë Lëpùsz profesór Bréza spòminôł swòje drãdżé dzecné lata, czej piechti szedł z Kalisza do szkòłë w Lëpùszu. Profesór Bréza miôł wiele wôżnëch ùczałëch stanowiszczóé, w latach 2008-2010 to béł prowadny Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Jegò nôwôżniészé pùblikacje to: „Toponimia powiatu kościerskiego”, „Nazwiska Pomorzan” i wëdónô wëcmanim z profesorã Trédrã „Gramatyka Kaszubska”.

  Klëka Radia Kaszëbë, 13.10.2017

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone
  Back to Top ↑