Słuchaj Radia Kaszebe

  Opublikowano 21 grudnia, 2016 | przez Adóm Hébel

  Bògùsława Engelbrecht – nôwôżniészi je czas dlô lëdzy

  W robòce wójta wôżny je czas dlô lëdzy i bùdowanié relacjów – przekònywô wójt gminë Lëniô Bògùsława Engelbrecht w pòdrechòwanim pòłowë kadencje. Te dwa lata dałë lepszé drodżi i zaczątk  trendu na fòtowòltajiczné jinsztalacje i òdnôwialné zdroje energie. Równak dërch ni ma bibloteczi.

  „Jô bë chca miec czas sã pòtkac z kòżdim i bùdowac żëczné relacje” – pòdrechòwiwô pòłowã kadencje Bògùsława Engelbrecht.

  Na naszi antenie Bògùsława Engelbrecht gôda téż ò zblëżiwający sã Galë, w jaczi mdą ùczestniony spòrtowi dzejarze. 12 stëcznika më chcemë rzec Bóg zapłac tima jaczi promùją naszã gminã – gôdô wójt. Kòżdégò rokù wiele lëdzy w òbrëmienim kùlturë i spòrtu wëkònywô robòtã, jaczi nie jidze przërechòwac, a jakô bùdëje bëlny òbrôz gminë Lëniô. Całi czas równak żdżą za bùdinkã jaczi bë béł placã pòtkaniô. Gmina nieskùteczno wnioskòwa ò ùdëtkòwienié pòstawieniô bibloteczi. Më mdzemë dali pisac projechtë na ten cél – zapòwiôdô nasz pòrénkòwi gòsc.

  Ùdało sã za to we wespółrobòce z jinyma samòrządama jinsztalowac fòtowòltajikã, pómpë cepła i jiné technologie jaczé wëzwëskiwają òdnôwialné zdroje energie. Do nôwôżniészich drogòwëch jinwesticjów to mòże zarechòwac skrziżowanié w Rosochach.

  Na pëtanié ò nôwikszé tôkle w nowi fąkcje Bògùsława Engelbrecht wskazywô brak czasu. „Jô bë chcała miec czas sã pòtkac z kòżdim mieszkańcã i bùdowac żëczné relacje” – pòdrechòwiwô.

  Dobri Dzéń Kaszëbë, 21.12.2016

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑