Słuchaj Radia Kaszebe

  Opublikowano 8 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Mirosłôw Kùklik – zdënk z mòrzim i Florión Cenôwa

  Jaż trzë pòstacje są ùczestniwóné w nôblëższim czasu w Mùzeùm Pùcczi Zemie. Strzód nich jeden wôżny dlô Pòlôchów, dwùch – dlô Kaszëbów.

  Jednym z nich je Józef Chełmòwsczi, artista i lëdowi filozófa z pôłniowëch Kaszëb, jaczégò rok fejrëje Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, a pùcczé mùzeùm rôczi do pòznaniô jegò dokazów. Ju witro zacznie sã za to fejrowanié Zdënkù Pòlsczi z Mòrzim.

  Generôl Halér 10 gromicznika 1920 rokù w Pùckù zaczął to wëdarzenié. Cësniãcé piestrzeniów w zôtór miało symbòlizowac dobëcé Bôłtu przez twòrzącé sã Pòlsczé Państwò.

  – „Dokôz ni mô blós ùczałégò charakteru i kòżdégò mòże zajinteresowac” – przekònywôł na naji antenie Mirosłôw Kùklik, direchtór Mùzeùm Pùcczi Zemie.

  Nimò kòntrowersjów zrzeszonëch z zachòwanim jegò armie na Kaszëbach i niedobrima spòminkama z tegò cządu to ùroczësté wëdarzenié je fejrowóné przez môlowé strzodowiszcza i pòdsztrichiwô wôżną rolã Pùcka w mariniznie. Witro ò 11:00 w parafialnëch bùdinkach mdze pierszô ùczałô kònferencjô òrganizowónô przez Towarzëstwò Ùpiãksziwaniô Pùcka. Ùczałim wëdarzenióm mdze téż towarzëc prezeńtacjô periodikù jaczi òpòwiôdô ò historie midzëwòjnia. Ò 2 pò pôłnim mdze òdemkniãcé wëstôwkù Òrszule Dulewicz, marinistny malôrczi w Kamienicë, gòdzënã pózni w radnicë pòsobnô kònferencjô. Prawie tam lëdze zapòznają sã z zamkłoscą Zapisków – leżnoscowégò periodikù. Nowiną w latosym fejrowanim Zdënkù Pòlsczi z Mòrzim je rekònsztrukcjô pierszégò rejsu pòd pòlską banderą. 11 gromicznika ò 1 pò pôłnim na sztrądze we Wiôldżi Wsë mdze zajinscenizowóné przejachanié bôtã z Halerã na pòkładze, chtërnégò przewiózł Jakób Mëslisz.

  Drëgą témą je 200 roczëzna ùrodzeniô Floriana Cenôwë. Z tim mdą zrzeszoné kònferencje i pòtkania jaczé mają ùpamiãtnic człowieka, jaczi nawet dzysô dlô wiele lëdzy bë béł za baro radikalny i nastawiony na przińdnotã. Jegò zasłëdżi dlô lëteraturë i pismieniznë są równak wiôldżé i to je nôwëższi czas cobë w Sławòszënie przë wjôzdach do môlëznë pòjawiłë sã beszitë ò bëlnym mieszkańcu. Ò tim më jesz na naji antenie mdzemë gadac.

  Dobri Dzéń Kaszëbë, 08.02.2017

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑