Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 20 grudnia, 2016 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2016.12.20 (csb)

  • 7 Òrmùzdowëch Skrów za 2016 rok dało kòlegium miesãcznika Pòmeraniô.
  • Radio Kaszëbë mô ju 12 lat.
  • Werónka w przedszkòlu – ksążka dlô nômłodszich ju w ksãgarniach i do dobëcô na naszi antenie.

   


  WTÓRK, 20 gòdnika

  • 7 Òrmùzdowëch Skrów dało kòlegium – miesãcznika Pòmeraniô.

  Nôdgrodë są cykliczno dôwóné za dzejanié bez trzôskù i pòdskôcanié jinëch swòją pasją. W karnie dobiwców je tëli lëdzy co łoni. Strzód nich są: Bernadeta i Czesłw Bieliccë – ùtwórcowie Mùzeùm Kaszëbskô Òbéńda „Bielickòwò” w gminie Przedkòwò i spiéwôczka Werónka Kòrtas-Tartas mòckò zaangażowónô w kònkùrs Kaszëbsczi Jidól òrganizowóny przez Radio Kaszëbë. Skrã dostnie téż Jerzi Krefta z partu KPZ w Kòlbùdach, Hana Makùrôt – aùtórka pierszich w historie kaszëbskòjãzëkòwëch ùczałëch dokazów i Mariô Michalik – nôleżniczka Karna Piesnie i Tuńca „Gdynia” z nôdłëgszim stażã. Kòlegium miesãcznika Pòmeraniô ùbało téż dac nôdgrodã Jacekòwi Pùchalsczémù – realizatorowi zwãkù wiele platków, słëchawiszczów i aùdiobóków i Riszarda Szwòcha – przédnégò redachtora Kòcéwsczich zôpisków. Òrmùzdowé Skrë za 2016 rok bãdą dóné na ùroczësti galë w gromicznikù na drëdżi rok. Kapituła wëbra téż laùreata Sztipendium m. Jizabelë Trojanowsczi. To je nasz ùszłi redachcjowi drëch Grégór Renusz.

  • To ju je 12 lat minioné, òd czedë wa ùczëła pierszé słowa prezeńtérë – na antenie Radia Kaszëbë.

  Dzãka nama Wa słëchôta môlowëch wiadłów, aùdicjów jaczé sã przëzérają problémóm najégò wòjewództwa i sã doznôwôta, co je lós na pòmòrsczich drogach. – Nama sã ùdało nimò scepticznëch na zôczątkù prognozów – gôdô Éwa Kòwnackô ze Stowôrë Pùcczi Zemie, jaczé zakłôdało naszã rozgłosniã. Dzysô – wedle badérowaniów – më jesmë nôchãtni słëchóną regionalną stacją w krézach: pùcczim, wejrowsczim, kartësczim i kòscérsczim, a nasz zygnal je emitowóny z nadôwników w Górnym Rekòwie, Chwaszczënie, Kòscérznie i Hélu. – Wa naju ùczëjeta na całëch Kaszëbach – òd Hélu do Brusów – gôdô pierszi przédny redchtór Radia Kaszëbë Artur Jabłóńsczi. Më jesmë dlô Waju i dzãka Wama. – Cëż je czëc wa sã dowiéta wiedno z Radia Kaszëbë.

  • W tim tidzeniu w aùdicjach Klaprë ë Pludrë i Na widnikù Kaszëbë më Wama prezeńtëjemë – nową pòzycjã na wëdôwnym rinkù.

  Ksążeczka ò żëcym Werónczi – trzë i pół latnégò dzeùsa jaczi chòdzy do przedszkòla napisónô przez Aleksandrã i Dariusza Majkòwsczich. Ksążka mô môłé rozmiarë, le je napisónô prostim jãzëkã i òbzdobionô farwnyma jilustracjama. Nasz zamëszlënk je taczi, żebë ta ksążka bëła tónô i prosto wëdónô, żebë zachãcëc do przeczëtaniô swòjim dzecóm. Taczich prostëch ksążków na naszim rinkù je dërch mało – gôdô Dariusz Majkòwsczi. Ò czim je ksążka? To w naszich aùdicjach gôdô Asza Majkòwskô, córka aùtorów, jakô jakno pierszô pòzna bòhatérkã ksążeczczi. W ksążce òkróm kaszëbsczégò tekstu i òbrôzków je téż pòlsczi dolmaczënk i apel do starszich, żebë czëtelë swòjim dzecóm pò kaszëbskù. Werónka w przedszkòlu je do kùpieniô na stronie kaszubskaksiazka.pl i w òficynie CZEC, mòże jã téż dobëc przez òdpòwiesc na prosté pëtanié w naszich aùdicjach Klaprë ë Pludrë i Na Widnikù Kaszëbë.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑