Słuchaj Radia Kaszebe
  Wiôlgô Wies

  Opublikowano 3 lutego, 2017 | przez Sylwia Bartosik

  100 lëdzy sã ju zgłosëło na Biég Jednotë Kaszëbów we Wiôldżi Wsë

  Wnet 100 lëdzy sã zgłosëło ju na Biég Jednotë Kaszëbów we Wiôldżi Wsë. Ju drëdżi rôz gard sã tak włącziwô we fejrowanié swiãta ùstanowionégò na wdôr pierszi pisóny nadczidczi ò naszim nôrodze w papiesczi bùllë z trzënôstégò stalata.

  Tą razą chãtnëch òni rôczą do biégù i marszu na trzech distansach. Nôkrótszi – ùpamiãtniwający datã wëdaniô historicznégò dokùmeńtu – na 1238 métrów je czerowóny do dzecy. Piãc kilométrów to je distans z ùszłégò rokù, je téż dodónô mòżlëwòta przeńdeniô tegò dzéla z czijkama do Nordic Walking. Je téż dóny bôczënk pò łońsczi rozegracje i przërëchtowónô je trasa na 10 km. W tim przëtrôfkù miónkarze zahôkną téż ò sąsadëjącé z Wiôlgą Wsą Chlapòwò. Sztart i meta spòd widokòwi wieżë Dodomù Rëbôka we Wiôldżi Wsë. Biég Jednotë Kaszëbów mdze 18 strëmiannika, to sã ju mòże zgłosziwac przez jinternetową stronã elektronicznezapisy.pl.

  Òrganizatorowie téż zapòwiôdają plasticzny kònkùrs dlô młodzëznë „Më céchùjemë pòrtrét Floriana Cenôwë – bùdzëcela Kaszëbów”. Ùstnym czas mdą ùmiliwac kabaretnicë.

  Klëka Radia Kaszëbë, 03.02.2017

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole  Back to Top ↑