Słuchaj Radia Kaszebe
  Wejrowò

  Opublikowano 15 marca, 2017 | przez Marcin Szczepański

  We Wejrowie chcą stwòrzëc pùblikacjã ò historie tenisa

  Przëdadzą sã òdjimczi, widokówczi, a nawet spòminczi – we Wejrowei òni szëkają za pamiątkama pò tamtészich tenisowëch kòrtach. Òne mają zbògacëc twòrzoną pùblikacjã ò historie tegò spòrtu w miesce.

  – To je baro czekawi elemeńt historie gardu, jaczi donëchczas sã nie dożdôł rzetelnégò òbrobieniô – gôdô ùdbòdôwôcz i redachtór pùblikacje Michôł Jelińsczi.

  Mònografiô òbònionô òbrôzkama i òdjimkama pòwstôwô z leżnoscë 80-ti roczëznë pòstawieniô òbiektu. Òbrôzków to równak wiele nie dało, temù ùtwórcowei pùblikacje proszą ò pòmòc. – Nôbarżi wôrtné mdą òdjimczi z latów 40, 50 i 60, le ë rôd przëjimiemë kòżdą pamiątkã. Pamiątczi jaczé sã tikają wejrowsczich tenisowëch kòrtków to mòże halac do kùńca séwnika do Wëdzélu Kùlturë, Promòcje i Spòlëznowëch Sprawów Ùrzãdu Gardu Wejrowa.

  Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

  Klëka Radia Kaszëbë, 15.03.2017

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone
  Back to Top ↑