Bëtowò

Strona: 8

Wyszukiwarka internetowa jest najczęstszym źródłem informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dlatego Kaszubski Związek Pracodawców nadal organizuje spotkania informacyjne. Najbliższe będą w Bytowie, Przodkowie i Kościerzynie. Chodzi o dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, tworzony przez pracodawców, pracowników i państwo. Od 1 stycznia jest obowiązkowy w średnich firmach zatrudniających od 50. do 249. pracowników, a […]

Rozlicz PIT w Bytowie – zachęca tamtejszy samorząd gminny. Przypomina, że pieniądze z podatku dochodowego trafiają w 38. procentach do budżetu gminy, w której jesteśmy zameldowani lub którą wskażemy jako miejsce zamieszkania. To ile Bytów przeznacza dziennie na pomoc społeczną, bezpieczeństwo publiczne, oświatę czy budowę infrastruktury można sprawdzić dzięki dołączeniu gminnego samorządu do platformy: nacoidamojepieniadze.pl. […]

W trosce o czystsze powietrze – w Bytowie rozpoczął się gminny program wymiany pieców. Pozyskać w nim można finansowe wsparcie na wymianę źródła ciepła zasilanego paliwem stałym. Pomoc udzielana jest w formie dotacji celowej. Wyniesie połowę rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych, są jednak limity. Na przykład na kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę jest 4 […]

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie prowadzi pierwszy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To pieniądze na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Limit środków do rozdysponowania to blisko 400 tys zł. Wsparcie można przeznaczyć na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Można też zapłacić za […]

Powołano ją uchwałą Rady Miejskiej z końca października ubiegłego roku. Ma być organem doradczym burmistrza. Samorząd chce skorzystać z doświadczenia seniorów i pomóc w ich aktywizacji. Prawo do zgłaszania kandydatów na członków Bytowskiej Rady Seniorów mają przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz zarządy osiedli, rady sołeckie, kluby radnych Rady Miejskiej i grupy […]

Stu chętnych, ale tylko 67 miejsc wolnych. W Bytowie Powiatowy Urząd Pracy rekrutuje do programu ”Dźwignia do zatrudnienia”. Jego założeniem jest, by do końca tego roku bezrobotni powyżej 30 roku życia znaleźli zatrudnienie. Program skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych i z najniższymi kwalifikacjami, dlatego zaoferowane zostaną staże, szkolenia i wsparcie doradcze. – Chcemy skupić […]

Zabawy z gliną – to nie tytuł filmu sensacyjnego, a warsztaty plastyczne w Bytowskim Centrum Kultury. W ferie dzieci mogą tam liczyć także na zajęcia z animacji teatralnej, śpiewu i baletu, projekcje filmowe oraz gry i zabawy. Chętnych jest tyle, że nie dla wszystkich starczyło miejsca. Z uczestnikami i prowadzącym warsztaty w Bytowie rozmawiał Piotr […]

Mieszkańcy gminy Bytów mogą bezpłatnie nauczyć się jak wykorzystać zasoby internetu. Zgłoszenia na szkolenia przyjmuje Biblioteka Miejska w Bytowie. Udział jest bezpłatny. Gmina będzie je realizować w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w programie współfinansowanym z unijnych funduszy. Cykl warsztatów z poruszania się w wirtualnym świecie przeznaczony jest do mieszkańców Gminy Bytów powyżej 25 […]

Ma być „Dźwignią do zatrudnienia” – w Bytowie rekrutują bezrobotnych do programu z unijnym dofinansowaniem. Aktywizację zawodową ma w nim przejść 67 osób po 30 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy – czyli osoby po 50, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne czy o niskich kwalifikacjach. Dla każdego bezrobotnego przygotowany zostanie […]

Ostatnia zniszczona ulica w centrum Bytowa będzie wyremontowana. Mowa o ulicy Miłej, na którą samorząd otrzymał przed świętami prawie milion złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. To część rewitalizacji tej części miasta. Na Miłej położona zostanie nowa nawierzchnia. Wzdłuż ulicy przylegającej do parku wyłożony zostanie też nowy chodnik. – Modernizacja ma rozpocząć się po zimie, […]


Current track

Title

Artist