Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 17 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.02.17 (csb)

  • Môlowé sprawë wôżniészé jak pòliticzné pòdzéle – pòwstało Parlamentarné Karno Drëchów Gdinie i Môłégò Trzëgardu.
  • Ùmarł dr Janusz Kòwalsczi – architekt, gazétnik, regionalësta. Béł 92 lata stôri.
  • Przeńdzenié òd rëbacczich wsów do ùzdrowiszczów – je òpisóné w ksążce Grétë Abramòwicz pt. „Natchnieni morzem… Władysławowo – ludzie i ich historie”.

   


  PIĄTK, 17 gromicznika

  • Môlowé sprawë wôżniészé jak pòliticzné pòdzéle – pòwstało Parlamentarné Karno Drëchów Gdinie i Môłégò Trzëgardu.

  Jegò zadanim mô bëc realizowanié nôwôżniészich, przede wszëtczim jinfrasztrukturowëch tôklów. 11 gromicznika pòsélc Môrcën Hòrała ògłosył pòwstanié Karna i stôł sã jegò przédnikã. Òkróm niegò do grëpë nôleżi Dorota Arcyszewskô Mielewczik i Janusz Śniadek z Prawa i Sprawiedlëwòscë, Platfòrmã reprezeńtëje midzë jinyma Kadzmiérz Plocka, je téż przedstôwca Nowoczesny. Kòżdémù zanôlégô na tim, cobë bëlno służëc mieszkańcóm, stądka më sã dogôdelë wëżi pòdzélów – gôdôł na naji antenie Môrcën Hòrała. Syg Karna to Gdiniô, Reda, Rëmiô i Wejrowò, a téż przëlégającé administracjowé jednostczi. Wëapartnienié taczégò prawie terenu mô swòje ùzasadnienié – przekònywôł Hòrała. Te pòspólné sprawë to midzë jinyma droga S6, a kònkretno tzw. Kaszëbsczi Szpùr jaczi prowadzy z Trzëgardu do Słëpska. Ji bùdacjô w terminie stanãła pòd merkã zapitaniô. Òb czas terôczasny kadencje pòjawiłë sã wiadła ò niemòżlëwòce wëkònaniô ti sztrategiczny jinwesticje. Pòliticë Prawa i Sprawiedlëwòscë brónią sã gôdającë, że planowónô S6 ju rëchli nie dosta finansowégò zapleczô. Terô to mô bëc jeden z przédnëch pòspólnëch célów pòsélców z tegò terenu. Òkróm tegò mają ùprawic sytuacjã banowiznë na dzélu midzë Trzëgardã a Kòscérzną, rozwij Wòjnowi Mariniznë, czë zając sã drogą OPAT. Parlameńtarné Karno Drëchów Gdinie i Môłégò Trzëgardu zrzesziwô na dzysô sédmë pòlitików i rôczą zajinteresowónëch z rozmajitëch òpcjów do wespółtwòrzeniô tegò cała.

  • Ùmarł dr Janusz Kòwalsczi – architekt, gazétnik, regionalësta.

  Béł 92 lata stôri. Smùtny beszit je pòdóny na facebookòwim profilu Pòmeranie i Pòmòrsczi Metropòlitalny Banowiznë. Prawie dr Janusz Kòwalsczi to béł wiôldżi przëstojnik òdbùdowaniô kòkòszkòwszi lënie ze Gduńska na westrzédné Kaszëbë. Pòwstanié PKM to bëło zjiscenié jegò brzątwieniów. Ju w 50-tëch latach na łamach Kòntrastów dr Kòwalsczi nawòłiwôł do ùtwòrzeniô we Gduńskù Ùniwersytetu. Pùblikòwôł téż artikle w Bôłtëcczim Dzénnikù, Głosu Ùbrzegù i Pòmeranie. Na facebookòwim profilu ti gazétë czëtómë, że z jegò jinicjatiwë na łamach cządnika pòjawił sã cykel artiklów ò karnach piesnie i tuńca, a w 9 numrze w 2015 rokù pòkôzôł sã slédny w tim pismionie wëwiôd z Kòwalsczim. To òn zajinicjowôł czôłenkòwé spłiwë „Szlachama Remùsa” w 80-tëch latach.

  • Przeńdzenié òd rëbacczich wsów do ùzdrowiszczów – je òpisóné w ksążce Grétë Abramòwicz pt. „Natchnieni morzem… Władysławowo – ludzie i ich historie”

  Nowô pòzycjô wëdôwiznë Òskôr ze Gduńska pòkazywô historiã Wiôldżi Wsë w cządze zôczątkù jistnieniô II RP. Ten czas, baro lëchò zapamiãtóny przez spòlëznã miôł równak wiôldżi cësk na gòspòdarczi rozwij ùbrzégù. Pierszi rôz czëtińcowie z ksążką sã mòglë zapòznac 11 gromicznika, data nie bëła przëtrôfkòwô – gôdôł w aùdicje Na widnikù Kaszëbë Tomôsz Czapla z wëdôwiznë Òskôr. To i jiné wëdarzenia są òpisóné na kôrtach ksążczi Grétë Abramòwicz i òbònioné anegdotama z tegò cządu. Ksążka to je téż tcza òddónô tima chtërny doprowadzëlë do zmianë charakteru kaszëbsczégò ùbrzégù. W tim karnie sã nalezlë Pòlôszë taczi jak ni mający dobri sławë gen. Halér, le téż Kaszëbi, na przikłôd Aùgùstin Necel, czë Jakób Mëslisz. Ksążka je do kùpieniô na stronie Lëteracczi Maszoperie. Całą gôdkã z widnikòwim gòscã Tomszã Czaplą to mdze mógł òbezdrzec na radiokaszebe.pl.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑