Dziennikarz: M. Junak

Strona: 4

W gminie Puck będą organizować szkolenia i warsztaty dla bezrobotnych. Samorząd pozyskał dofinansowanie na aktywizację zawodową 50 osób. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i pokryją 95 procent kosztu szacowanego na blisko 700 tys zł. Wsparcie mają otrzymać osoby długotrwale bezrobotne i bierne zawodowo – mówi wójt gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk. Projekt obejmie 50 osób […]

W gminie Kosakowo mogą się zgłaszać chętni do pomocy przy organizacji Wigilii dla samotnych. We wtorek w Pierwoszynie odbędzie się spotkanie organizacyjne. Wigilijny, wspólny posiłek planowany jest na 24 grudnia w Domu Kaszubskim w Dębogórzu. – Już teraz zapraszamy wszystkich, którzy ten szczególny dzień chcieliby spędzić w towarzystwie – mówi Konrad Józef Grygowski, Dyrektor Kosakowskiego […]

Nie ma zgody mieszkańców gminy Puck na oddanie części terenu miejskiemu samorządowi Pucka – wynika z podsumowania gminnych konsultacji. Chodzi o 604 hektary okalające Puck w obrębach ewidencyjnych: Brudzewo, Błądzikowo, Połczyno i Żelistrzewo. – Kilka tysięcy mieszkańców wypowiedziało się w naszych konsultacjach, większość była przeciw ich oddaniu miastu – mówił w audycji Dzień Dobry Kaszuby […]

Na szkoleniach w Luzinie jutro i pojutrze będzie się można przygotować do konkursów o dofinansowanie na założenie i rozwój firmy. Przeprowadzi je Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”. Stowarzyszenie obejmuje swoim zasięgiem gminy Szemud, Linia, Luzino i Łęczyce. Udział w szkoleniu ma znaczenie przy ocenie wniosku o wsparcie. – Odbędą się 20 i 21 listopada – […]

W Wejherowie nie będzie już zniżek dla emerytów i rencistów w podatkach od nieruchomości. Uchwałę Rady Miasta w tej sprawie uchyliła Regionalna Izba Obrachunkowa. To państwowa jednostka kontrolująca finanse samorządów. Po raz pierwszy zakwestionowała niższe stawki przyznawane w Wejherowie emerytom i rencistom od początku lat 90-tych. W uzasadnieniu napisano, że „rada gminy nie może różnicować […]

Już 25 tysięcy osób zgłosiło prośbę o przyznanie świadczenia uzupełniającego w województwie pomorskim. Od początku września ZUS przyjmuje wnioski o tzw. “500+ dla niepełnosprawnych”. Świadczenie przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. – Żeby je otrzymać trzeba spełnić kilka kryteriów, w tym dochodowe – mówił w audycji Dzień Dobry Kaszuby Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS. […]

W Rumi wprowadzają jednolitą stawkę za wywóz śmieci. – Od marca wszyscy mieszkańcy będą mieli obowiązek segregować odpady, a opłata wyniesie 32 zł od osoby – poinformował na naszej antenie dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Stanisław Pogorzelski wyjaśniał w audycji Dzień Dobry Kaszuby powody zmian. Dla mieszkańców Rumi segregujących odpady oznaczają one podwyżkę o ponad sto […]

Można rejestrować swój udział w wydarzeniach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Przyjmowane są też jeszcze zgłoszenia partnerów. 12 edycja rozpocznie się 18 listopada pod hasłem „Biznes bez barier”. To cykl różnorodnych wydarzeń: warsztatów, szkoleń czy spotkań. – Kierowane są nie tylko do przedsiębiorców – mówi w audycji Dzień Dobry Kaszuby Łukasz Rokicki z Agencji Rozwoju Pomorza. W […]

Zaczynała od współpracy z Teatrem Muzycznym w Gdyni w zakresie obsługi widza, dziś jest bileterką na etacie. 25-letnia Gdynianka z zespołem Downa została zatrudniona na umowę o pracę. – To wspólny sukces nasz i teatru – mówi Paweł Ryta z Fundacji Wspierania Rozwoju Ja Też, której Emilia Kochańska była podopieczną. Fundacja specjalizuje się we wspieraniu […]

W gminie Kosakowo ponownie pytają mieszkańców o ich zdanie na temat uporządkowaniu chaosu reklamowego w przestrzeni publicznej. Jest już projekt tzw. uchwały krajobrazowej. Dotyczy ona zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury oraz tablic i urządzeń reklamowych. Opinie w tej sprawie zbierano już w czerwcu tego roku. Było otwarte spotkanie, a 200 osób wypełniło ankietę. […]


Current track

Title

Artist

Background