Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 16 grudnia, 2016 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2016.12.16 (csb)

  • Jak wëzwëskac jinternetowé memë w ùczbie ë co zrobic, żebë lekcje kaszëbsczégò nie bëłë nudné – na te pëtania szëkô òdpòwiescë Karno Młodi Didakticë.
  • Całowną programą ùcwiardzywaniô drogów òni sã chwôlą na półmetkù kadencje w gminie Łãczëce.
  • Ò kòlãdowëch tradicjach je ksążka Jiwónë Swiãtosławsczi wëdónô przez K-PZ.

   


  PIĄTK 16 gòdnika

  • Jak wëzwëskac jinternetowé memë w ùczbie ë co zrobic, żebë lekcje kaszëbsczégò nie bëłë nudné – na te pëtania szëkô òdpòwiescë Karno Młodi Didakticë.

  Grëpa jakô fąkcjonëje przë Gduńsczim Ùniwersytece rôczi na pòniedzôłkòwé midzëwëdzélowé wëkładë. Cykel “Kaszëbsczé pëtania” mô za zadanié nalézenié prakticznëch rozrzeszeniów z jaczima sã pòtikają szkólny kaszëbsczégò w dzysdniowi edukacje – gôdôł ò tim na naji antenie Mateùsz Archacczi, nôleżnik Kòła Didaktików. Niedôwno Didakticë zabédowelë trzë scenarniczi ùczbów jaczé wëzwëskiwają zdrzódłowé tekstë òpiarté na legeńdach i brawãdach, chtërne zakłôdają pòznanié historiów przez ùczniaków a pózni stwòrzenié jinternetowëch memów i dramaticzny scenczi. Na dënëdze pòpùlarnoscë lëteraturë i filmù fantasy më chcemë pòkazac, że te mòtiwë jidze nalézc w najëch tradicjowëch tekstach – argùmeńtëją Didakticë. Samò karno zbrzątwiô przińdnëch szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka, le téż sztudérów, jaczi chcą robic jakno szkólny pòlsczégò. Bëtnosc w karnie dôwô nama mòżlëwòtã ùczeniô sã warstatu pedagòga, a równoczasno pòmòc jinyma – rzekł nama Mateùsz Archacczi. Didakticë prowadzą zajmë z pòlsczégò jãzëka dlô sztudérów z Chinów. Młodi Didakticë na Gduńsczim Ùniwersytece òrganizëją téż kùlturalné wëdarzenia taczé jak Kabaretnô Barbórka. Gôdkã z najim gòscã mòże òbezdrzec na radiokaszebe.pl.

  • Całowną programą ùcwiardzywaniô drogów òni sã chwôlą – na półmetkù kadencje w gminie Łãczëce.

  Programa bëła łoni zaczãtô na nôbarżi zurbanizowónëch terenach – gôdô przédnik łãczëcczégò samòrządu Pioter Witbrot. Na ùcwiardzywanié drogów samòrząd w Łãczëcach dôł ju 950 tësący złotëch, pòsobny mëlión wëdô na drëdżi rok. W planach je téż termòmòdernizacjô pôrã gminowëch szkòłów na jaczé to ju są eùrodëtczi dostóné. Termòmòdernizacjô szkòłów w gminie Łãczëce mô bë skùńczonp do kùńca kadencje terôczasnégò samòrządu.

  • Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié wëdało ksążkã Jiwónë Swiãtosławsczi – ò kòlãdowëch tradicjach.

  Ji titel to „Chceta wa lëdze gwiôzdkã widzec? Opowieść o kaszubskich kolędnikach godowych”. W wiele chëczach to sã we wilijny wieczór niecerplëwie i z ùcechą żdże za krëjamnyma przezeblekłima pòstacjama jaczé wedle tradicje mają zagwësnic gòspòdarzóm szczescé i ùbëtk na nowi rok. Fenomen gwiôzdków pòlégô na tim, że to dali są aùtenticzné karna, jaczé dzejają spòntaniczno i realizëją spòlëznową brëkòwnotã swòjëch sąsadów. Ksążka Jiwónë Swiãtosławsczi pòwsta w òpiarcym ò wëwiadë z lëdzama zrzeszonyma z tim òbrzãdã, tam są téż òdjimczi kòlãdników. Òna je wëdónp dzãka ùdëtkòwieniémù Minysterstwa Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë w partnerstwie z Nôrodnym Mùzeùm we Gduńskù.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑